Om bloggen

Tankar från IBM Sverige

Tankar från IBM Sverige är en blogg med syftet att väcka just tankar och lyfta fram intressanta lösningar som kan göra Sverige, och i förlängningen, den här världen bättre. Vi bloggar mest om teknik, men inte om tekniken i sig, utan med fokus på vad tekniken åstadkommer. Vi ser den här bloggen som en plattform för diskussion, och vi hoppas därför att du vill bidra med din kunskap och dina åsikter.

Riktlinjer för att kommentera och delta i konversationen
Vi vill att alla ska känna sig bekväma att kommentera på det som skrivs i bloggen och vi uppmuntrar till diskussion och debatt. Det kan ibland innebära motsatta åsikter, vilket vi välkomnar. Samtidigt är vi noga med att hålla etiskt goda riktlinjer. Därför kommer vi inte att tillåta vissa kommentarer. Om vi anser att en kommentar bryter mot någon av riktlinjerna nedan förbehåller vi oss rätten att radera den.

  • Kränkande språk. Du får självklart argumentera för din sak, så länge du gör det med respekt för andra.
  • Personliga angrepp. Inlägg med nedsättande eller kränkande kommentarer accepteras inte.
  • Anonyma kommentarer. Eftersom vi vill att bloggen ska vara en seriös plattform för diskussion släpper vi inte igenom anonyma kommentarer.
  • Kommentarer som helt frångår ämnena som diskuteras. Varje kommentar bör vara relevant utifrån det inlägg som är aktuellt. Avviker en kommentar för mycket från ämnet kommer den att tas bort.
  • Länkar som inte hör till ämnet. Vi accepterar inte länkar som leder till websidor som inte relaterar till ämnet. Länkar som innehåller propaganda eller reklam tar vi också bort.
  • Kommentarer i annans namn. Det kan vara svårt för oss att veta om inlägg skrivs i någon annans namn, men om vi får en anmälan om att någons namn utnyttjats kommer vi att radera kommentaren.

 

Kontaktinformation – Har du frågor eller synpunkter kring bloggen så är du alltid välkommen att kontakta mig!
 Redaktör Anna Sternbrink Olsson, IBM
Anna Sternbrink Olsson, IBM – Redaktör för svenska THINK-Bloggen

Du når mig på telefon: 070-793 49 18
Maila mig på: anna.sternbrink.olsson@se.ibm.com
Kontaka mig via: LinkedIn
Följ mig på Twitter: @AnnaSternbrinkO


Senaste kommentarer