PureSystems-system

Primary tab navigation

Kontakta oss när du vill komma igång

IBM PureSystems

IBM PureSystems förenar flexibiliteten hos ett allmänt system med möjligheterna med molnet och enkelheten hos en enhet. De utformas för integrering och levereras med integrerad expertis som förvärvats genom årtionden av erfarenhet, i syfte att ge en förenklad IT-upplevelse.

PureFlex
System »

I IBM PureFlex System kombineras databehandling, lagring, nätverksfunktioner och virtualisering i en enda samlad hanteringskonsol till ett infrastruktursystem som kan användas till att upptäcka och förutse.

PureApplication
System »

IBM PureApplication System är ett plattformssystem som är särskilt utformat och anpassat för transaktionsbaserade webb- och databasprogram. Den här flexibla plattformen med arbetsbelastningsfunktioner är enkel att driftsätta, anpassa, skydda och hantera. Oavsett om du arbetar i en traditionell miljö eller i en privat molnmiljö kan den här IBM-lösningen ge avsevärda ekonomiska fördelar.

PureData
System »

I takt med större utmaningar med big data har kraven på datasystemen blivit större och större. PureData System, PureData System, som är det senaste tillskottet i PureSystems-familjen, har särskilt optimerats för datatjänster till dagens krävande program på ett enkelt, snabbt och mindre kostsamt sätt.


Kraften i infrastrukturmönster

Automatiserad hantering förintegrerade resurser för databehandling, lagring och nätverk vilket ger kortare tid till värde och minskade driftskostnader så att du kan använda dina IT-resurser för mer värdefulla uppgifter. PureFlex System-system levereras med inbyggda expertismönster och finjusteras för ditt företag.


Programmönster

Fördefinierade programarkitekturer och obligatoriska plattformstjänster som driftsätts och hanteras av systemet i enlighet med en uppsättning regler.

Plattformsmönster

Förkonfigurerade och regelhanterade plattformstjänster som cachelagring, elasticitet, växling vid fel, belastningsutjämning, säkerhets- och programtjänster, databas- och meddelandemellanprogram.

Infrastrukturmönster

Automatiserad regeldriven infrastrukturhantering över databehandlings-, lagrings- och nätverksresurser.


Vilka fördelar finns det med mönster?

Mer kontroll

Med optimerade expertismönster kan du snabbare implementera molnfunktioner och minska riskerna.

Större rörlighet

Minska tiden till värde tack vare den expertis som är inbyggd i lösningen, slipp utföra manuella steg och öka innovationen.

Förenklade processer

Expertismönster kan hjälpa dig att förenkla driftsättningen och hanteringen av programarbetsbelastningar och minimera mängden startfel och manuella fel.

Högre effektivitet

Expertismönster kan hjälpa dig med att minska kostnaderna och spara resurser, med förbättrad hantering och snabba automatiserade åtgärder vid problem.

Konversationer

Twitterinlägg

Blogg