Najnowsze wiadomości

Partnerstwo IBM i VMware ułatwia drogę ku chmurze ponad 1700 klientom

Poznaj najnowsze zapowiedzi z konferencji VMworld.

Inicjatywa Call for Code szuka odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób chmura może pomóc nam przygotować się na klęski żywiołowe

Twórz zmieniające świat rozwiązania, korzystając ze sztucznej inteligencji, technologii łańcucha bloków i internetu rzeczy.

IBM i VMware usprawniają wdrożenie chmury hybrydowej

Nowe rozwiązania i możliwości zaprezentowane niedawno przez IBM na konferencji VMworld Europe.

Poznaj produkty IBM Cloud

Zasoby obliczeniowe

Przenieś obciążenia do wysokowydajnej globalnej infrastruktury chmury.

Sieć

Przenieś obciążenia do naszej wysokowydajnej globalnej infrastruktury chmury.

Pamięć masowa

Niezawodna i trwała obiektowa, blokowa i plikowa pamięć masowa.

Zarządzanie

Usprawnij zarządzanie infrastrukturą, aplikacjami, procesami i całymi środowiskami chmurowymi.

Bezpieczeństwo

Wyposażaj aplikacje, usługi i infrastrukturę we wbudowane zabezpieczenia: uwierzytelnianie, zabezpieczenia sieciowe i narzędzia do monitorowania.

Bazy danych

Bogata oferta baz danych SQL i NoSQL zaprojektowanych z myślą o obciążeniach transakcyjnych, aplikacjach WWW i mobilnych, a także błyskawicznych analizach.

Analizy biznesowe

Narzędzia do analiz wielkich zbiorów danych, hurtownie danych i platformy do zadań analitycznych, które będą operować na obszernych zestawach danych.

Sztuczna inteligencja

Skorzystaj z możliwości IBM Watson w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego, rozpoznawania wizualnego i uczenia maszynowego.

Internet rzeczy

Platforma łączącą urządzenia i dane oraz zestawy danych i interfejsy API firmy The Weather Company®.

Rozwiązania mobilne

Platforma i narzędzia do budowania rodzimych aplikacji mobilnych i stabilnego zaplecza dla środowiska mobilnego.

Narzędzia dla twórców oprogramowania

Narzędzia wiersza komend (CLI) i potoku dostarczania oprogramowania, których potrzebujesz do dostarczania wysokiej jakości aktualizacji w sposób ciągły.

Łańcuch bloków

Niezmienialna księga oparta na łańcuchu bloków, która zapewnia wiarygodność transakcji.

Integracja

Interfejsy API, mechanizmy wymiany komunikatów i narzędzia sieciowe do integracji aplikacji i danych.

Migracja

Narzędzia i usługi migracyjne służące do przenoszenia starszych aplikacji i danych do chmury.

Chmura prywatna

Dodatkowe mechanizmy kontroli, bezpieczeństwa i separacji pozwalające lepiej wykorzystać potencjał chmury.

VMware

Usługi IBM i partnerów umożliwiające przeniesienie istniejących obciążeń VMware do chmury.

Nasi klienci

Zastosowania

Strony internetowe i aplikacje WWW

Twórz i uruchamiaj statyczne serwisy WWW i wieloregionowe aplikacje WWW.

Rozwiązania mobilne

Twórz mobilne aplikacje rodzime i stabilne zaplecza dla środowiska mobilnego.

Tworzenie i eksploatacja oprogramowania

Zdefiniuj na nowo tworzenie innowacyjnego oprogramowania dzięki nowoczesnym narzędziom i metodologiom.

Usuwanie skutków awarii i katastrof

Korzystaj z rozwiązań do usuwania skutków katastrof, które pomagają w minimalizacji przestojów.

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych

Przygotuj się na najgorsze, korzystając z rozwiązań do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych.

SAP

Uprość i przyspiesz wdrażanie oprogramowania SAP w chmurze

API w kontekście ekonomicznym

Zacznij czerpać zyski z danych i znajdź nowe strumienie przychodów dla swojego przedsiębiorstwa.

VMware

Przenieś obciążenia VMware ze środowiska lokalnego do chmury IBM

Wideo

Ulepsz wszystkie aspekty transmisji na żywo i filmów wideo na żądanie, czerpiąc zyski z dostępnych możliwości.

Digital Business Automation

Przeprowadź cyfryzację i automatyzację działań biznesowych, by podnieść ich efektywność i zwiększyć zadowolenia klientów.

Przeprowadzanie obliczeń przez GPU

Przetwarzaj dane z mocą niezbędną do intensywnych obliczeń, uczenia głębokiego i korzystania ze sztucznej inteligencji.

Błyskawiczne przesyłanie danych

Przesyłaj, udostępniaj i synchronizuj duże pliki i zestawy danych za pośrednictwem globalnych sieci IP w sposób bezpieczny, niezawodny i maksymalnie szybki

Pierwsze kroki w chmurze IBM Cloud

Zarejestruj się już dziś. Bez karty kredytowej.