Hibrit Bulut

menu icon

Hibrit Bulut

Hibrit bulut tek bir esnek ve uygun maliyetli BT altyapısı oluşturmak için birden çok bulut satıcısından genel bulut ve özel bulut hizmetlerini birleştirir ve bir araya getirir.

Hibrit bulut nedir?

Hibrit bulut en az bir genel bulut ve en az bir özel bulutu bağlayan, bir şirketin bilişim iş yüklerinin çalıştırılması için tek bir esnek, uygun maliyetli bulut ortamı oluşturmak için bu bulutların arasında orkestrasyon, yönetim ve uygulama taşınabilirliği sağlayan bir BT altyapısıdır.

Hibrit çoklu bulut, birden çok bulut hizmeti sağlayıcısından birden çok genel bulut içeren bir hibrit bulut altyapısıdır.  

Bir şirketin 

 • birden çok bulut bilişim markasından türünün en iyisi olan bulut hizmetlerini ve işlevselliği bir araya getirmesini
 • her iş yükü için ideal bulut bilişim ortamını seçmesini ve 
 • koşullar değiştikçe iş yüklerini genel ve özel bulut ortamı arasında özgürce taşımasını sağlayarak

hibrit bulut (ve özellikle hibrit çoklu bulut) bir şirketin tek başına genel bulut veya özel buluta göre teknik ve iş hedeflerine daha uygun maliyetli ve etkin bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, şirketler tek bir bulut, tek bir satıcı firma yaklaşımına göre hibrit buluttan 2,5 kata kadar daha fazla değer elde ediyor.

Hibrit bulut nasıl çalışır?

Geleneksel hibrit bulut mimarisi

İlk başlarda, hibrit bulut mimarisi bir şirketin şirket içi veri merkezinin bölümlerini özel bulut altyapısına dönüştürme, daha sonra bu altyapıyı genel bir bulut sağlayıcısı ( AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure gibi) tarafından barındırılan genel bulut ortamlarına bağlama mekaniğine odaklıydı. Bu, Red Hat OpenStack (bağlantı IBM dışındadır) gibi önceden paketli hibrit bulut çözümü veya bulut kaynaklarının ortamlar genelinde entegrasyonu için sofistike kurumsal ara katman yazılımlarının ve merkezi bir konsoldan veya "tek bir ekrandan" bu kaynakların izlenmesi, tahsisi ve yönetimi için birleşik yönetim araçları kullanılmasıyla mümkün oldu. 

Sonuçta birtakım kullanım senaryolarına uygun, birleştirilmiş bir BT altyapısı ortaya çıktı:

 • Güvenlik ve yasal düzenlemelere uygunluk: Güvenlik duvarının arkasında özel bulut kaynaklarını hassas veriler ve düzenlemelere tabi iş yüklerine ayırın ve daha az hassas olan iş yükleri ve veriler için daha ekonomik, genel bulut kaynaklarını kullanın.
 • Ölçeklenebilirlik ve dirençlilik: Özel bulut iş yüklerini etkilemeden trafikteki ani dalgalanmalara (bulut patlaması olarak bilinir) yanıt olarak hızlı, otomatik ve uygun maliyetli bir şekilde yukarı ölçeklemek için genel bulut bilişim ve bulut depolama kaynaklarını kullanın.
 • Yeni teknolojinin hızla benimsenmesi: En yeni hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümüne geçin ve hatta bu çözümleri mevcut uygulamalarla, yeni şirket içi altyapıyı sağlamadan bütünleştirin.
 • Miras uygulamaların geliştirilmesi: Var olan uygulamaların kullanıcı deneyimini iyileştirmek veya yeni cihazlara sunmak için genel bulut hizmetlerini kullanın.
 • VMware'a geçiş: Şirket içi veri merkezi ayak izini ek sermaye ekipman yatırımı olmadan, gerektiği şekilde azaltmak için mevcut şirket içi iş yüklerini sanallaştırılmış genel bulut  altyapısına 'taşıyın ve değiştirin'.
 • Kaynak optimizasyonu ve maliyet tasarrufu: Öngörülebilir kapasiteli iş yüklerini özel bulutta çalıştırın ve daha değişken iş yüklerini genel buluta taşıyın; geliştirme ve test kaynaklarını gerektiği gibi hızlandırmak için genel bulut altyapısını kullanın.

Modern hibrit bulut mimarisi

Günümüzde hibrit bulut mimarisi fiziksel bağlanırlığa daha az, tüm bulut ortamları genelinde iş yüklerinin taşınabilirliğini desteklemeye ve belirli bir amaç için bu iş yüklerinin en iyi bulut ortamında devreye alınmasını otomatikleştirmeye daha çok odaklıdır.  

Bu değişimi sağlayan birkaç trend vardır.

Dijital dönüşümlerinin sonraki önemli adımının bir parçası olarak kuruluşlar, bulut tabanlı teknolojilerden yararlanmak için yeni uygulamalar oluşturuyor ve eski uygulamaları modernize ediyor. Bunlar, bulut ortamlarında ve bulut satıcı firmalarında tutarlı ve güvenilir geliştirme, devreye alma, yönetim ve performans sağlayan teknolojiler.

Özellikle de uygulamaları belirli iş fonksiyonlarına göre daha küçük, gevşek olarak bağlı, yeniden kullanılabilir bileşenlere ayıran mikro hizmetler mimarisini kullanmak için uygulamaları oluşturuyor veya dönüştürüyor. Ve bu uygulamaları yalnızca çalıştırılması için gereken uygulama kodu ve sanallaştırılan işletim sistemi bağımlılıklarını içeren, basit yürütülebilir birimler olan konteynerlerde devreye alıyor.

Daha önemlisi, genel ve özel bulut artık bağlantı kurulacak fiziksel "konumlar" değil. Örneğin birçok bulut satıcısı artık müşterilerinin şirket içi veri merkezlerinde çalışan genel bulut hizmetleri sunuyor; bir zamanlar yalnızca şirket içinde çalışan özel bulutlar artık dışarıda veri merkezlerinde, sanal özel ağlarda (VPN) veya sanal özel bulutlarda (VPC) ya da üçüncü kişi sağlayıcılardan (kimi zaman genel bulut sağlayıcıları olan) kiralanan özel bir altyapıda barındırılıyor.

Ayrıca altyapı sanallaştırma (kod olarak altyapı) geliştiricilerin güvenlik duvarı arkasında veya ötesinde bulunan bulut kaynakları veya bilişim kaynaklarını kullanarak gereksinime göre bu ortamları kullanmasını sağlar. Bunun önemi edge bilişimin ortaya çıkmasıyla biraz daha artıyor, bu sayede iş yüklerinin ve verilerin asıl hesaplamanın yapıldığı yerin daha yakınına taşınmasıyla genel uygulama performansını iyileştirme fırsatı sunuyor. 

Bu ve bunun gibi diğer faktörlerin sonucu olarak modern hibrit bulut altyapısı aşağıdakileri de içeren, birleşik hibrit çoklu bulut platformu etrafında birleşmeye başlıyor:

 • Tüm bulut tipleri (genel ve özel) ve bulut sağlayıcıları genelinde bulut tabanlı uygulama geliştirme ve devreye alma desteği
 • Tüm ortamlarda tek bir işletim sistemi
 • Bir konteyner orkestrasyonu platformu (genellikle  Kubernetes) ile bulut ortamları genelinde uygulamaların devreye alımında otomasyon 

Bulut tabanlı geliştirme, geliştiricilerin tek parça olan uygulamaları her yerde çalıştırılabilen ve çeşitli uygulamalar içinde yeniden kullanılabilen iş odaklı işlevsellik birimlerine dönüştürmelerini sağlar. Standart bir işletim sistemi, geliştiricilerin konteynerde bir donanım bağımlılığı oluşturmasını sağlar. Kubernetes orkestrasyonu ve otomasyonu geliştiricilere birden çok bulut ortamı genelinde güvenlik, yük dengeleme, ölçeklenebilirlik gibi konteyner yapılandırması ve devreye alımına ilişkin aşamalı, "bir kez yap, sonrasını unut" yaklaşımlı bir kontrol sunar.

Kubernetes destekli hibrit bulut hakkında daha fazla bilgi edinin

Birleşik hibrit bulut platformunun avantajları

Birleşik hibrit bulut stratejisi benimsenme sürecinin hala "ilk aşamalarında"; yapılan son bir araştırmaya göre kuruluşların %13'ü aktif olarak bir çoklu bulut yönetim platformu kullandıklarını belirtti. Ancak bu kuruluşlar önemli avantajları çoktan deneyimliyor:

 • Geliştiricilerin artan üretkenliği: Birleşik hibrit bulut platformu, Çevik ve DevOps metodolojilerinin daha geniş kitlelerce benimsenmesine yardımcı olabilir ve geliştirici ekiplerinin bir kez geliştirip tüm bulutlarda devreye almasını sağlayabilir.
 • Daha yüksek altyapı verimliliği: Kaynaklar üzerinde daha aşamalı bir kontrol sayesinde geliştirme ve BT operasyon ekipleri, genel bulut hizmetleri, özel bulutlar ve bulut satıcılar genelinde harcamayı optimize edebilir. Hibrit bulut şirketlerin miras uygulamaları daha kısa sürede taşıyarak şirket içi altyapının teknik borcundan büyük ölçüde kaçınmasına da yardımcı olur.
 • Düzenlemelere uygunluk ve güvenlikte iyileştirme: Birleşik bir platform, bir kuruluşun türünün en iyisi bulut güvenliği ve düzenlemelere uygun teknolojilerinden yararlanmasını ve tüm ortamlarda tutarlı bir şekilde güvenlik ve uyumluluğu uygulamasını sağlar.
 • Genel iş hızlandırması: Buna daha kısa ürün geliştirme döngüleri; hızlandırılmış inovasyon ve pazara sunma; müşteri geribildirimlerine daha hızlı yanıt; uygulamaların müşteriye daha yakın hızlı teslimatı (edge e-ticaret gibi); yeni ürünler ve hizmetler sağlamak için üçüncü kişiler veya ortaklarla daha hızlı entegrasyon ve birleşme de dahildir.

Hibrit bulut ve IBM

IBM Cloud hibrit bulut çözümleri, hem uygulamalar hem de veriler için esneklik ve taşınabilirlik sağlar. Linux, Kubernetes ve konteynerler hibrit bulut yazılım demetini destekler ve şirket içi ve bulut kaynaklarını bağlayan ortak bir platform yaratmak için Red Hat OpenShift ile birleşir.

IBM Cloud ile oluşturulan hibrit bulut çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kendi hibrit bulut çözümlerinizi oluşturmaya başlamak için bir IBMid için kaydolun ve IBMM Cloud hesabınızı oluşturun.

 

Yazar hakkında

Sai Vennam Kubernetes, OpenShift ve yönetilen bulut ürünlerinde uzmanlığa sahip, IBM'de Geliştirici Avukatıdır. Geliştiricilerle onları başarıya ulaştıracak teknolojiyi bir araya getirme konusunda müthiş bir tutkuya sahiptir. Hobi olarak evinde Raspberry Pi ve sunucusuz teknolojiyi kullanarak otomasyonla ilgilenir.

Twitter: @birdsaiview

Bloglar: https://www.ibm.com/cloud/blog/sai-vennam