Smartare förvaltning

Gärna elektroniskt assisterad röstning, men inte röstning på internet!

I maj i år uttalade sig konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (Mp) positivt om att införa elektroniskt assisterad röstning, men poängterade tydligt att det inte handlade om att rösta på internet. Anledningen till att det inte skulle bli aktuellt med röstning på internet är att man inte kan garantera valhemligheten. Fördelarna med ett elektroniskt assisterat röstsystem […]

Läs mer

Hållbara städer möttes i Stockholm

Som Europas första miljöhuvudstad ordnade Stockholm Stad konferensen European Green Capital Conference 2010 och som samlade 350 borgmästare och tjänstemän från städer främst från Europa för att under tre dagar (20-22 oktober) dela erfarenheter och att lära från varandra kring framtidens hållbara städer. Med på konferensen var också en delegation borgmästare från ett tiotal amerikanska […]

Läs mer

Sverige har fått en IT Minister!!!

I maj i år uttalade sig konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (Mp) positivt om att införa elektroniskt assisterad röstning, men poängterade tydligt att det inte handlade om att rösta på internet. Anledningen till att det inte skulle bli aktuellt med röstning på internet är att man inte kan garantera valhemligheten. Fördelarna med ett elektroniskt assisterat röstsystem […]

Läs mer

Offentlig och privat samverkan – Inspiration från sydväst

Att hitta nya sätt att effektivisera och arbeta smartare inom offentlig sektor är viktigt. Det är inte bara kostnader och resurser som sparas, utan medborgarna kan också få en allt bättre service. Ett inspirerande exempel hittar vi till exempel i England, där IBM är del av ett stort projekt i sydvästra England.

Läs mer

Slösa inte med skattebetalarnas pengar!

Nyligen lämnade IBM sitt remissvar till e-delegationens betänkande. IBM delar i stora drag e-delegationens slutsatser. Det är vår uppfattning att staten bör gå i bräschen i arbetet med att förbättra servicen gentemot medborgarna och samtidigt hushålla med våra skattemedel genom att effektivisera förvaltningen. I den fortsatta utveckling tycker vi på IBM att fokus måste ligga […]

Läs mer

Digitala broar binder samman Europa

Reflektioner från Minsterkonferensen för e-förvaltning i Malmö.

Läs mer

Magnus Kolsjö om en smartare e-förvaltning

Vad innebär smartare e-förvaltning för svenska politiker?

Läs mer

Direkt från ministermötet i Malmö om e-förvaltning

IBM är på plats och rapporterar från ministermötet om e-förvaltning i Malmö.

Läs mer

Var är E:et i e-delegationen?

Har du någon gång funderat över hur lätt det är att byta glödlampa? Den största anledningen till det är ju att det råder en standard kring skruvsockeln, eller Edisongängan, som det också heter. E27 och E14, ni vet. Det betyder att du kan ta en glödlampa och skruva i den nästan var som helst. Inom […]

Läs mer