Czym jest IBM Streaming Analytics for IBM Cloud?

IBM Streaming Analytics for IBM Cloud umożliwia analizę szerokiego spektrum strumieniowo przesyłanych danych, w tym nieustrukturyzowanych danych tekstowych, wizyjnych, dźwiękowych, geoprzestrzennych i pochodzących z czujników, ułatwiając organizacjom odkrywanie szans i zagrożeń oraz podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

→ Obejrzyj webinarium poświęcone analizie Total Economic Impact™ rozwiązania IBM Streams

Cechy i funkcje IBM Streaming Analytics for IBM Cloud

Wsparcie dla programistów

Kompleksowe, oparte na technologii Eclipse środowisko IDE pozwala architektom na wizualne tworzenie aplikacji i korzystanie z dobrze im znanych języków programowania, takich jak Java™, Scala i Python.

Dostęp do wielu źródeł danych

Inżynierowie danych mogą łączyć się z praktycznie dowolnym źródłem danych — niezależnie od tego, czy są one ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane, czy też przesyłane strumieniowo — i korzystać z środowisk Hadoop i Spark oraz innych infrastruktur do obsługi danych.

Analiza i wizualizacja

Wbudowane specjalistyczne narzędzia analityczne — do wykorzystania w uczeniu maszynowym, przetwarzaniu języka naturalnego lub obsłudze danych, na przykład przestrzennych i czasowych, tekstowych i dźwiękowych — pozwalają na tworzenie adaptacyjnych aplikacji, które używają strumieni danych.

Wersje rozwiązania IBM Streaming Analytics for IBM Cloud

Streaming Analytics na platformie IBM Cloud

Rozwiązanie Streaming Analytics na platformie IBM Cloud oferuje większość funkcji produktu IBM Streams w elastycznym środowisku chmurowym.

Streams for IBM Cloud Pak® for Data

Rozwiązanie IBM Streams for IBM Cloud Pak for Data zapewnia platformę, która pozwala korzystać z przechowywanych oraz przesyłanych strumieniowo danych i sztucznej inteligencji (AI) w celu tworzenia rozwiązań ułatwiających podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

IBM Streams

IBM Streams zapewnia język programowania i środowisko IDE dla aplikacji, system wykonawczy i zestaw narzędzi analitycznych, które przyspieszają wdrożenie.

Opisy osiągnięć klientów

W kilka minut zacznij pracę z rozwiązaniem IBM Streaming Analytics for IBM Cloud

IBM Streaming Analytics for IBM Cloud oferuje większość funkcji rozwiązania IBM Streams na zwinnej i działającej w chmurze platformie.