Zasoby obliczeniowe jako usługa dostępna przez Internet

Przetwarzanie w chmurze (często używa się po prostu określenia „chmura”) jest to udostępnianie wszelkich zasobów obliczeniowych — od aplikacji po centra przetwarzania danych — na żądanie, za pośrednictwem Internetu, na zasadzie płatności za faktyczne wykorzystanie.

 • Elastyczne zasoby — szybkie skalowanie w odpowiedzi na zapotrzebowanie
 • Usługi sprzedawane „według licznika” — płacisz tylko za tyle, ile wykorzystujesz
 • Samoobsługa — samoobsługowy dostęp do wszystkich potrzebnych zasobów IT

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Aplikacje w chmurze — lub inaczej oprogramowanie udostępniane w postaci usługi — działają na odległych komputerach „w chmurze”, które należą do dostawców usług i są przez nich utrzymywane, a z którymi użytkownicy łączą się przez Internet oraz, zazwyczaj, przeglądarkę WWW.

Zalety modelu SaaS

 • Można bardzo szybko zarejestrować się w usłudze i rozpocząć korzystanie z innowacyjnych aplikacji biznesowych
 • Aplikacje i dane są dostępne z każdego komputera podłączonego do sieci
 • W razie awarii komputera nie dochodzi do utraty danych, ponieważ są one przechowywane w chmurze
 • Usługa może być dynamicznie skalowana z uwzględnieniem potrzeb użytkownika

Platforma jako usługa (PaaS)

Platforma udostępniana w postaci usługi to działające w chmurze środowisko zawierające wszystkie komponenty niezbędne do tworzenia i udostępniania aplikacji w chmurze (przez sieć WWW) — a zatem eliminujące koszty i komplikacje związane z zakupem i utrzymaniem fizycznej platformy sprzętowej i oprogramowania, konfigurowaniem i udostępnianiem nowych zasobów oraz utrzymywaniem serwerów.

Zalety modelu PaaS

 • Szybsze tworzenie aplikacji i wprowadzanie ich na rynek
 • Błyskawiczne wdrażanie nowych aplikacji WWW w chmurze
 • Uproszczenie środowiska dzięki realizacji oprogramowania pośredniego w postaci usługi

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

Infrastruktura udostępniana jako usługa umożliwia firmom korzystanie z zasobów obliczeniowych — takich jak serwery, sieci, pamięci masowe i miejsce w centrum przetwarzania danych — na zasadzie płatności za faktyczne wykorzystanie.

Zalety modelu IaaS

 • Brak konieczności inwestowania w sprzęt
 • Infrastruktura daje się skalować na żądanie, dzięki czemu sprawnie obsługuje dynamiczne obciążenia
 • Elastyczne i innowacyjne usługi dostępne na żądanie

Chmura publiczna

Chmury publiczne są własnością przedsiębiorstw oferujących szybki i ekonomiczny dostęp do zasobów obliczeniowych za pośrednictwem sieci publicznej. Użytkownicy usług w chmurze nie muszą kupować sprzętu, oprogramowania, ani bazowej infrastruktury, ponieważ to dostawca usług jest posiadaczem i operatorem wszystkich tych składników.

Kluczowe aspekty korzystania z chmury publicznej

 • Innowacyjne aplikacje biznesowe w modelu SaaS do wielu różnych zastosowań, od zarządzania relacjami z klientami (CRM) aż po zarządzanie transakcjami i analizy danych
 • Elastyczna i skalowalna infrastruktura udostępniana w postaci usługi (IaaS) błyskawicznie zapewniająca dodatkowe miejsce do przechowywania danych i zasoby obliczeniowe
 • Zaawansowana platforma udostępniana w postaci usługi (PaaS) jako środowisko do tworzenia i wdrażania własnych aplikacji w chmurze

Chmura prywatna

Chmura prywatna to zarządzana wewnętrznie lub przez zewnętrzną firmę infrastruktura funkcjonująca wyłącznie dla jednej organizacji, utrzymywana na wewnętrznych lub zewnętrznych serwerach. Chmury prywatne pozwalają korzystać z zalet przetwarzania w chmurze przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli nad zasobami bez potrzeby dzielenia infrastruktury i zasobów z innymi podmiotami.

Kluczowe aspekty korzystania z chmury prywatnej

 • Samoobsługowy interfejs do sterowania usługami, za pomocą którego personel informatyczny może szybko udostępniać, przydzielać i dostarczać zasoby na żądanie
 • Wysoce zautomatyzowane zarządzanie pulami zasobów różnego typu — obliczeniowych, analitycznych, pamięci masowych oraz oprogramowaniem pośrednim
 • Wyrafinowany system zabezpieczeń i nadzoru precyzyjnie dopasowany do wymagań konkretnego przedsiębiorstwa

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa zbudowana jest na fundamencie chmury prywatnej i w sposób strategiczny integruje usługi chmury publicznej i korzysta z nich. W praktyce chmura prywatna nie może istnieć w oderwaniu od pozostałych zasobów informatycznych przedsiębiorstwa ani od chmury prywatnej. Większość firm użytkujących chmury prywatne stopniowo zaczyna zarządzać aplikacjami i obciążeniami w różnych centrach przetwarzania danych, chmurach prywatnych i chmurach publicznych - tworząc w ten sposób chmury hybrydowe.

Kluczowe aspekty korzystania z chmury hybrydowej

 • Umożliwia przedsiębiorstwom utrzymywanie newralgicznych aplikacji biznesowych i danych w tradycyjnym centrum przetwarzania danych lub chmurze prywatnej
 • Pozwala korzystać z zasobów chmury publicznej, takich jak najnowsze aplikacje SaaS oraz elastyczne i ekonomiczne zasoby zwirtualizowane w infrastrukturze IaaS
 • Ułatwia przenoszenie danych, aplikacji i usług oraz zapewnia większy wybór modeli wdrożenia

Czy chmura IBM Cloud to coś w sam raz dla Ciebie?