Smartare förvaltning

Klart att köra igång med det nationella servicecentret!

Share this post:

I torsdags, 3 november, gav regeringen klartecknet att upprätta det nationella servicecentret. Centret får namnet Statens Servicecenter och kommer att fungera som myndigheternas shared services centre. Grundbulten i centret blir Skatteverkets verksamhetsstöd (även kallad VE) samt delar av Försäkringskassans verksamhetsstöd som bildar en ny myndighet. Första fokusområdena kommer vara ekonomi- och personaladministration. Målet är i första hand att öka effektiviteten och minska kostnaderna inom dessa områden som kan leda till besparingar på närmare 300 MSEK/år. Vi tror att det är lågt räknat.
Det här med ett myndighetsgemensamt servicecenter är ju inte en helt ny tanke. Service Canada är ett Shared Services Centre för flera myndigheter i Canada som har varit uppe och kört i flera år. Tanken är inte heller ny i Sverige. Statskontoret/Verva och ESV har i flera rapporter belyst besparingspotentialen inom området även om det var e-delegationen som i sin rapport lyfte fram till regeringen det här konkreta förslaget som sedan förädlats av den så kallade Servicecenterutredningen. Det som man har lyckats med i den här satsningen (förutom e-delegationens viktiga setup att få med tunga myndigheter på banan först) är att ha en tydlig anslutningsstrategi/ambition för andra myndigheter (det är bara fem myndigheter som kommer utnyttja funktionerna i början) och avsikten att konkurrensutsätta funktionerna på ett tidigt stadium för att uppnå bästa resultat.
Många myndigheter har nu gjort ett gediget jobb på ”framsidan” i servicen gentemot kund/medborgare. Det stora att göra nu är att modernisera ”mid-office” och ”back office”. Annette Holm beskrev utmaningen mellan framsidan och insidan väl (på rundabordssamtalet om den digitala agendan). Hon sa bland annat att ”det räcker inte med elektroniska blanketter” utan ”vi måste bygga helautomatiska tjänster som är fullt självbetjänande” och ”vi måste våga ifrågasätta våra processer” för att bli effektivare på insidan. Men, det är viktigt att inte heller glömma att det finns mycket att göra i myndigheternas (och kommunernas) egna stödfunktioner, det vill säga ren backoffice. Jag tror att vi på IBM har en viktig roll att spela i effektiviseringen och moderniseringen av backofficefunktioner inom den offentliga sektorn och jag hoppas att vi kommer få en viktig roll att spela gentemot Statens Servicecenter.

Återigen, grattis!!

More stories

Du är delägare i en koncern som har över 400 IT-avdelningar!

”Ta först bort en chefsnivå från myndigheterna, tvinga fram samarbeten över myndighetsgränserna och skynda på landstingens regionindelning, för att sedan på lite längre sikt sätta några tänkare på att designa om den optimala förvaltningsmodellen.” Det är några av de åtgärder som Fredrik Rosengren på Skatteverket och Svante Borg på Försäkringskassan skulle vilja vidta om de […]

Läs mer

Vi behöver spela mer spel för att lösa samhällsproblem

Ungdomar i länder som USA och Sverige har spenderat ungefär 10 000 timmar i snitt (ja, i snitt) på att spela spel före de är 21 år (ja, du läste rätt – 21 år)! Totalt i världen rör det sig om 500 miljoner människor som spenderat i snitt 10 000 timmar i spelvärlden. För att […]

Läs mer

Smartare med data – inspiration för länder, städer och kommuner

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle […]

Läs mer