Smartare förvaltning

Innovation, ambition, motion? – Djärvare tag i e-delegationens betänkande

I Sverige har vi tagit för vana att betala räkningar, handla julklappar och boka biljetter snabbt och enkelt på nätet. Egentligen finns det inget som hindrar att vi också ska kunna rösta, få tillgång till våra patientjournaler och ansöka om bygglov via nätet. Genom att i ännu större utsträckning utnyttja teknik och lösningar som finns […]

Läs mer

Svenska kommuner kan göra stora besparingar med enkla medel

IBM, i samarbete med TeliaSonera och Kerfi, har låtit analysföretaget Exido genomföra en undersökning som visar att kommunerna kan spara 7 miljarder varje år genom enkla medel.

Läs mer

Ladda ner IBMs rapport från Almedalen

I samband med vårt seminarium i Almedalen lanserade vi rapporten "Smartare välfärd - En rapport om hur teknik kan ge oss smartare välfärd".

Läs mer

IBM i Almedalen om smartare välfärd

IBM anordnar frukostseminarium om smartare välfärd där vi kommer att diskutera hur offentlig sektor kan ta del av IT- och teknikutvecklingen.

Läs mer

Öppet, öppnare, öppen standard

Besparingspotentialen med öppna standarder är enorm och rätt använda skulle resurserna, alltså skattebetalarnas pengar, istället för att användas till onödig administration koncentreras dit de behövs - vård, skola och omsorg.

Läs mer

Det var inte bättre förr!

Det fanns en tid när vi som deklarerade var tvungna att fylla i alla siffror själv på deklarationsblanketten. Det känns skrämmande länge sedan.

Läs mer

Smartare välfärd – IT i Almedalen

IT är något som berör oss alla. Alla de framgångar som vi som privatpersoner och företag har dragit nytta av via IT, kan också offentlig sektor utnyttja.

Läs mer