Czym są analizy danych strumieniowych?

Rozwiązanie IBM Stream Computing analizuje wiele różnych rodzajów danych przesyłanych strumieniowo, takich jak nieustrukturyzowane teksty, nagrania audio i wideo, dane geoprzestrzenne i dane z czujników, ułatwiając organizacjom odkrywanie zagrożeń i nowych szans oraz podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Funkcje rozwiązania Streaming Analytics

Wsparcie dla programistów

Bogate wizualne środowisko IDE oparte na technologii Eclipse pozwala architektom rozwiązań budować aplikacje przy użyciu wizualizacji lub korzystać ze znanych języków programowania takich jak Java, Scala lub Python.

Dostęp do wielu źródeł danych

Inżynierowie danych mogą połączyć się z niemal każdym źródłem danych — ustrukturyzowanym, nieustrukturyzowanym lub strumieniem — i zintegrować infrastrukturę danych Hadoop, Spark lub dowolną inną.

Analiza i wizualizacja

Integracja z rozwiązaniami biznesowymi. Wbudowane rozwiązania analityczne — obejmujące uczenie maszynowe, język naturalny oraz analizy czasowo-przestrzenne, testowe, akustyczne i nie tylko — służące do tworzenia aplikacji do strumieniowania.

Wersje rozwiązania Streaming Analytics

IBM Streams

Produkt IBM Streams zapewnia język programowania i środowisko IDE dla aplikacji, a także środowisko wykonawcze i zestawy narzędzi analitycznych umożliwiające przyspieszenie procesu programowania.

Streaming Analytics na platformie IBM Cloud

Rozwiązanie Streaming Analytics na platformie IBM Cloud oferuje większość funkcji produktu IBM Streams w elastycznym środowisku chmurowym.

Opisy osiągnięć klientów

Postaw pierwsze kroki z rozwiązaniem Streaming Analytics w kilka minut

Rozwiązanie Streaming Analytics na platformie IBM Cloud oferuje większość funkcji produktu IBM Streams w elastycznym środowisku chmurowym