Wypróbuj bezpłatnie

Korzystaj z możliwości śledzenia dostępnych w IBM Food Trust bezpłatnie przez 30 dni.

Przegląd rozwiązania Food Trust

Gdy dane stają się najważniejszym na świecie składnikiem

Od sal konferencyjnych po kuchnie na całym świecie — zapotrzebowanie na inteligentniejszy i bezpieczniejszy łańcuch dostaw żywności jeszcze nigdy nie było tak duże. IBM® Food Trust odpowiada na tę potrzebę, pozwalając osiągać wyniki odmieniające dotychczasowe oblicze przedsiębiorstwa i zyskać spokój, jakiego nie zagwarantuje żadne inne rozwiązanie.

Food Trust to jedyna w swoim rodzaju sieć, która łączy uczestników całego łańcucha dostaw żywności za pośrednictwem dostępnego tylko dla uprawnionych użytkowników, trwałego i współdzielonego rejestru danych o systemie dostarczania żywności.

Wynikiem jest dostosowywalny pakiet rozwiązań, który może zwiększyć bezpieczeństwo i świeżość żywności, poprawić efektywność łańcucha dostaw, zminimalizować odpady, wzmocnić reputację marki i bezpośrednio podnieść zyski.

Szczegółowe informacje są czytelne, łatwo dostępne i praktycznie użyteczne. To zasługa naszych znakomitych rozwiązań projektowych, które już zdobyły uznanie — Rozwiązanie IBM Food Trust zdobyło nagrodę Spark Galleries Platinum Award w kategorii projektowania cyfrowego.

Korzyści z rozwiązania Food Trust

Siedem korzyści z rozwiązania IBM Food Trust

Poznaj korzyści płynące ze stosowania rozwiązania, które łączy uczestników całego systemu dostaw żywności za pomocą objętego zarządzaniem uprawnieniami, trwałego i współużytkowanego zbioru danych na temat systemu żywnościowego. Dowiedz się więcej o wpływie na efektywność łańcucha dostaw, zaufanie do marki, bezpieczeństwo żywności, środowisko, świeżość żywności, oszustwa związane z żywnością i odpady żywnościowe.

Kombajn zbożowy na polu kukurydzy

Rozwiązanie Food Trust

Demo rozwiązania IBM Food Trust

Dowiedz się, jak rozwiązanie Food Trust zapewnia widoczność elementów łańcucha dostaw i jego efektywność, źródło pozwalające lepiej poznać jakość produktów oraz możliwości nawiązania głębszych relacji z konsumentami.

Food Trust i oszczędności

Dołącz do sieci Food Trust, aby zyskać oszczędności dzięki wydajności na wyższym poziomie. Podaj informacje dotyczące rodzaju i wielkości prowadzonego przez Ciebie przedsiębiorstwa. Oszacujemy Twoje potencjalne oszczędności w skali roku oraz łączne oszczędności płynące z całkowitego wyeliminowania konieczności wycofywania artykułów spożywczych z rynku.

Jak dostosować rozwiązanie Food Trust

Musisz szybko prześledzić lokalizację i status produktów żywnościowych? Chcesz zwiększać efektywność i minimalizować odpady lub udowadniać pochodzenie i stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju za pomocą certyfikatów? Rozwiązanie Food Trust oferuje szeroką gamę skalowalnych możliwości dopasowanych do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Wdrożenia demonstrują wartość rozwiązania Food Trust

Nagrody

Społeczność Food Trust znajduje uznanie na całym świecie za ochronę systemu dostaw żywności i zdrowia człowieka, ograniczanie ilości odpadów oraz zwiększanie przejrzystości łańcucha dostaw w sektorze rolnictwa.

Często zadawane pytania

Definicja Food Trust

Czym jest rozwiązanie Food Trust?

IBM® Food Trust to rozwiązanie wykorzystujące technologię blockchain, które przynosi korzyści wszystkim podmiotom w sieci, zapewniając bezpieczny, inteligentny i bardziej zrównoważony ekosystem produkcji i dystrybucji żywności. Cyfryzacja transakcji i danych zwiększa produktywność wszystkich podmiotów w łańcuchy dostaw, w tym rolników, przetwórców, spedytorów, sprzedawców, organów regulacyjnych i konsumentów.

Rozwiązanie to zapewnia autoryzowanym użytkownikom natychmiastowy dostęp do danych dotyczących łańcucha dostaw żywności, czyli drogi, którą przebywa produkt od gospodarstwa do sklepu, by ostatecznie trafić do konsumenta. Informacje, takie jak pełna historia i aktualna lokalizacja dowolnego artykułu spożywczego, a także dodatkowe informacje, np. certyfikaty, wyniki testów i pomiary temperatury, są dostępne dla użytkowników w zaledwie kilka sekund po ich przesłaniu do łańcucha bloków.

Rozwiązanie działa w modelu SaaS, czyli jako oprogramowanie udostępniane w formie usługi, by większa przejrzystość informacji usprawniała, a nie utrudniała, funkcjonowanie rozrastającego się systemu dostarczania żywności. Food Trust zwiększa bezpieczeństwo żywności i wydłuża termin jej przydatności do spożycia, ogranicza ilość odpadów, skraca czas lokalizowania produktów i zapewnia wygodniejszy dostęp do informacji współużytkowanych. Rozwiązanie pomaga osiągnąć nowy standard w zakresie transparentności i zaufania.

Łatwość używania danych

W jaki sposób IBM Food Trust sprawia, że w rozwiązaniu można korzystać z danych wprowadzanych przez różne podmioty?

Food Trust opracowano zgodnie z biznesowymi i technologicznymi normami. Aby zapewnić wszystkim użytkownikom maksymalną wartość i dostępność, rozwiązanie korzysta ze standardów już obowiązujących w przemyśle spożywczym (np. GS1) i technologii Open Source, takich jak Hyperledger Fabric. Dzięki współdziałaniu poziomu biznesowego i technologicznego użytkownicy Food Trust mogą wymieniać się informacjami wewnątrz ekosystemu produkcji i dystrybucji żywności. Współpracujemy z branżowymi liderami (np. GFSI), by utrzymywać zgodność z przemysłowi standardami w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności i zapewnienia jakości.

Bezpieczeństwo

Jak bezpieczne jest to rozwiązanie?

Food Trust zapewnia najwyższy poziom odpornej na manipulację ochrony danych transakcyjnych łańcucha dostaw żywności. Korzystanie z usług IBM Cloud zapewnia wyjątkową ochronę przed niewłaściwym wykorzystaniem danych uwierzytelniających użytkowników wewnętrznych i szkodliwym oprogramowaniem, a ponadto chroni też klucze szyfrowania sprzętowego.

Oto jego najważniejsze cechy:

  • Wysoka dostępność przez cały czas dzięki bezproblemowym aktualizacjom oprogramowania i sieci blockchain.
  • Blokowanie szkodliwego oprogramowania za pomocą wzmocnionego stosu zabezpieczeń bez uprzywilejowanego dostępu.
  • Całodobowe i dostępne przez cały rok wsparcie w zakresie technologii blockchain.
  • Pełna widoczność sieci dzięki wbudowanym mechanizmom monitorowania łańcucha bloków.
  • Wykorzystanie rozwiązania Hyperledger Fabric opracowanego przez Linux Foundation.

Typy danych / interfejsy API

Jakie typy danych są wykorzystywane przez rozwiązanie Food Trust i jakie interfejsy API są w nim dostępne?

Dodatkowe informacje na temat interfejsów API i typów danych są dostępne w naszej strefie dla programistów.

Prawo własności danych

Kto jest właścicielem danych?

To Ty przesyłasz dane, należą one do Ciebie i masz nad nimi kontrolę.

Twoje dane są Twoją własnością. Dane należą do zarejestrowanej firmy lub organizacji, która była właścicielem danych, nim zostały one przesłane do rozwiązania Food Trust. Użytkownicy mogą ustawiać uprawnienia określające, jakie dane mogą być wyświetlane i przez kogo. Ustawienie tych opcji zależy wyłącznie od właściciela danych. Właścicielem danych przesłanych przez podmiot trzeci jest ich pierwotny właściciel.

Zapraszanie innych osób

Jak zaprosić innych do dołączenia?

Wszyscy uczestnicy ekosystemu produkcji i dystrybucji żywności mogą dołączyć do Food Trust za pośrednictwem wielopoziomowych modułów dostępnych w serwisie IBM Marketplace. Użytkownik może połączyć się ze swoimi partnerami i w momencie definiowania transakcji określić, które informacje będą udostępniane. Food Trust zapewnia użytkownikom i zainteresowanym stronom natychmiastowy dostęp do bieżących informacji o newralgicznym znaczeniu dla działalności, które przynoszą korzyści każdej ze stron.

Korzyści

Jakie korzyści dla uczestników ekosystemu ma to rozwiązanie?

Dostęp do danych pozwala klientowi prześledzić drogę produktu z gospodarstwa do sklepu w ciągu 2,2 sekundy. Dodatkowe oszczędności i korzyści biznesowe zależą od rozmiaru firmy, wartości marki oraz kategorii i liczby wdrożonych produktów. Wartość potencjalnych korzyści można oszacować za pomocą narzędzia Food Trust Value Assessment Tool, które opracowano na podstawie informacji o średnich oszczędnościach aktualnych użytkowników.

Wymagana technologia

Jakie technologie są wymagane do korzystania z rozwiązania Food Trust?

To rozwiązanie oferowane w modelu usługowym (SaaS), zatem do uruchomienia aplikacji Food Trust wymagana jest przeglądarka i dostęp do Internetu. Ponadto dostępne są także interfejsy API umożliwiające przesyłanie danych do systemu ERP Twojego przedsiębiorstwa oraz ich integrowanie. Dowiedz się więcej:

Aktywowanie

Jak zacząć korzystać z rozwiązania Food Trust?

Aby zacząć korzystać z rozwiązania Food Trust, należy:

  • powołać zespół złożony z ekspertów ds. łańcucha dostaw żywności oraz specjalistów w zakresie integracji danych;
  • wskazać konkretne zakłady i produkty;
  • przygotować scenariusze zarządzania produktami;
  • przesłać dane i skonfigurować uprawnienia.

Potrzebujesz praktycznego wsparcia? W ramach sesji Virtually-Guided Onboarding eksperci poprowadzą Cię przez cały proces.

Dlaczego warto korzystać z technologii blockchain?

Dlaczego warto korzystać z technologii blockchain?

Technologia blockchain pozwala zbudować kompleksowy ekosystem, który ułatwia realizację celów biznesowych dotyczących śledzenia pochodzenia żywności, zachowywania zgodności z przepisami, zapewniania świeżości i wielu innych obszarów. Blockchain to więcej niż tylko technologia. Umożliwia on rozwiązywanie problemów, na które użytkownik był wcześniej skazany, ponieważ informacje w jego ekosystemie nie mogły być udostępniane innym w sposób jasny, budzący zaufanie i niepozwalający na zmienianie danych. W przeciwieństwie do innych systemów rejestracji technologia blockchain sprawia, że przechowywane dane są wiarygodne.

Definicja łańcucha bloków

Czym jest technologia blockchain?

Technologia blockchain udostępnia łańcuch bloków, na którym opierają się transakcje nowej generacji zapewniające wiarygodność i przejrzystość informacji, a przy tym usprawniają procesy biznesowe. Niektóre sieci blockchain, takie jak Bitcoin, są otwarte dla wszystkich i anonimowe. Każdy może dołączyć do takiej sieci i zobaczyć każdą realizowaną w niej transakcję. Zapobieganie oszustwom w takich sieciach wymaga zwykle obliczeń intensywnie korzystających z zasobów. Food Trust też opiera się na technologii blockchain, ale ma zupełnie inny charakter. Rozwiązanie umożliwia jego uprawnionym członkom pozyskiwanie informacji o podmiotach, z którymi przeprowadzają transakcje — podobnie jak ma to obecnie miejsce w przypadku partnerów handlowych. Użytkownicy sieci mogą określać, które dane są widoczne i dla kogo, dzięki czemu informacje są dostępne tylko dla uprawnionych osób. W technologii blockchain dostępne są również inteligentne kontrakty, dzięki którym logikę biznesową można wykorzystać do rozwiązywania sporów, automatycznej realizacji kontraktów i budowania zaufania.

Następne kroki