IBM Sverige

Skapa affärsfördelar genom att bemästra effekten av förändrade regelverk – istället för att ducka.

Förändringar i regelverk är oftast associerade med negativa tankar och åtgärder från företag. De beskrivs som “motvind” och “misshandel”som till exempel i artikeln från Bloomberg ”JPMorgan CEO Dimon Says Overlapping Regulators Assault Banks”. Även historiskt finns graverande exempel där affärsmän ansåg nya regleringar mot barnarbete, fackföreningar och gift i livsmedel som improduktiva. Enligt min mening […]

Svensk industri kan ta ledningen – med en Innovationsverkstad

Den globala konkurrensen hårdnar alltmer inom den (post-) industriella sektorn. Det gäller alltifrån utveckling till produktion och tillhandahållande av produkter och tjänster. Industrisektorn blir parallellt med detta alltmer komplex med nya typer av värdekedjor och samarbeten, så kallade ekosystem, med målet att erbjuda den bästa kund- eller medborgarupplevelsen. För bara ett tiotal år sedan lades […]

Vilken plats tar Sverige i digitaliseringsracet?

Nyligen publicerade digitaliseringskommissionen sin första rapport för regeringen, som visar hur Sverige ligger till när det gäller digitalisering. Resultatet är minst sagt intressant. Rapporten är ett resultat av att regeringen tillsatte Digitaliseringskommissionen år 2012 – något man gjorde i syfte att utreda hur Sverige kan bli bättre på att ta vara på digitaliseringens möjligheter och […]

Var e brudarna?

Hur får vi fler tjejer att få upp ögonen för teknik? Häromdagen åt jag lunch med en grupp kvinnliga studenter från Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. ”När jag gick på gymnasiet så var det först när jag träffade unga kvinnliga ingenjörer som jag kunde tänka mig att välja en sån utbildning,” berättade en av […]

Collaboration helps the Red Cross create virtual volunteers

The news of the migrant crisis is not something we are able to ignore, but sometimes it takes one small piece of new information to change our understanding. For me it was over a cup of coffee in late 2015 when I realised that Sweden had become the destination of choice for many of the […]

Migration & Refugee NY meetings

After having been engaged in numerous national and international discussions and projects in the area of migration and refugees with governments and NGOs, last week I had the opportunity to attend a number of meetings that was held in New York. The general perspective for the meetings was that migration is a global phenomenon here […]

Välkommen till den kognitiva eran

Världen digitaliseras i rasande takt. Vi – alltså vi människor, våra saker och organisationerna vi verkar i – genererar enorma mängder data. Bara en liten del av all data tolkas, analyseras och ageras på idag. Den största mängden data är ostrukturerad och går inte att tolkas av traditionella system och analysverktyg. För att dra nytta […]

Tre anledningar att välja transformation

Under de senaste åren har transformation blivit ett allt vanligare begrepp inom både näringsliv och offentlig sektor. Vi möter det i forskningsrapporter, artiklar i media och i vårt arbete med klienter. Transformation är ett samlingsnamn för ett antal idéer och tillvägagångssätt som organisationer tillämpar för att uppnå väsentliga och varaktiga förändringar. Transformation verkar helt enkelt […]

Vem är vinnare i en digital värld?

Det finns några områden som många frekvent pratar om för tillfället. Mest hör jag det från representanter för IT-sektorn men även personer inom R&D, Supply Chain, produktion, HR m.m. har tagit till sig fenomenen Big Data, Internet of Things, Mobilitet, Molnet etc. Det finns en mängd talare på konferenser runt om i världen som målar […]