Trójwymiarowy wykres słupkowy na abstrakcyjnym laptopie pośrodku koła wykresów

O co chodzi w analizach predykcyjnych?

Analizy predykcyjne polegają na wykorzystywaniu zaawansowanych technik analitycznych do przetwarzania danych historycznych tak, żeby pozyskiwać spostrzeżenia w czasie rzeczywistym i prognozować przyszłe zdarzenia. Analizy predykcyjne stanowią kluczowy element strategii wykorzystania analiz — klasyczne analizy statystyczne łączą się w nich z nowym światem sztucznej inteligencji (AI). Analizy predykcyjne pomagają odmienić dotychczasowy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tylko skąd wiadomo, kiedy właściwie należy wdrożyć nowe procedury działania?

Odpowiedź jest prosta: już teraz. Obecnie intuicyjne w obsłudze narzędzia, nowe techniki predykcyjne i modele wdrażania chmur hybrydowych przenikają się w bezprecedensowy w historii sposób. Dzięki temu analizy i modele predykcyjne jeszcze nigdy nie znajdowały się w tak bliskim zasięgu. Po raz pierwszy organizacje różnej wielkości mogą dysponować narzędziami do implementacji analiz predykcyjnych w realizowanych procesach biznesowych i wykorzystywać AI na dużą skalę. Przedsiębiorstwa mogą teraz wydobywać wartość biznesową z wcześniej nieeksplorowanych „ciemnych danych” (dark data) — od surowego tekstu po informacje geolokalizacyjne.

Jeśli Twoja organizacja zrezygnuje z oddziałowych, realizowanych w małych grupach projektów AI na rzecz korporacyjnej platformy analityki danych, zyska wyraźną przewagę nad konkurencją. Organizacje, które przegapią taką okazję, ryzykują utratą pozycji na rzecz rynkowych rywali.

Pierwsze kroki z analizą predykcyjną

Oto narzędzia, z pomocą których rozpoczniesz analizę predykcyjną

Interpretowanie i analizowanie danych

IBM SPSS® Statistics to światowej klasy oprogramowanie do analiz statystycznych, które pozwala rozwiązywać problemy biznesowe i badawcze za pomocą analiz ad-hoc, testowania hipotez, analiz geoprzestrzennych i analiz predykcyjnych. Interpretuj dane, analizuj trendy, opracowuj prognozy i plany, aby weryfikować założenia i wyciągać konkretne wnioski.

Budowanie modeli danych

IBM SPSS Modeler pozwala czerpać informacje z zestawów danych i nowoczesnych aplikacji dzięki zaawansowanym algorytmom i modelom, które są gotowe do natychmiastowego użytku. Poznaj stworzone na zamówienie IBM narzędzie Forrester Consulting, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zwiększyć produktywność analityki danych i błyskawicznie osiągnąć zwrot z inwestycji.

Wdrażanie i trenowanie modeli z myślą o AI

IBM Watson® Studio Desktop stanowi znakomitą platformę do analityki danych i uczenia maszynowego, która jest stworzona dla firm wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI). Upraszczaj cały proces, od fazy eksperymentowania po wdrożenie. Przyspiesz eksplorację danych oraz tworzenie i trenowanie modeli. Skaluj operacje wykonywane w ramach analityki danych w całym cyklu życia.

Dlaczego warto wybrać analizy predykcyjne IBM?

Elastyczna i skalowalna platforma do wielu typów analiz

Analizy predykcyjne przyjazne dla użytkowników

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do zaawansowanych analiz dzięki znakomitemu, intuicyjnemu interfejsowi.

Kompleksowe możliwości analiz predykcyjnych

Korzystaj z rozbudowanej biblioteki algorytmów uczenia maszynowego oraz analiz statystycznych na jednej platformie.

Integracja Open Source

Zwiększaj potencjał projektów analitycznych, korzystając z języków R, Python i innych.

Analizy predykcyjne w akcji

Wykorzystuj zaawansowane nowe modele, algorytmy i narzędzia

SPSS Statistics pomaga poznać prawdziwą wartość zebranych danych. Dowiedz się, w jaki sposób SPS Srl pomaga klientom uzyskać przewagę nad konkurencją, oferując zaawansowane analizy i techniki uczenia maszynowego, które zwiększają możliwości oprogramowania IBM SPSS Statistics.

Oprogramowanie SPSS i integracja Open Source

Oprogramowanie IBM SPSS i integracja Open Source stanowią potężne narzędzie do wydobywania spostrzeżeń z danych i budowania efektywnych modeli. Zobacz, w jaki sposób takie podejście pomaga Grupo Boticário zwiększać dokładność prognoz popytu o 20 procent.

Zmień zasady gry z AI: doświadczenie klienta (CX) oparte na AI dzięki Watson Studio

Szybsze wdrażanie i skalowanie dzięki platformie wykorzystującej technologię AI. To webinarium poświęcone narzędziom Watson Studio i IBM Watson Machine Learning, które pomogą Twojej organizacji zacząć korzystać z AI.

Trochę praktyki

Wypróbuj analizy predykcyjne IBM — przygotowaliśmy wzorce kodu i kursy

Przewiduj awarie sprzętu za pomocą danych z czujników internetu rzeczy

Dowiedz się, w jaki sposób produkt IBM Watson Studio może przewidywać awarie sprzętu i przeprowadzać wielowymiarową analizę danych z czujników internetu rzeczy.

Analizuj otwarte zestawy danych medycznych w celu pozyskiwania informacji

Rozwiązanie IBM Watson Studio umożliwia uruchamianie różnych klasyfikatorów uczenia maszynowego, a następnie porównywanie wyników na podstawie miar oceniających.

Kształtowanie i zawężanie surowych danych

Zobacz, jak wykorzystać rozwiązanie IBM Data Refinery do przygotowania dużych zestawów danych na potrzeby analizy predykcyjnej.

Zbuduj model predykcyjny

Korzystaj z operatora SPSS Model w oprogramowaniu Watson Machine Learning, aby utworzyć algorytm oceniania.

Przećwicz uczenie maszynowe

Zacznij korzystać z uczenia maszynowego — wykonaj ćwiczenie w oprogramowaniu IBM Watson Studio z wykorzystaniem systemu Apache SystemML.

Produkty związane z analityką danych

IBM Decision Optimization

Ta rodzina oprogramowania do optymalizacji oferuje możliwości analityczne, które pomagają liderom organizacji podejmować lepsze decyzje i łatwiej osiągać cele biznesowe.

IBM Watson Machine Learning

To narzędzie pomaga analitykom danych i programistom współpracować ze sobą tak, by upraszczać, usprawniać, nadzorować i integrować wdrożenia AI. Watson Machine Learning ułatwia wykorzystanie technologii uczenia maszynowego i uczenia głębokiego do wydobywania wartości biznesowej.

IBM Cloud Pak™ for Data

Ta wielochmurowa platforma danych stanowi godny zaufania fundament analityczny, który ułatwia gromadzenie, organizowanie i analizowanie danych. IBM Cloud Pak for Data zapewnia wygodniejszy dostęp do danych i ułatwia skalowanie spostrzeżeń na żądanie, z pomocą AI.

Dodatkowe informacje

Regresja liniowa

Generowanie prognoz za pomocą łatwego do zinterpretowania wzoru matematycznego.

Regresja logistyczna

Przewidywanie wyników i podejmowanie lepszych decyzji.

Nawiąż kontakt