Usługi doradcze podnoszą skuteczność pozyskiwania i analizy danych istotnych dla bezpieczeństwa

IBM może pomóc Twojej organizacji w udoskonaleniu działań na rzecz pozyskiwania i analizowania informacji we wszystkich środowiskach. Nasi konsultanci oceniają mechanizmy bezpieczeństwa i dojrzałość strategii ochrony w Twoim przedsiębiorstwie, porównując je ze sprawdzonymi procedurami w dziedzinie bezpieczeństwa. Jeśli zamierzasz stworzyć lub udoskonalić centrum operacyjne zabezpieczeń, to planem, projektem i realizacją wdrożenia zajmie się IBM.

Nasze rozwiązania w dziedzinie pozyskiwania i analizy informacji istotnych dla bezpieczeństwa zapewniają

Ocena

pozyskiwania i analizowania danych istotnych dla bezpieczeństwa pod kątem sprawdzonych procedur

Tworzenie

światowej klasy centrum operacyjnego zabezpieczeń — od zaplanowania po realizację projektu

Sprawniejsze działanie

zabezpieczeń dzięki wykwalifikowanym konsultantom w dziedzinie ochrony i czołowym w branży usługom

Migracja

do chmury umożliwiająca Twojemu przedsiębiorstwu bezpieczne funkcjonowanie w nowym środowisku

Nasze rozwiązania w dziedzinie pozyskiwania i analizy informacji istotnych dla bezpieczeństwa pomagają

Rozpoznawanie zdarzeń

Rozpoznawanie zdarzeń

Dzięki ocenom bezpieczeństwa ustalisz, które zdarzenia stanowią największe ryzyko

Dzięki skuteczniejszemu pozyskiwaniu danych istotnych dla bezpieczeństwa ułatwisz przeprowadzanie analiz zagrożeń i skrócisz czas wdrażania nowych zastosowań i reguł

Szybsze reagowanie

Dzięki skuteczniejszemu pozyskiwaniu danych istotnych dla bezpieczeństwa ułatwisz przeprowadzanie analiz zagrożeń i skrócisz czas wdrażania nowych zastosowań i reguł

Dzięki umowom SLA gwarantującym odpowiedni poziom usług zyskasz niezawodną ochronę

Mniejsze ryzyko

Dzięki umowom SLA gwarantującym odpowiedni poziom usług zyskasz niezawodną ochronę

Zasoby

Wirtualny portal SOC

Łatwe, całodobowe monitorowanie bezpieczeństwa systemów.

X-Force: zagrożenia pod kontrolą

Zintegrowana strategia zwalczania cyberprzestępczości.