Hesaplama

IBM, yalın donanım sunuculardan sunucusuz hesaplamaya kadar her iş yükü için kaynaklar sunar. Daha fazla bilgi edinin

Yalın donanım sunucuları

Saat ve ay bazında yapılandırılabilen yüksek performanslı bulut sunucuları

Bulut sanal sunucuları

İstek üzerine sağlanabilen ve ölçeklendirilebilen özel olarak ayrılmış veya genel sanal sunucular

Yığın depolama sunucuları

İstediğiniz işletim sistemiyle kendi yığın depolama yalın donanım sunucunuzu yönetin veya anahtar teslimi bir aygıt ve değiştirme isteğini devreye alın

SAP onaylı altyapı

SAP uygulamalarınızı bulut ortamında yalın donanım sunucularında çalıştırın ve yönetin

Konteyner kayıt dosyası

Docker görüntülerini yönetilen özel bir kayıtta saklayın ve dağıtın

IBM Cloud™ Kubernetes Service

Akıllı zamanlamayı, kendi kendine onarımı ve yatay ölçeklendirmeyi koordine edin

Cloud Foundry

Uygulamaları elle yapılandırmanız ve yönetmeniz gerekmeden devreye alın ve ölçeklendirin

IBM Cloud Functions

Apache OpenWhisk tabanlı, çok dilli bir hizmet olarak sunulan işlev (FaaS) programlama platformu

IBM WebSphere® Application Server on Cloud

Tek ya da çok kiracılı seçenekleriyle yeni ya da mevcut Java™ uygulamalarını bulut üzerinde başlatın

Otomatik ölçekleme

Talebe dayalı olarak bulut ortamınızı otomatik olarak büyütün veya küçültün

IBM Cloud for VMware Solutions

VMware iş yüklerini şirket içinden IBM Cloud'a taşıyın

Sunucu yazılımı

Altyapı yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılım seçenekleri aralığı

HPCaaS from Rescale

IBM Cloud üzerinde çalışan ve yerleşik otomasyon özelliğine sahip, anahtar teslim bir hizmet olarak sunulan yüksek performanslı bilişim (HPC) platformu ile sorun çözmeyi hızlandırın

Yüksek performanslı ve düşük maliyetli genel, özel ve yönetim ağlarını yönetin. Daha fazla bilgi edinin

Ağ araçları

Fiziksel ve sanal ağları yönetmek için kullanılan yönlendiriciler, güvenlik duvarları, VPN tünelleri ve yük dengeleyiciler

Content Delivery Network (CDN)

Verileri kullanıcılara daha yakın bir yerde bulundurarak ağ trafiği sıkışıklığından kaçının ve gecikmeleri azaltın

Direct link

Özel altyapı ile IBM Cloud arasında veri aktarımının güvenliğini sağlayın ve aktarımı hızlandırın

Etki alanı adı hizmetleri

Gereken tüm hizmetleri içeren etki alanı kaydı ve yönetimi

Yük dengeleyici

Çalışma süresini ve performansı artırmak için sunucular arasında trafik yükünü dengeleyin

Ağ güvenliği

Güvenlik duvarları ve güvenlik grupları, sunucuların ve son kullanıcıların kötü amaçlı faaliyetlerden korunmasına yardımcı olur

 

IBM Cloud Internet Services

Halka açık web içeriğinin ve uygulamaların, buluta ulaşmadan önce korunması amacıyla tasarlanmış güvenlik ve performans yeteneklerini tek noktadan elde etme olanağı

Depolama

Güçlü ve dayanıklı nesne, blok ve dosya depolama hizmetleri arasından tercih yapın. Daha fazla bilgi edinin

Nesne depolama

Dayanıklılık, esneklik ve güvenlik için tasarlanmış, yapısal olmayan veri depolama hizmeti

Blok depolama

Flash yedeklemeli, SAN sürekliliği ve dayanıklılığına sahip yerel disk performansı

Dosya depolama

Flash yedeklemeli, dayanıklı, hızlı ve esnek, NFS tabanlı dosya depolaması

IBM Cloud Backup

Birleşik otomasyon, ölçekleme, üçüncü kişi bütünleştirme, şifreleme ve çoklu kasa olanağı sunan, kurumsal düzeyde yedekleme ve kurtarma çözümleri

Yönetim

Altyapının, uygulamaların, süreçlerin ve bütün olarak bulut ortamlarının yönetimini iyileştirin. Daha fazla bilgi edinin

Kullanılabilirliği izleme

Yapay testlerle, performans sorunlarını kullanıcıları etkilemeye başlamadan önce saptayın ve çözün

IBM Cloud Automation Manager

BT operasyonlarının çoklu bulut ortamlarını devreye almasını, otomatikleştirmesini ve yönetmesini sağlar

IBM Cloud Event Management

Operasyonel olay ve vaka ilişkilendirme, önceliklendirme ve çözme

Workload Scheduler

Cron'un ötesinde, belirli zamanlarda veya düzenli olarak ya da olay bazında çalışacak iş akışları oluşturun

IBM Log Analysis with LogDNA

Uygulama ve hizmet verilerini otomatik olarak toplayan log toplama ve arama olanağı

IBM Cloud Monitoring with Sysdig

Kubernetes tabanlı uygulamalara, platformlara ve hizmetlere yönelik operasyonel görünürlük için gerçek zamanlı izleme ve uyarı oluşturma olanağı

İş kuralları

İş mantığını ve kararlarını uygulamaların dışında otomatikleştirin ve yönetin

Istio

Mikro hizmetleri istenen ölçekte bağlamak, yönetmek ve korumak için Istio'yu IBM Cloud Kubernetes Service üzerinde çalıştırın

Güvenlik

Kimlik doğrulaması, ağ güvenliği ve izleme araçları ile güvenliği uygulamalarda, hizmetlerde ve altyapıda yerleşik hale getirin. Daha fazla bilgi edinin

IBM Cloud Activity Tracker

Etkinlikleri bulut ortamında görüntüleyin, yönetin ve denetleyin

App ID

Web ve mobil uygulamalara kimlik doğrulaması (sosyal ağlarda oturum açma yoluyla dahil) ekleyin

Ağ güvenliği

Sunucuları ve son kullanıcıları kötü amaçlı etkinliklerden korumak için güvenlik duvarları ve güvenlik grupları

SSL sertifikaları

İstemci ve sunucu uygulamaları arasında verileri şifreleyin

IBM Cloud Certificate Manager

Sertifikalarınızı güvenli bir havuzda saklayın ve merkezi olarak yönetin

Donanımsal güvenlik modülü

Anahtar yönetimi ve anahtar depolaması sağlayan fiziksel aygıt

Hyper Protect Services

Bellekteki, hareket halindeki ve hareketsiz veriler için ana bilgisayar düzeyinde koruma

IBM Cloud Data Shield

Uygulamalarda değişiklik yapmaksızın Kubernetes konteynerleri için çalıştırma zamanı belleği şifrelemesine olanak sağlayın

IBM Cloud Security Advisor

Güvenlik yönetimi, analizi ve iyileştirmesi süreçlerinizi merkezileştirin

Key Protect

IBM Cloud hizmetleri ya da özel uygulamalar tarafından kullanılan şifreleme anahtarlarının yaşam döngüsü yönetimi

Veritabanları

İşlemsel iş yükleri, web ve mobil uygulamalar ve yıldırım hızında analitik için tasarlanmış zengin bir SQL ve NoSQL veritabanları portföyü. Daha fazla bilgi edinin

IBM Cloudant®

Koşutzamanlı okuma ve yazmaların oluşturduğu ağır iş yükleri için optimize edilmiş NoSQL JSON belge deposu

IBM Compose

10'dan fazla açık kaynak SQL ve NoSQL veritabanını güçlendiren veritabanı motoru

IBM Compose for JanusGraph

Çok büyük ölçüde birbirine bağlı verilerin depolanması ve sorgulanması için optimize edilmiş, ölçeklendirilebilir grafik veritabanı

IBM Compose for MongoDB for Cloud

Otomatik ölçeklendirme ve yedekleme ile birleştirilmiş güçlü dizinleme ve sorgulama

IBM Compose for MySQL for Cloud

Python, PHP ve C++ gibi bağlayıcıları içeren, hızlı ve kullanımı kolay ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (RDBMS)

IBM Compose for RethinkDB for Cloud

JSON belgeleri ve gerçek zamanlı web için optimize edilmiş dağıtık veritabanı

IBM Compose for ScyllaDB for Cloud

Düğüm başına saniyede 1 milyon işlem yeteneğine sahip NoSQL kolon deposu

IBM Cloud Databases for Elasticsearch

JSON dizinlemesinin gücüyle tüm metin arama motorunun esnekliğini birleştirir

IBM Cloud Databases for etcd

Sunucu kümelerinin yönetilmesi için gereksinim duyulan doğru verileri barındıran bir anahtar değer deposu

IBM Cloud Databases for PostgreSQL

Dizinlenebilir JSON, yayınlama/abonelik işlevleri ve sürücüleri ile bir nesne-ilişkisel SQL veritabanı

IBM Cloud Databases for Redis

Karmaşık veri sorunlarının basit bir şekilde çözülmesi için sayaçları, kuyrukları, listeleri ve hiper günlükleri kullanan depo

IBM Db2® Hosted Flex

Tam sistem yöneticisi erişimi ile bir isteğe bağlı, çoklu iş yükü SQL veritabanı

IBM Db2 on Cloud

Güçlü performans için yapılandırılmış ve optimize edilmiş, tam olarak yönetilen SQL bulut veritabanı

IBM Db2 Warehouse on Cloud

IBM BLU® Acceleration for Cloud destekli, tam olarak yönetilen bir bulut veri ambarı hizmeti

IBM Informix® on Cloud

TimeSeries, Spatial, NoSQL ve SQL verilerini bütünleştiren yüksek performanslı motor

IBM Lift

Bir CLI aracılığıyla verileri hızla ve güvenle taşıyın

Analitik

Analitik işlerini büyük veri kümeleri üzerinde çalıştırmak için gereken veri bilimi araçlarını, veri ambarlarını ve platformları bulun. Daha fazla bilgi edinin

IBM Analytics Engine

Analitik uygulamaları yaratmak için kullanılacak, birleştirilmiş Apache Spark ve Apache Hadoop hizmeti

IBM Analytics for Apache Spark for Cloud

Hızlı bellek içi analitik sağlayan, çok yönlü, açık kaynak kümeli bilişim çerçevesi

IBM Decision Optimization

Optimizasyona dayalı destekten yararlanılması için tasarlanmış, self servis karar ortamı

IBM Db2 Warehouse on Cloud

IBM BLU Acceleration destekli, tam olarak yönetilen bulut veri ambarı hizmeti

IBM Master Data Management on Cloud

Hibrit bilgi işlem ortamında verilerin güvenilir bir görünümünü elde edin

IBM InfoSphere® Information Server on Cloud

Kaliteli verileri anlayın, yönetin, yaratın, elde tutun, dönüştürün ve sunun

IBM Streaming Analytics

Çeşitli metin, video, işitsel ve coğrafi veri ve sensör verilerini analiz edin

Yapay Zeka

Doğal dil işleme, görüntü tanıma ve makine öğrenimi için IBM Watson®'dan yararlanın. Daha fazla bilgi edinin

IBM Watson Studio

Yapay zeka modellerini oluşturun ve eğitin, verileri tek bir tümleşik ortamda hazırlayın ve analiz edin

IBM Watson Knowledge Catalog

Yapay zeka uygulamalarına güç kazandıracak akıllı veri ve analitik varlık keşfi, kataloglama ve yönetişim

IBM Watson Assistant

Sanal yardımcılar oluşturun ve devreye alın

IBM Watson Discovery

Otomatikleştirilmiş veri alımıyla gelişmiş yapay zeka işlevlerini birleştirerek verilerdeki bağlantıları ortaya çıkarın

IBM Watson IoT Platform

Aygıt kaydı, bağlanırlık, denetim, hızlı görselleştirme ve veri depolama için tam olarak yönetilen ve bulutta barındırılan bir hizmetten yararlanın

IBM Watson Speech to Text

Sesi ve işitsel kaynakları kolaylıkla yazılı metne dönüştürün

IBM Watson Text to Speech

Çeşitli dilleri ve sesleri kullanarak, yazılı metinleri kulağa doğal gelen işitsel kaynaklara dönüştürün

IBM Watson Language Translator

Haber, patent veya karşılıklı konuşma belgelerini dinamik olarak başka dile çevirin

IBM Watson Natural Language Classifier

Güvenilir bir şekilde doğal dili yorumlayın ve sınıflandırın

IBM Watson Natural Language Understanding

Metinleri analiz ederek, içeriklerden kavram, varlık ve duygu gibi üst verileri ortaya çıkarın

IBM Watson Visual Recognition

Makine öğrenimini kullanarak görsel içeriği etiketleyin, sınıflandırın ve arayın

IBM Watson Tone Analyzer

Yazılı içeriklerdeki duyguları ve tonları analiz edin

IBM Watson Personality Insights

Yazılı metinlerden kişilik özelliklerini, ihtiyaçları ve değerleri tahmin edin

IBM Data Refinery

Veri bilimciler, mühendisler ve iş analistleri için self servis veri hazırlama aracı

IBM Watson Machine Learning

Otomatikleştirilmiş, işbirliğini destekleyen bir iş akışı kullanarak kendi kendine öğrenim modelleri oluşturun, eğitin ve devreye alın

Derin öğrenme

Sinir ağlarını kullanarak derin öğrenme modelleri tasarlayın, devreye alın ve yüzlerce eğitim çalışması için kolayca ölçeklendirin

IBM Watson Discovery for Salesforce

Kurumsal veri kaynaklarını aramak ve karmaşık vakaları çözmek için Salesforce Service Cloud'da müşteri hizmetleri aracılarını kullanın

IBM Watson Knowledge Studio

Watson™'ı sektörünüze özgü dilbilimsel farklılıkları anlamak üzere eğitin

IBM Watson OpenScale

Yapay zekâyı yaşam döngüsü boyunca güvenle ve şeffaflıkla işletip otomatikleştirin

Nesnelerin İnterneti

The Weather Company tarafından sağlanan veri kümeleri ve API'ler ile aygıtları ve verileri bağlamaya yönelik bir platformu keşfedin. Daha fazla bilgi edinin

IBM Watson IoT Platform

Aygıtları, ağ geçitlerini ve ağları bağlayın, ilişkili verileri yönetin, güvenliğini sağlayın ve analiz edin

Hava durumu verisi API'leri

Weather Company'nin hava durumu verilerini uygulamalarla bütünleştirin

Mobil

Yerel mobil uygulamalar ve güçlü mobil arka uçlar oluşturmak için platformu ve araçları kullanın. Daha fazla bilgi edinin

IBM Mobile Foundation

Arka uç ve bulut hizmetleri ile bütünleşmeyi basit hale getiren, ölçeklendirilebilir ve güvenli mobil erişim

IBM Cloud App ID

Web ve mobil uygulamalara kimlik doğrulaması (sosyal ağlarda oturum açma yoluyla dahil) ekleyin

IBM Mobile Analytics

Masaüstünden veya tabletten tüm uygulamalarınızın performansını ve kullanımını izleyin

IBM Push Notifications

Mobil ve web uygulamalarına gerçek zamanlı bildirimler gönderin

Geliştirici Araçları

Yeni güncellemeleri sürekli olarak ve daha yüksek kaliteyle sağlamak için gerekli olan süreci ve CLI araçlarını keşfedin. Daha fazla bilgi edinin

IBM Cloud Continuous Delivery

Araç zincirlerini tahsis edin, derlemeleri ve testleri otomatikleştirin ve analitikle kaliteyi kontrol edin

IBM Cloud DevOps Insights

Geliştirici üretkenliğini, kod kalitesini ve teslim döngüsü sürelerini iyileştirecek veriler

IBM Cloud Lift CLI

Uygulamalar, konteynerler, altyapı ve hizmetler ile etkileşimde bulunmanın birleşik yöntemi

Başlangıç kitleri

Üretim ortamına hazır bulut uygulamalarını hızla oluşturmak için bu setleri kullanın

IBM Cloud Developer Console for Apple

IBM Cloud üzerinde Apple platformuna yönelik uygulamalar oluşturun ve devreye alın

Blockchain

Değiştirilemez bir Blockchain hesap defteriyle işlemlerin güvenirliğini sağlayın.

IBM Blockchain Platform

Çok kuruluşlu bir ağın geliştirilmesini, yönetilmesini ve işletilmesini hızlandırın

Entegrasyon

Uygulamaları ve verileri, API'ler, mesajlaşma ve ağ oluşturma araçları aracılığıyla bütünleştirin. Daha fazla bilgi edinin

IBM API Connect

Yerleşik güvenlik ve yönetişimle API oluşturma ve yönetme

IBM App Connect

Şirket içi ve Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar (SaaS) için yüzlerce yerleşik bağlayıcı sağlayan bütünleştirme çözümü

IBM Aspera on Cloud

Büyük verilerinizin hibrit bulutlarda teslimini maksimum hızla aktarın, değiş tokuş yapın ve otomatikleştirin

IBM Event Streams

Ölçeklenebilen, yüksek performanslı bir mesajlaşma omurgası için barındırılan, tam olarak yönetilen, hizmet olarak sunulan Apache Kafka

IBM MQ on Cloud

Verilerin güvenilir ve güvenli bir şekilde değiş tokuş edilmesini kolaylaştıran ve hızlandıran kurumsal mesajlaşma

IBM Cloud Messages for RabbitMQ

Çok sayıda iletişim kuralını kullanarak mesajları yönlendirin, takip edin ve kuyruğa atın

IBM Cloud Direct Link

Özel altyapı ile IBM Cloud arasında veri aktarımını hızlandırın ve güvenliğini sağlayın

Güvenli ağ geçidi

Bağlanmak istediğiniz belirli kaynaklar arasında güvenli bir tünel oluşturun

Geçiş

Bir geçiş araçları ve hizmetleri portföyünü kullanarak uygulamaları ve verileri buluta taşıyın.

IBM Lift

Bir CLI aracılığıyla verileri hızla ve güvenle taşıyın

IBM Cloud Mass Data Migration

120 TB kapasiteli, sağlam depolama aygıtlarıyla boyutları terabaytlardan petabaytlara kadar ulaşan verileri güvenli bir biçimde taşıyın

IBM WebSphere Application Server on Cloud

Tek ya da çok kiracılı seçenekleriyle yeni ya da mevcut Java™ uygulamalarını bulut üzerinde başlatın

Özel Bulut

Ek kontrol, güvenlik ve yalıtma ile bulutun gücünü tecrübe edin.

IBM Cloud Private

Kendi güvenlik duvarınızın arkasına ve kendi veri merkezinize getirilen IBM Cloud

IBM Cloud Dedicated

IBM'in veri merkezlerinden birinde barındırılan, tek kiracılı bir IBM Cloud ortamı

VMware

IBM'in ve ortaklarının sunduğu hizmetlerin yardımıyla, mevcut VMware iş yüklerini buluta taşıyın.

IBM Cloud for VMware Solutions

VMware iş yüklerini şirket içinden IBM Cloud'a taşıyın

F5 on IBM Cloud

Performans, kullanılabilirlik ve güvenlik özellikleriyle güven duyulan F5 platformunu kullanarak VMware iş yüklerini sorunsuz bir biçimde IBM Cloud'a taşıyın

Fortinet on IBM Cloud

Sanallaştırılmış ve fiziksel yeni nesil güvenlik duvarı işlevlerini kullanarak şirket içi güvenlik ilkelerini IBM Cloud for VMware Solutions'a taşıyın

IBM Cloud Secure Virtualization

Sanallaştırılmış iş yüklerini mikroçip seviyesine kadar korumak için gereken donanımı sağlar

IBM Cloud for Skytap Çözümleri

Buluta geçişi kolaylaştırmak için mevcut uygulamalara ilişkin veri merkezi ortamının tamamını eşleyin

IBM Spectrum Protect Plus on IBM Cloud

Mevcut veya yeni bir VMware ortamına bir veri koruması ve kullanılabilirliği çözümü tedarik edin

Veeam on IBM Cloud

vSphere ve Hyper-V ortamlarını daha iyi yönetmek için yedekleme, geri yükleme ve replikasyonu birleştirir

VMware Horizon on IBM Cloud

Tam olarak yönetilen, uçtan uca sanal masaüstü çözümü

Zerto on IBM Cloud

VMware de dahil, mevcut hipervizör iş yüklerini koruyun, genişletin ve IBM Cloud'a taşıyın

IBM Cloud ile neler oluşturabilirsiniz?