Hesaplama

IBM, yalın donanım sunucularından sunucusuz bilgi işleme kadar, her iş yükü için kaynak sağlar. Daha fazla bilgi edinin

Yalın donanım sunucuları

Saat ve ay bazında yapılandırılabilen yüksek performanslı bulut sunucuları

Bulut Sanal Sunucuları

İstek üzerine sağlanabilen ve ölçeklendirilebilen özel olarak ayrılmış veya genel sanal sunucular

Yığın Depolama Sunucuları

İstediğiniz işletim sistemiyle kendi yığın depolama yalın donanım sunucunuzu yönetme veya anahtar teslimi bir aygıt ve değiştirme isteğini devreye alma olanağı

SAP Sertifikalı Altyapı

SAP uygulamalarınızı bulut ortamında yalın donanım sunucularında çalıştırma ve yönetme olanağı

Container Registry

Docker görüntülerini yönetilen özel bir kayıtta saklama ve dağıtma

Kubernetes Service

Akıllı zamanlama, kendi kendini iyileştirme ve yatay ölçeklendirme orkestrasyonu

Cloud Foundry

Uygulamaları elle yapılandırmanız ve yönetmeniz gerekmeden devreye alma ve ölçeklendirme olanağı

Cloud Functions

Apache OpenWhisk tabanlı, çok dilli Hizmet Olarak Sunulan İşlev (FaaS) programlama platformu

WebSphere Application Server on Cloud

Tek ve çok kiracılı seçeneklerle, yeni veya mevcut Java uygulamalarınızı bulut ortamında başlatma olanağı

Auto Scaling

Talebe dayalı olarak bulut ortamınızı otomatik olarak büyütme veya küçültme olanağı

VMware Cloud Solutions

VMware iş yüklerini şirket içinden IBM Cloud'a taşıma

Sunucu Yazılımları

Altyapı yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılım seçenekleri aralığı

Yüksek performanslı ve uygun maliyetli genel ve özel ağları ve yönetim ağlarını yönetin. Daha fazla bilgi edinin

Ağ Aygıtları

Fiziksel ve sanal ağları yönetmek için kullanılan yönlendiriciler, güvenlik duvarları, VPN tünelleri ve yük dengeleyiciler

Content Delivery Network (CDN)

Verileri kullanıcılara daha yakın bir yerde bulundurarak ağ trafiği sıkışıklığından kaçınma ve gecikmeleri azaltma

Direct Link

Özel altyapı ile IBM Cloud arasında veri aktarımının güvenliğini sağlama ve aktarımı hızlandırma

Domain Name Service (DNS)
Gereken tüm hizmetleri içeren etki alanı kaydı ve yönetimi

Load Balancer

Çalışma süresini ve performansı artırmak için sunucular arasında trafik yükünü dengeleme

Ağ Güvenliği

Sunucuları ve son kullanıcıları kötü amaçlı etkinliklerden korumak için güvenlik duvarları ve güvenlik grupları

 

Cloud Internet Services

Genele açık web içeriklerini ve uygulamalarını buluta ulaşmadan önce korumak amacıyla tasarlanmış güvenlik ve performans yeteneklerini tek noktadan elde etme olanağı

Depolama

Güçlü ve sağlam nesne, blok ve dosya depolama hizmetleri arasından seçim yapın. Daha fazla bilgi edinin

Nesne Depolaması

Dayanıklılık, esneklik ve güvenlik için tasarlanmış, yapısal olmayan veri depolama hizmeti

Blok Depolama

Flash yedeklemeli, SAN sürekliliği ve dayanıklılığına sahip yerel disk performansı

Dosya Depolaması

Flash yedeklemeli, dayanıklı, hızlı ve esnek, NFS tabanlı dosya depolaması

Content Delivery Network (CDN)

Verileri kullanıcılara daha yakın bir yerde bulundurarak ağ trafiği sıkışıklığından kaçınma ve gecikmeleri azaltma

EVault

Birleşik otomasyon, ölçekleme, üçüncü kişi bütünleştirme, şifreleme ve çoklu kasa olanağı sunan, kurumsal düzeyde yedekleme ve kurtarma çözümleri

Yönetim

Altyapı, uygulama, süreç ve tüm bulut ortamları yönetimini iyileştirin. Daha fazla bilgi edinin

Availability Monitoring

Yapay testlerle, performans sorunlarını kullanıcıları etkilemeye başlamadan önce saptama ve çözme

Cloud Automation Manager

BT operasyonlarıyla çoklu bulut ortamlarını devreye alma, otomatikleştirme ve yönetme olanağı

Cloud Event Management

Operasyonel olay ve vaka ilişkilendirmesi, önceliklendirme ve çözme

Workload Scheduler

Cron'un çok ötesinde, belirli zamanlarda veya düzenli olarak ya da olay bazında çalışacak iş akışları oluşturma

DevOps Insights

Geliştirici üretkenliğini, kod kalitesini ve teslim çevrimi sürelerini iyileştirecek veriler

Log Analysis

Uygulama ve hizmet verilerini otomatik olarak toplayan ve veri sunan günlük toplama ve arama

Monitoring

Uygulama ve hizmetlerden otomatik olarak veri toplama ve Grafana ile görselleştirme

İş Kuralları

İş mantığının ve kararların uygulamaların dışında otomatikleştirilmesi ve yönetilmesi

Güvenlik

Kimlik doğrulama, ağ güvenliği ve izleme araçlarını kullanarak, güvenliği uygulamalar, hizmetler ve altyapı içine yerleştirin. Daha fazla bilgi edinin

Activity Tracker

Bulut ortamında etkinlikleri görüntüleme, yönetme ve denetleme

App ID

Sosyal oturum açma yoluyla da olmak üzere, web ve mobil uygulamalara kimlik doğrulaması ekleme

Ağ Güvenliği

Sunucuları ve son kullanıcıları kötü amaçlı etkinliklerden korumak için güvenlik duvarları ve güvenlik grupları

SSL Sertifikaları

İstemci ve sunucu uygulamaları arasındaki verilerin şifrelenmesi

Certificate Manager

Sertifikalarınızı güvenli bir havuzda saklama ve merkezi olarak yönetme olanağı

Hardware Security Module

Anahtar yönetimi ve anahtar depolaması sağlayan fiziksel aygıt

Hyper Protect Services

Bellekteki, hareket halindeki ve hareketsiz veriler için ana bilgisayar düzeyinde koruma

Veritabanları

İşlemsel iş yükleri, web ve mobil uygulamalar ve şimşek hızında analitik için tasarlanmış zengin SQL ve NoSQL veritabanları portföyü. Daha fazla bilgi edinin

Cloudant

Koşutzamanlı okuma ve yazmaların oluşturduğu ağır iş yükleri için optimize edilmiş NoSQL JSON belge deposu

Compose

10'dan fazla açık kaynak SQL ve NoSQL veritabanını güçlendiren veritabanı motoru

Compose for Elasticsearch

JSON dizinlemesinin gücüyle tüm metin arama motorunun esnekliğini birleştirme olanağı

Compose for etcd by Compose

Sunucu kümelerini yönetmek için gereken her zaman doğru verilerin bulunduğu anahtar/değer deposu

Compose for JanusGraph

Çok büyük ölçüde birbirine bağlı verilerin depolanması ve sorgulanması için optimize edilmiş, ölçeklendirilebilir grafik veritabanı

Compose for MongoDB

Otomatik ölçeklendirme ve yedekleme ile birleştirilmiş güçlü dizinleme ve sorgulama

Compose for MySQL

Python, PHP ve C++ gibi bağlayıcıları içeren, hızlı ve kullanımı kolay ilişkisel veritabanı yönetim sistemi (RDBMS)

Compose for RethinkDB

JSON belgeleri ve gerçek zamanlı web için optimize edilmiş dağıtık veritabanı

Compose for ScyllaDB

Düğüm başına saniyede 1 milyon işlem yeteneğine sahip NoSQL sütun deposu

Databases for PostgreSQL

Dizinlenebilir JSON, yayınlama/abone olma işlevleri ve sürücüleri içeren nesne-ilişkisel SQL veritabanı

Databases for Redis

Karmaşık veri sorunlarının basit bir şekilde çözülmesi için sayaçları, kuyrukları, listeleri ve hiper günlükleri kullanan depo

Db2 Hosted

Tam yönetici erişimine sahip, çoklu iş yükü ve istek üzerine özellikli SQL veritabanı

Db2 on Cloud

Güçlü performans için yapılandırılmış ve optimize edilmiş, tam olarak yönetilen SQL bulut veritabanı

Db2 Warehouse on Cloud

IBM BLU Acceleration destekli, tam olarak yönetilen bulut veri ambarı hizmeti

Informix on Cloud

TimeSeries, Spatial, NoSQL ve SQL verilerini bütünleştiren yüksek performanslı motor

Lift

Bir CLI aracılığıyla hızlı ve güvenli veri taşıma

Analitik

Büyük veri kümeleri üzerinde analitik işleri çalıştırmak için kullanılacak veri bilimi araçlarını, veri ambarlarını ve platformları bulun. Daha fazla bilgi edinin

Analytics Engine

Analitik uygulamaları yaratmak için kullanılacak, birleştirilmiş Apache Spark ve Apache Hadoop hizmeti

Apache Spark

Hızlı bellek içi analitik sağlayan, çok yönlü, açık kaynak kümeli bilişim çerçevesi

Decision Optimization

Optimizasyona dayalı destekten yararlanılması için tasarlanmış, self servis karar ortamı

Db2 Warehouse on Cloud

IBM BLU Acceleration destekli, tam olarak yönetilen bulut veri ambarı hizmeti

Master Data Management (MDM) on Cloud

Hibrit bilgi işlem ortamında verilerin güvenilir bir görünümünü elde etme olanağı

Information Server on Cloud

Kaliteli verileri kavrama, yönetme, yaratma, koruma, dönüştürme ve sunma olanağı

Streaming Analytics

Çeşitli kaynaklardan gelen, gerçek zamanlı metin, video, işitsel, coğrafi konumsal ve sensör verileri akışını analiz etme olanağı

Yapay Zeka

Doğal dil işleme, görsel tanıma ve makine öğrenimi için Watson'dan yararlanın. Daha fazla bilgi edinin

Watson Studio

Bütünleşik tek bir ortamda yapay zeka modelleri oluşturma, eğitme, verileri hazırlama ve analiz etme

Watson Knowledge Catalog

Yapay zeka uygulamalarına güç kazandıracak akıllı veri ve analitik varlık keşfi, kataloglama ve yönetişim

Watson Assistant

Sanal yardımcılar oluşturma ve devreye alma

Watson Discovery

Otomatikleştirilmiş veri alımıyla gelişmiş yapay zeka işlevlerini birleştirerek verilerdeki bağlantıları ortaya çıkarma

Watson IoT Platform

Aygıt kaydı, bağlanırlık, denetim, hızlı görselleştirme ve veri depolama için tam olarak yönetilen ve bulutta barındırılan bir hizmetten yararlanma

Watson Speech to Text (STT)

Sesi ve işitsel kaynakları kolaylıkla yazılı metne dönüştürme

Watson Text to Speech (TTS)

Çeşitli dilleri ve sesleri kullanarak, yazılı metinleri kulağa doğal gelen işitsel kaynaklara dönüştürme

Watson Language Translator

Haber, patent veya karşılıklı konuşma belgelerini dinamik olarak başka dile çevirme

Watson Natural Language Classifier

Güvenilir bir şekilde doğal dili yorumlama ve sınıflandırma

Watson Natural Language Understanding

Metinleri analiz ederek, içeriklerden kavram, varlık ve duygu gibi üst verileri ortaya çıkarma

Watson Visual Recognition

Makine öğrenimini kullanarak görsel içeriği etiketleme, sınıflandırma ve arama

Watson Tone Analyzer

Yazılı içeriklerdeki duyguları ve anlatım biçimlerini analiz etme

Watson Personality Insights

Yazılı metinlerden ayırıcı kişilik özelliklerini, gereksinimleri ve değerleri tahmin etme

Data Refinery

Veri bilimciler, mühendisler ve iş analistleri için self servis veri hazırlama aracı

Watson® Machine Learning

Otomatikleştirilmiş, işbirliğini destekleyen bir iş akışı kullanarak kendi kendine öğrenim modelleri oluşturma, eğitme ve devreye alma

Deep Learning

Sinir ağlarını kullanarak derin öğrenme modelleri tasarlama, devreye alma ve yüzlerce eğitim çalışması için kolayca ölçeklendirme

Watson Discovery for Salesforce

Kurumsal veri kaynaklarını aramak ve karmaşık vakaları çözmek için Salesforce Service Cloud'da müşteri hizmetleri aracılarını etkinleştirme olanağı

Nesnelerin İnterneti

Weather Company® veri kümeleri ve API'leri ile birlikte aygıtları ve verileri birbirine bağlayan bir platformu keşfedin. Daha fazla bilgi edinin

IoT Platformu

Aygıtları, ağ geçitlerini ve ağları birbirine bağlama, ilişkili verileri yönetme, güvenliğini sağlama ve analiz etme

Hava Durumu Verisi API'leri

Weather Company'nin hava durumu verilerini uygulamalarla bütünleştirme

Mobil

Yerel mobil uygulamalar ve sağlam mobil arka uçlar oluşturmak için gereken platform ve araçlar Daha fazla bilgi edinin

Mobil Foundation

Arka uç ve bulut hizmetleri ile bütünleşmeyi basit hale getiren, ölçeklendirilebilir ve güvenli mobil erişim

App ID

Sosyal oturum açma yoluyla da olmak üzere, web ve mobil uygulamalara kimlik doğrulaması ekleme olanağı

Mobile Analytics

Masaüstünden veya tabletten tüm uygulamalarınızın performansını ve kullanımını izleme olanağı

Push Notifications

Mobil ve web uygulamalarına gerçek zamanlı bildirimler gönderme

Geliştirici Araçları

Yeni güncellemeleri kesintisiz olarak ve daha yüksek kalitede sunmak için gereken teslim hattını ve CLI araçlarını keşfedin.

Continuous Delivery

Araç zincirleri sağlama, yapımları ve testleri otomatikleştirme ve analitikle kaliteyi kontrol etme

Continuous Release

Süreçleri otomatikleştirmek, onayları toplamak ve devreye alımları düzenlemek için kullanılan yayınlama şablonları

Globalization Pipeline

Makine ve insan çevirisini DevOps altyapıyla bütünleştirme

Cloud CLI

Uygulamalar, konteynerler, altyapı ve hizmetler ile etkileşimde bulunmanın birleşik yöntemi

Cloud Developer Console for Apple

IBM Cloud üzerinde Apple platformu için uygulama oluşturma ve devreye alma

Blockchain

Değiştirilemez Blockchain kayıtlarıyla ticari işlemlerde güven oluşturma.

Blockchain Platformu

Çok kuruluşlu bir iş ağının geliştirilmesi, yönetilmesi ve işletilmesini hızlandırmak üzere tasarlanmış platform

Entegrasyon

API'ler, mesajlaşma ve ağ oluşturma araçları ile uygulamaları ve verileri bütünleştirin. Daha fazla bilgi edinin

API Connect

Yerleşik güvenlik ve yönetişimle API oluşturma ve yönetme

App Connect

Şirket içi ve Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar (SaaS) için yüzlerce yerleşik bağlayıcı sağlayan bütünleştirme çözümü

Aspera on Cloud

Büyük verilerinizin hibrit bulutlarda maksimum hızla aktarılması, paylaşılması ve veri tesliminin otomatikleştirilmesi

Message Hub

Apache Kafka'ya dayalı, tam olarak yönetilen mesajlaşma hizmeti

MQ on Cloud

Verilerin güvenilir ve güvenli bir şekilde değiş tokuş edilmesini kolaylaştıran ve hızlandıran kurumsal mesajlaşma olanağı

Compose for RabbitMQ

Birden çok protokolden (AMQP) yararlanarak iletileri yöneltme, izleme ve kuyruğa alma

Direct Link

Özel altyapı ile IBM Cloud arasında veri aktarımının güvenliğini sağlama ve aktarımı hızlandırma

Secure Gateway

Bağlanmak istediğiniz kaynaklar arasında güvenli bir tünel oluşturma

Taşıma

Bir geçiş araçları ve hizmetleri portföyünü kullanarak uygulamaları ve verileri buluta taşıma

Lift

Bir CLI aracılığıyla hızlı ve güvenli veri taşıma

Mass Data Migration

120 TB kapasiteli sağlam depolama aygıtlarını kullanarak terabaytlardan petabaytlara kadar veriyi güvenli bir şekilde taşıma

WebSphere Application Server on Cloud

Tek ve çok kiracılı seçeneklerle, yeni veya mevcut Java uygulamalarını bulut ortamında başlatma

Özel Bulut

Ek kontrol, güvenlik ve yalıtma ile bulutun gücünü tecrübe edin.

Cloud Private

Kendi güvenlik duvarınızın arkasına ve kendi veri merkezinize getirilen IBM Cloud

Cloud Dedicated

Veri merkezlerimizden birinde barındırılan tek kiracılı IBM Cloud ortamı

VMware

IBM'in ve ortaklarının sunduğu hizmetlerin yardımıyla, mevcut VMware iş yüklerini buluta taşıyın.

VMware Cloud Solutions

VMware iş yüklerini şirket içinden IBM Cloud'a taşıma

F5 on IBM Cloud

VMware iş yüklerini güvenilir performans, kullanılabilirlik ve güvenlik özellikleriyle tanınan F5 platformuna sorunsuzca taşıma

Fortinet on IBM Cloud

Sanallaştırılmış ve fiziksel sonraki nesil güvenlik duvarı işlevlerinin oluşturduğu zengin bir setin yardımıyla IBM Cloud for VMware Solutions'a şirket içi güvenlik ilkelerini taşıma

Secure Virtualization

Sanallaştırılmış iş yüklerini mikroçip seviyesine kadar korumak için gereken donanımı sağlar

Skytap on IBM Cloud

Buluta geçişi kolaylaştırmak için mevcut uygulamalara ilişkin veri merkezi ortamının tamamını eşleme

Spectrum Protect Plus on IBM Cloud

Mevcut veya yeni bir VMware ortamına bir veri koruma ve kullanılabilirlik çözümü sağlama

Veeam on IBM Cloud

vSphere ve Hyper-V ortamlarını daha iyi yönetmek için yedekleme, geri yükleme ve replikasyon birleşimi

VMware Horizon on IBM Cloud

Tam olarak yönetilen, uçtan uca sanal masaüstü çözümü

Zerto on IBM Cloud

VMware de dahil mevcut hipervizör iş yüklerini koruma, genişletme ve IBM Cloud'a taşıma

IBM Cloud ile neler oluşturabilirsiniz?