Zbuduj mechanizmy bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach IT

IBM® może pomóc Twojej organizacji w udoskonaleniu działań na rzecz pozyskiwania i analizowania informacji we wszystkich środowiskach. Nasi konsultanci oceniają mechanizmy bezpieczeństwa i dojrzałość strategii ochrony w Twoim przedsiębiorstwie, porównując je ze sprawdzonymi procedurami w dziedzinie bezpieczeństwa. Jeśli zamierzasz stworzyć lub udoskonalić centrum operacyjne zabezpieczeń, to planem, projektem i realizacją wdrożenia zajmie się IBM.

Zakres usług

Ocenianie

pozyskiwania i analizowania danych istotnych dla bezpieczeństwa pod kątem sprawdzonych procedur

Tworzenie

światowej klasy centrum operacyjnego zabezpieczeń — od zaplanowania po realizację projektu

Sprawniejsze działanie

zabezpieczeń dzięki wykwalifikowanym konsultantom w dziedzinie ochrony i czołowym w branży usługom

Migracja

do chmury umożliwiająca Twojemu przedsiębiorstwu bezpieczne funkcjonowanie w nowym środowisku

Możliwości

Rozpoznawanie zdarzeń

Dzięki ocenom bezpieczeństwa ustalisz, które zdarzenia stanowią największe ryzyko

Szybsze reagowanie

Dzięki skuteczniejszemu pozyskiwaniu danych istotnych dla bezpieczeństwa ułatwisz przeprowadzanie analiz zagrożeń i skrócisz czas wdrażania nowych zastosowań i reguł

Mniejsze ryzyko

Dzięki umowom SLA gwarantującym odpowiedni poziom usług zyskasz niezawodną ochronę

Analiza problemów

2017 Cost of Data Breach Study

Jak radzić sobie z naruszeniami zabezpieczeń danych? Oceniać. Reagować. Zapobiegać.

Ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT

Walcz z cyberzagrożeniami z większą skutecznością dzięki zastosowaniu przemyślanego podejścia.

Kwartalnik IBM X-Force Threat Intelligence — 3. kwartał 2015 r.

Dowiedz się, jak eliminować zagrożenia ze strony użytkowników wewnętrznych w obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu zagrożeń.

Dostępne opcje

Tworzenie programu zarządzania tożsamością i dostępem

Zoptymalizuj program zarządzania tożsamością i dostępem, aby łatwiej spełniać wymogi formalno-prawne, zapewnić uwierzytelnionym użytkownikom otwarty dostęp do zasobów i chronić cenne dane