offentlig sektor

Debattartikel: Test

Sverige har på ett ansvarsfullt sätt öppnat gränserna för många människor i behov av en trygg och stabil framtid. Under 2015 räknar Migrationsverket med att enbart asylinvandringen kommer att uppgå till  närmare 100 000 personer. Många av dem är barnfamiljer eller ensamkommande barn i skolålder. Detta ställer stora krav på skolans förmåga att möta barn […]

Läs mer

Du är delägare i en koncern som har över 400 IT-avdelningar!

”Ta först bort en chefsnivå från myndigheterna, tvinga fram samarbeten över myndighetsgränserna och skynda på landstingens regionindelning, för att sedan på lite längre sikt sätta några tänkare på att designa om den optimala förvaltningsmodellen.” Det är några av de åtgärder som Fredrik Rosengren på Skatteverket och Svante Borg på Försäkringskassan skulle vilja vidta om de […]

Läs mer

Vi behöver spela mer spel för att lösa samhällsproblem

Ungdomar i länder som USA och Sverige har spenderat ungefär 10 000 timmar i snitt (ja, i snitt) på att spela spel före de är 21 år (ja, du läste rätt – 21 år)! Totalt i världen rör det sig om 500 miljoner människor som spenderat i snitt 10 000 timmar i spelvärlden. För att […]

Läs mer

Smartare med data – inspiration för länder, städer och kommuner

Idag är det mycket diskussion kring integritetsfrågor och hur data hanteras, lagras och skyddas samt vem som får tillgång till vilken information. Det är otroligt viktiga frågor som måste hanteras med största respekt och allvar. Jag tycker dock att det kan vara på sin plats att lyfta fram ett positivt exempel på dataanvändning, som skulle […]

Läs mer

Offentlig upphandling – varför är alla så rädda?

Det finns många fördelar med LOU. Man undviker korruption, man säkerställer t ex att myndighetsanställda inte kan prioritera släktingar och andra bekanta och man har en uppsättning spelregler så att alla, åtminstone på pappret, får samma förutsättningar. Vi har nått en gräns. Att upphandlingsprocessen är tungrodd och formalistisk har nog alla vi som jobbat med, […]

Läs mer

Hur mång fler får jobb – med rätt matchning?

Arbetsförmedlingen redovisade nyligen i sin prognos om arbetsmarknadsläget att antalet arbetslösa beräknas öka med 0,6 procentenheter under 2013. Samtidigt finns det massor av tjänster som inte tillsätts för att man inte hittar folk med rätt utbildning eller kompetens. Naturligtvis beror det här till stor del på att de som är arbetslösa verkligen inte har den […]

Läs mer

Vad säger svenska skattebetalare om outsourcing till låglöneländer?

När jag gick på universitetet fick jag lära mig att man skall vara försiktig med att outsourca en organisations kärnverksamhet, dvs det man försörjer sig på. Vad gäller stödverksamhet däremot, ansågs det självklart att lägga ut stora delar av arbetet på en extern part – om det gav kostnadsfördelar. Offentlig sektor i Sverige har tills […]

Läs mer

Sju vägledande principer för information

Under KI:s seminarium ” Klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap” den 31/1 var informatik och en sammanhållen informatikkedja centrala begrepp, se även mitt tidigare inlägg. Jag vill i det här inlägget ta upp ett exempel på vägledande principer för information från Storbritannien och aktualisera frågan om vi behöver ett liknande ramverk i Sverige. En övergripande uppsättning vägledande principer har […]

Läs mer