Smartare förvaltning

Du är delägare i en koncern som har över 400 IT-avdelningar!

”Ta först bort en chefsnivå från myndigheterna, tvinga fram samarbeten över myndighetsgränserna och skynda på landstingens regionindelning, för att sedan på lite längre sikt sätta några tänkare på att designa om den optimala förvaltningsmodellen.” Det är några av de åtgärder som Fredrik Rosengren på Skatteverket och Svante Borg på Försäkringskassan skulle vilja vidta om de […]

Läs mer

Vi behöver spela mer spel för att lösa samhällsproblem

Ungdomar i länder som USA och Sverige har spenderat ungefär 10 000 timmar i snitt (ja, i snitt) på att spela spel före de är 21 år (ja, du läste rätt – 21 år)! Totalt i världen rör det sig om 500 miljoner människor som spenderat i snitt 10 000 timmar i spelvärlden. För att […]

Läs mer

Du är delägare i en koncern som har över 400 IT-avdelningar!

”Ta först bort en chefsnivå från myndigheterna, tvinga fram samarbeten över myndighetsgränserna och skynda på landstingens regionindelning, för att sedan på lite längre sikt sätta några tänkare på att designa om den optimala förvaltningsmodellen.” Det är några av de åtgärder som Fredrik Rosengren på Skatteverket och Svante Borg på Försäkringskassan skulle vilja vidta om de […]

Läs mer

Offentlig upphandling – varför är alla så rädda?

Det finns många fördelar med LOU. Man undviker korruption, man säkerställer t ex att myndighetsanställda inte kan prioritera släktingar och andra bekanta och man har en uppsättning spelregler så att alla, åtminstone på pappret, får samma förutsättningar. Vi har nått en gräns. Att upphandlingsprocessen är tungrodd och formalistisk har nog alla vi som jobbat med, […]

Läs mer

Hur mång fler får jobb – med rätt matchning?

Arbetsförmedlingen redovisade nyligen i sin prognos om arbetsmarknadsläget att antalet arbetslösa beräknas öka med 0,6 procentenheter under 2013. Samtidigt finns det massor av tjänster som inte tillsätts för att man inte hittar folk med rätt utbildning eller kompetens. Naturligtvis beror det här till stor del på att de som är arbetslösa verkligen inte har den […]

Läs mer

Vad säger svenska skattebetalare om outsourcing till låglöneländer?

När jag gick på universitetet fick jag lära mig att man skall vara försiktig med att outsourca en organisations kärnverksamhet, dvs det man försörjer sig på. Vad gäller stödverksamhet däremot, ansågs det självklart att lägga ut stora delar av arbetet på en extern part – om det gav kostnadsfördelar. Offentlig sektor i Sverige har tills […]

Läs mer

Hur tar vi första steget mot effektivare utbildning?

Under en lång tid har utvecklingen gått mot längre och längre utbildning. Förskola, nioårig grundskola, tre år på gymnasiet och därefter ofta ett antal år på universitet eller högskola. Det är ett stort system som håller samhället under armarna. Det skapar förutsättningar för människor att utvecklas och försörja sig och förser landet med arbetskraft. Tyvärr […]

Läs mer

1352 personer i kommunen gillar min idé – när tas den upp i Kommunstyrelsen?

Ett av IBMs forskningscenter, IBM Institute for Business Value, har nyligen kommit ut med en rapport som heter ”Opening up government”. Där argumenterar man för att stater världen över har mycket att vinna på att öppna upp data (ex såsom i EUs PSI-direktiv). Sverige har en lång tradition vad gäller offentlighetsprincipen och offentliga handlingar. Att […]

Läs mer

Klart att köra igång med det nationella servicecentret!

I torsdags, 3 november, gav regeringen klartecknet att upprätta det nationella servicecentret. Centret får namnet Statens Servicecenter och kommer att fungera som myndigheternas shared services centre. Grundbulten i centret blir Skatteverkets verksamhetsstöd (även kallad VE) samt delar av Försäkringskassans verksamhetsstöd som bildar en ny myndighet. Första fokusområdena kommer vara ekonomi- och personaladministration. Målet är i […]

Läs mer