Smartare förvaltning

Smartare med data – inspiration för länder, städer och kommuner

Share this post:

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle kunna fungera som ett föredöme för städer, kommuner, regioner och länder – och som visar på kraften och möjligheterna med de enorma datamängder som vi har idag. Hur Big Data kan bidra till smart utveckling som gynnar ett helt land.

En femtedel av Nederländerna befinner sig under havsnivån och drygt hälften av landet befinner sig i riskområdet för översvämning. Under de senaste 500 åren har ett system med dammar, vallar, avledning och övervakning utvecklats för att skydda landet. Och det har fungerat förvånansvärt bra, hittills. Växthuseffekten och stigande havsvattennivåer hotar dock att utmana systemet, varför den nederländska staten har varit tvungna att tänka nytt, att utnyttja Big Data för att förbättra hanteringen av vattensystemet utan att kostnaderna stiger i höjden.

I projektet samarbetar myndigheter, forskare och IBM för att utnyttja vattenrelaterad data från över 100 pågående projekt och göra det tillgängligt för organisationer, forskare och företag för att kunna skapa nya insikter. Att ge tillgång till data och analysmöjligheter förväntas innebära att nya lösningar kan utvecklas mycket snabbare, på så lite som en fjärdedel av tiden samtidigt som utvecklingskostnaderna kan minskas med 30 procent.

Jag tycker att det nederländska angreppssättet, att inte försöka lösa problemet helt själva, utan att öppna upp för samarbete och att se kraften och möjligheterna i att använda data kan fungera som ett föredöme och en inspiration för många av våra samhällsutmaningar i Sverige.

/Lars Wiigh, EU & Business development expert

Läs mer om IBMs lösningar inom Offentlig sektor

More stories

Norra Djurgårdsstaden – ett hem bland molnen

”Det finns ingen konst i universum, konstens uppgift är ju att vara en spegel mot naturen och en så stor spegel finns ju inte eftersom universum är så oändligt stort.” Citat: Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams  Jag har nyligen flyttat! Det är så härligt. Jag har blivit Djurgårdsbo. Mitt nya hem är nu […]

Läs mer

Du är delägare i en koncern som har över 400 IT-avdelningar!

”Ta först bort en chefsnivå från myndigheterna, tvinga fram samarbeten över myndighetsgränserna och skynda på landstingens regionindelning, för att sedan på lite längre sikt sätta några tänkare på att designa om den optimala förvaltningsmodellen.” Det är några av de åtgärder som Fredrik Rosengren på Skatteverket och Svante Borg på Försäkringskassan skulle vilja vidta om de […]

Läs mer

Vi behöver spela mer spel för att lösa samhällsproblem

Ungdomar i länder som USA och Sverige har spenderat ungefär 10 000 timmar i snitt (ja, i snitt) på att spela spel före de är 21 år (ja, du läste rätt – 21 år)! Totalt i världen rör det sig om 500 miljoner människor som spenderat i snitt 10 000 timmar i spelvärlden. För att […]

Läs mer