İşletmelerin bulut yolculuklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak

Değişim iş dünyasıyla ya da sektörle sınırlı değil. Dünyanın her yerinde, günün her anında ortaya çıkıyor. Kurumsal liderler için karar alma süreci hiç bu kadar karmaşık olmamıştı. Rekabet etmek ve kazanmak için, fırsatları odak noktası haline getirecek ve olumlu değişikliği hızlıca eyleme geçirecek deneyime ve becerilere sahip güvenilir bir ortak gerekir. Sizi pazarın önüne geçirebilen sağlam bir karar alma sürecini uygulayabilen bir ortak.

Hizmetler

Teknolojiye göre hizmetler

İş ihtiyacına göre hizmetler

Operasyon

İş operasyonlarını büyüme, dirençlilik ve rekabet avantajı için uygun hız ve ölçekte dönüştürün.

Müşteri deneyimi

Sadakat ve güven sağlayan akıllı müşteri deneyimleri hayal edin, tasarlayın ve sunun.

Pazarlama

Müşteri yolculuğu boyunca eylemlerinize müşteri etkileşiminizi derinleştirecek ve harcamaları ve sadakati artıracak şekilde yön veren uçtan uca bir pazarlama stratejisi yürütün.

Finans

Finans işlevinizi dönüştürmek ve yeni çalışma biçimlerini keşfetmek için insanların, süreçlerin ve teknolojinin doğru kombinasyonundan yararlanın.

Yetenek yönetimi

İşgücünüze yenilikçi teknolojilerle ve insan odaklı bir yetenek yönetimi yaklaşımıyla ilham verin.

¹ Bu işlem, yönetmelik iznini de kapsayan mutat kapanış koşullarına tabidir ve işlemin 2021'in üçüncü çeyreğinde kapanması beklenmektedir.