Smartare förvaltning

Offentlig upphandling – varför är alla så rädda?

Share this post:

Det finns många fördelar med LOU. Man undviker korruption, man säkerställer t ex att myndighetsanställda inte kan prioritera släktingar och andra bekanta och man har en uppsättning spelregler så att alla, åtminstone på pappret, får samma förutsättningar.

Vi har nått en gräns.

Att upphandlingsprocessen är tungrodd och formalistisk har nog alla vi som jobbat med, eller i, offentlig sektor vant oss vid genom årens lopp. Som en kollega travesterade: ”Public tender law is shit, but it’s the best we’ve got”. Men det som hänt de senaste åren är betydligt allvarligare. Med några få undantag, verkar rädslan ha tagit greppet om upphandlingarna.

Myndigheterna väljer den enklaste vägen.

Från myndigheternas sida är det rädslan för att bli överprövad – och den är delvis befogad. Även om den ständigt uppåtgående trenden i ökat antal överprövningar har brutits är den mycket hög (och mängden överprövningar till högre instans fortsätter öka). Det är en rädsla som ibland är så stark att hela initiativ går i stå eller att man alltid väljer den enklaste före den bästa vägen. Det var väl inte det man ville uppnå?

Leverantörerna sväljer det mesta.

Hos leverantörerna är det rädslan för att tappa affärer. Det är alltid någon som sväljer alla förutsättningar utan att ifrågasätta. För fem år sedan blev jag lätt chockad när jag såg ”obegränsat skadeståndsansvar” i en upphandling, nu verkar det vara en given punkt i varannan upphandling. Fast pris för ett rörligt mål är ett annat exempel. Varje leverantör borde tänka efter en gång extra innan man säger ja till den här typen av upphandlingskrav.

Tyvärr är vi få som gör det.

Dags att säga ifrån!

Om vi på leverantörsidan säger nej till omöjliga förutsättningar och nöjer oss med att överklaga bara när det är allvarliga fel som begåtts, är mycket vunnit. Kan dessutom förvaltningsdomstolen rejält korta handläggningstiderna, kan vi stoppa den onda cirkeln. Som det är nu riskerar myndigheternas innovationsprocess att lamslås av rädsla.

Och det var väl ändå inte meningen med LOU?

Läs mer om IBMs lösningar inom Offentlig sektor

More stories

Du är delägare i en koncern som har över 400 IT-avdelningar!

”Ta först bort en chefsnivå från myndigheterna, tvinga fram samarbeten över myndighetsgränserna och skynda på landstingens regionindelning, för att sedan på lite längre sikt sätta några tänkare på att designa om den optimala förvaltningsmodellen.” Det är några av de åtgärder som Fredrik Rosengren på Skatteverket och Svante Borg på Försäkringskassan skulle vilja vidta om de […]

Läs mer

Vi behöver spela mer spel för att lösa samhällsproblem

Ungdomar i länder som USA och Sverige har spenderat ungefär 10 000 timmar i snitt (ja, i snitt) på att spela spel före de är 21 år (ja, du läste rätt – 21 år)! Totalt i världen rör det sig om 500 miljoner människor som spenderat i snitt 10 000 timmar i spelvärlden. För att […]

Läs mer

Smartare med data – inspiration för länder, städer och kommuner

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle […]

Läs mer