Smartare förvaltning

1352 personer i kommunen gillar min idé – när tas den upp i Kommunstyrelsen?

Share this post:

Ett av IBMs forskningscenter, IBM Institute for Business Value, har nyligen kommit ut med en rapport som heter ”Opening up government”. Där argumenterar man för att stater världen över har mycket att vinna på att öppna upp data (ex såsom i EUs PSI-direktiv). Sverige har en lång tradition vad gäller offentlighetsprincipen och offentliga handlingar. Att ta steget till att göra detta data mer tillgängligt, användbart och sökbart är något som drivits länge, exempelvis har e-delegationen gjort ett viktigt bidrag. Fördelen med att stat och kommun gör sitt data mer tillgängligt eller användbart är att andra myndigheter eller kommuner gemensamt kan utveckla e-tjänster som är mer centrerade kring medborgaren än kring myndigheten. Detta kanske också kan göras i samråd med eller rent av i samarbete med medborgarna. (Jordbruksverket arbetar djupare med just den gemensamma utvecklingsarenan för e-tjänster). När jag träffade CIOn på en större svensk stad för ett år sedan berättade han att han ville göra all sin öppna data fullt tillgänglig. Eftersom han inte hade en jättestor utvecklingsavdelning ville han att medborgarna skulle utveckla de tjänster som de ville se – som en AppStore för staden helt enkelt.

Men, vi i Sverige har väl redan ”Open Government” eller en öppen offentlig sektor? Nja, för oss svenskar är de tekniska aspekterna av det här kanske inte helt revolutionerande. Svenskar i allmänhet kan nog se framför sig en ”Government App Store” – men det finns andra aspekter än de tekniska som kommer fram i rapporten. När ett land successivt tar steget från att ha haft en engagerad offentlig sektor till att få en öppen offentlig sektor blir dialogen interaktiv och språket gemensamt (eller åtminstone gör man sig mån om att inte stänga ute andra). Det blir mer konkurrens om det öppna inflytandet (det vill säga inte så mycket lobbyister bakom lyckta dörrar) och allmänheten kommer förvänta sig mer makt och inflytande än tidigare. Och den här kulturförändringen har vi inte riktigt nått än!

När får vi se ett diskussions- eller förslagsforum på nätet för medborgare där framröstade förslag med många ”gilla”-röster tas upp på kommunstyrelsemötet veckan därpå med återkoppling till forumet?

More stories

Du är delägare i en koncern som har över 400 IT-avdelningar!

”Ta först bort en chefsnivå från myndigheterna, tvinga fram samarbeten över myndighetsgränserna och skynda på landstingens regionindelning, för att sedan på lite längre sikt sätta några tänkare på att designa om den optimala förvaltningsmodellen.” Det är några av de åtgärder som Fredrik Rosengren på Skatteverket och Svante Borg på Försäkringskassan skulle vilja vidta om de […]

Läs mer

Vi behöver spela mer spel för att lösa samhällsproblem

Ungdomar i länder som USA och Sverige har spenderat ungefär 10 000 timmar i snitt (ja, i snitt) på att spela spel före de är 21 år (ja, du läste rätt – 21 år)! Totalt i världen rör det sig om 500 miljoner människor som spenderat i snitt 10 000 timmar i spelvärlden. För att […]

Läs mer

Smartare med data – inspiration för länder, städer och kommuner

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle […]

Läs mer