IT-säkerhet

Incidenthantering för säkerhet och regulatoriska krav – del 2

De senaste årens IT-säkerhetshot och ökade regulatoriska krav har tydliggjort behovet av att ha en fungerande incidenthanteringsprocess. Många organisationer har hittills koncentrerat sig på preventiva åtgärder och detektering av säkerhetsintrång men incidenthantering lyfts fram som ett område som behöver förbättras, bland annat i SANS instituts enkät från 2017. Idag kommer jag att diskutera hur man […]

Läs mer

Incidenthantering för säkerhet och regulatoriska krav – del 1

Den ökande mängden IT-säkerhetshot och regulatoriska krav på senare tid har tydliggjort vikten av att ha en fungerande incidenthanteringsprocess i alla typer av organisationer. Medan många hittills fokuserat på preventiva åtgärder och detektering av säkerhetsintrång lyfter allt fler organisationer fram just incidenthantering som ett område att förbättra och förstärka. I två blogginlägg kommer jag att […]

Läs mer

GDPR – Watson jobbar på det!

De senaste årens IT-säkerhetshot och ökade regulatoriska krav har tydliggjort behovet av att ha en fungerande incidenthanteringsprocess. Många organisationer har hittills koncentrerat sig på preventiva åtgärder och detektering av säkerhetsintrång men incidenthantering lyfts fram som ett område som behöver förbättras, bland annat i SANS instituts enkät från 2017. Idag kommer jag att diskutera hur man […]

Läs mer

Vi måste bli bättre på samarbete inom säkerhet

Ensam är stark brukar det heta. Idén att en person eller organisation genom hårt arbete och planering kan klara sig själv och göra bra ifrån sig. Inget kunde vara mer fel och detta är något som cyberkriminella för länge sedan har lärt sig. Samarbetet inom och mellan privata såväl som statliga organisationer är dock inte […]

Läs mer

Hantering av mobila enheter – för säkerhets skull

Några av oss minns kanske när vi fick vår allra första mobiltelefon. Tanken på att den skulle kunna användas till annat än att prata i var inte något som funderades över i första taget. Idag ser saker såklart annorlunda ut. De flesta av oss använder smartphones och har tillgång till många olika sorters applikationer samt […]

Läs mer

Du behöver inte vara Sherlock för att jaga IT-buset

Läget för IT-säkerhet är kritiskt. Det ständigt ökande antalet säkerhetsrisker och incidenter gör det svårt för IT-säkerhetsavdelningar att hänga med. Konsekvenserna av dataförluster, IT-brott och attacker blir också allt mer kännbara för verksamheter, samtidigt som de kämpar med att bibehålla och öka kompetensen hos säkerhetspersonalen. Allt detta sammantaget gör det svårt för verksamheter att upprätthålla […]

Läs mer

Kognitiv intelligens – vad är det? Och hur kan det hjälpa till med IT-säkerhet?

Man kan säga att det började med en populär TV-frågesport, Jeopardy, som genom sin konstruktion med att formulera om frågan till ett svar; ansågs för svårt för en dator att klara av och vinna. Den utmaningen antog IBM med sin schackvinnande dator Watson. I februari 2011 lyckades Watson vinna Jeopardy genom att slå två stormästare, […]

Läs mer

Skaffa den säkerhetsbudget du behöver och spendera den klokt

Utmaningen för alla IT-chefer är att få en tillräcklig budget för IT-säkerhet, säger Valory Batchellor, säkerhetschef, IBM Security Channel, Storbritannien. Valory har gjort en genomgång av beprövade och säkra metoder som kan vara till hjälp för IT-chefer inför en budgetpresentation. Styrelsen i ett företag ser gärna att IT-budgeten spenderas på lösningar som breddar affärsverksamheten och […]

Läs mer

Almedalen 2016 är över för den här gången men vad tar vi med oss?

En sommar har gått och Almedalen är över för denna gång. Efter att nu ha fått vila ut kommer så frågan vad vi tar med oss efter en sån här fullspäckad vecka. Vad som var intressant, vad som tilltalade just vår roll och verksamhet men framförallt- vad kan vi genomföra i praktiken? I mitt blogginlägg […]

Läs mer