CSR

Med SkillsBuild kan fler sova gott om natten

Share this post:

Har du också vaknat upp med ett ryck efter en obehaglig jobbdröm och undrat om du verkligen har vad som krävs på en arbetsmarknad som utvecklas i snabb takt? Det kanske bara är jag, men jag tror att vi är flera som ibland undrar om vår kompetens står sig på den hårda arbetsmarknaden. Men jag tänker att det inte nödvändigtvis handlar om en ogrundad osäkerhetskänsla – det kan också vara ett sundhetstecken att inte luta sig tillbaka och tänka att man är färdiglärd. Att kunskap snabbt blir gammal och behöver förnyas är något som det pratats mycket om en längre tid. Det är till stor del teknikutvecklingen som driver den snabba förändringen av kompetenskrav vi ser idag. Vi vet också att det blir allt mindre sannolikt att människor kommer att ha samma yrke och jobb livet ut.

Kompetensuppdatering viktig både för individen och organisationen

Det här är en utmaning för individen men även för organisationer, som måste säkerställa att personalstyrkan har kompetens som hela tiden går i linje med företagets strategi. Detta gäller inte bara personal som jobbat ett tag. Enligt en undersökning gjord så sent som 2018 av Bloomberg och Workday, upplever endast 35% av de undersökta organisationerna att deras nyrekryterade anställda är väl förberedda vad gäller tekniska- och andra jobbkompetenser för att kunna bli högpresterande.

Jobb försvinner och nya uppstår

Som sagt är frågan om ständig professionell utveckling och livslångt lärande högaktuell, och har varit så ett tag, särskilt gällande ny kompetens inom områden relaterade till den digitalisering samhället genomgår. Corona-krisen vi är mitt uppe i har accentuerat behovet ytterligare. Många jobb kommer tyvärr att försvinna men samtidigt kommer nya kompetenser att bli mer relevanta och nödvändiga, och det kommer att öppnas upp nya arbetstillfällen.

SkillsBuild erbjuder kunskap för jobb i det digitala samhället

På IBM har vi något som heter ”Think 40”, vilket betyder att alla anställda ska ägna minst 40 timmar om året till utbildning inom kunskapsområden som är relevanta för oss och för IBM. Ett mycket värdefullt och också helt nödvändigt initiativ om man som organisation och som individ vill fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. Många företag erbjuder sina anställda liknande eller andra upplägg för att säkerställa kontinuerlig fortbildning av personalen.  Men om man inte har ett arbete, om man redan står utanför arbetsmarknaden? Då är det betydligt svårare att hitta rätt i utbildningsdjungeln.

För att stötta individer som vill och behöver vidareutveckla sig och inhämta kunskap inom områden relaterade till samhällets digitalisering har IBM lanserat initiativet SkillsBuild.

SkillsBuild är en digital plattform som erbjuder individer en noga utvald och organiserad utbildningsväg med högkvalitativ digital undervisning, karriärtester, coaching samt möjlighet att arbeta i olika projekt. I Danmark exempelvis, samarbetar IBM med organisationen ReDI School som i sin tur stöttar kvinnor från etniska minoriteter i processen att tillgodogöra sig ny kunskap och hitta relevanta jobb, Vi fördiskussioner med flera potentiella partners i norden.

Samarbete och högkvalitativ utbildning hjälper människor att utvecklas

Genom SkillsBuild kan man vässa sin kompetens inom områden som it-säkerhet, kundrelationer, webutveckling, webdesign – kort sagt områden där arbetsmarknaden saknar folk idag. Att dessutom inte behöva göra det helt på egen hand, utan istället kunna få hjälp av en av våra partnerorganisationer snabbar på lärandet och ger den extra stöttning som ibland behövs. Att utvecklas, lära sig nya saker och kanske till och med inse att viss kompetens man har inte längre är lika relevant kan göra ont. Att lära nytt är kul men också jobbigt. Men att investera i sin egen kompetens kan göra att man inte vaknar men ett ryck efter en jobbig dröm lika ofta. Är du på en organisation som stöttar människor i omställningssituationer kan SkillsBuild vara en värdefull resurs.  Hör av dig till mig så berättar jag mer!

/Evelina Pärnerud

Expert inom samhällsansvar

More CSR stories

AI-modeller som säkrar AI-modeller

Att IBM för tredje året i rad utsetts till ett av världens mest etiska bolag av Ethisphere grundar sig bland annat i vårt arbete med att förespråka och möjliggöra implementation av etisk och tillförlitlig AI. Men vad menas då med begreppet ”etisk AI”? Vi på IBM menar förklarbarhet, rättvisa, teknisk robusthet, transparens och integritet. Det […]

Läs mer

Förvandlar du dina kunddialoger till ovärderliga insikter?

Digitaliseringen har lett till att vi idag har fler kommunikationsvägar än någonsin tidigare. Trots det föredrar många att använda sig av traditionella kanaler, som telefonsamtal, när de vill komma i kontakt med kundservice. Men en mängd företag anser att det blivit för kostsamt att erbjuda denna typ av tjänster och ser inte potentialen i datainsamlingen. […]

Läs mer

Design Thinking är en process för att ta sig framåt

Ideér kommer inte från ingenstans. Design Thinking är en process för att ta sig framåt, oavsett om man har  – eller inte har  – idéer. Från inga idéer till många idéer, och från många idéer till den ”rätta” idén. ”Design Thinking” har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren eller så, men det är inget […]

Läs mer