CSR

Näringsliv + skola = motiverade elever och kompetens för framtiden

Ungdomsarbetslösheten är hög (närmare 20%), samtidigt som företag inte hittar sökande med rätt kompetens. Bör näringslivet styra skolan gällande vilken kompetens som byggs? Bör vi engagera oss överhuvudtaget? Ja, säger bland andra Svenskt näringsliv. Frågorna man ställer sig är många. Vilken roll har näringslivet i att påverka innehållet i skolan, både strukturellt och rent konkret […]

IT-kompetenta lärare behövs i framtidens skola

Läraryrkets status och auktoritet har ändrats. Detta är drivet av en ökad individualism i samhället generellt – men också av en teknikutveckling som ställer nya krav på såväl skolledare som lärare. Vi behöver hjälpas åt att stärka lärarna genom att höja deras IT-kompetens och ge dem förutsättningar att återta sin expertroll, i en allt mer […]

Var e brudarna?

Hur får vi fler tjejer att få upp ögonen för teknik? Häromdagen åt jag lunch med en grupp kvinnliga studenter från Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. ”När jag gick på gymnasiet så var det först när jag träffade unga kvinnliga ingenjörer som jag kunde tänka mig att välja en sån utbildning,” berättade en av […]

"Tillsammans" – ett måste för att kunna nå målen

För ett tag sedan fick jag en personlig inbjudan till ett möte med Stefan Löfvén. Det skulle handla om de nya hållbarhetsmålen som FN antog i höstas, SDG. Men det var fler med på mötet än bara jag och Stefan. Ca 500 andra deltog också som representerade näringsliv, akademin, ideell sektor, kyrkan och myndigheter. Syftet […]

An update on the IBM Malmö refugee project

A month has passed since we launched the IBM Malmö Refugee Project. I am proud to report that we now have between eight and ten IBMers on site in Malmö, delivering hundreds of hours of humanitarian work, every week. Due to the recent introduction of stricter border controls, we have been concentrating our efforts to […]

Malmö refugee project

I am sure all of you have observed lately, that we have a very demanding situation with refugees from war zones from all over the world, especially Syria, seeking shelter and asylum in the Nordic countries. Several authorities and organisations are under tremendous pressure at the moment. Previous weekend an idéa was spawned within our […]

24,7%… det är alldeles för mycket….eller för många…

Så många av Sveriges unga är arbetslösa (feb 2015) . Det är högst i Norden. Och det är oroande. Att bistå till samhällets utveckling är en viktig del av vårt CSR-arbete, och det gör vi främst genom att skänka vår expertis och teknik till tex ideella organisationer. En av de organisationer vi hjälpt är Sustainergies. […]

Näringsliv + skola = bättre utbildning

Vår svenska skola var ett hett diskussionsämne i valet, det var den enskilda fråga som svenska väljare var mest bekymrade över, tätt följt av jobben. Men skolfrågan är inte bara en av de viktigaste frågorna för de svenska väljarna och politikerna, det är också en av de viktigaste frågorna för svenskt näringsliv. Att utbildningen i […]

Har vi råd att säga nej till ett hållbart arbetsliv?

Det är titeln på det seminarium jag deltar i under Almedalsveckan. Man varför skulle man vilja säga nej till det? Friskhet är ju lönsamt! Nästa vecka presenteras årets Jobbhälsobarometer som varje år kartlägger hur vi svenskar ser på jobb och hälsa. Redan nu (DN 24 juni 20114) har vi fått en liten inblick i den […]