Innovation

Sju vägledande principer för information

Share this post:

Under KI:s seminarium ” Klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap” den 31/1 var informatik och en sammanhållen informatikkedja centrala begrepp, se även mitt tidigare inlägg. Jag vill i det här inlägget ta upp ett exempel på vägledande principer för information från Storbritannien och aktualisera frågan om vi behöver ett liknande ramverk i Sverige.

En övergripande uppsättning vägledande principer har utvecklats av och för den brittiska offentliga sektorn (Information Principles for UK Public Sector har publiserats av the Cabinet Office). Principerna ger vägledning på en hög nivå och därmed blir handlingsramarna breda. De gäller för all information som skapas, samlas in, lagras, används, delas, omvandlas, publiceras eller behandlas av en organisation. De gäller både för strukturerad och ostrukturerad information och i alla dess faser av livscykeln. Det blir upp till varje organisation att tolka de exakta konsekvenserna inom ramen för sin egen organisation och användning av information.

Ramverket av principer syftar till att ge organisationer i den offentliga sektorn en möjlighet till samsyn på hur information används och hanteras, samt att kunna utveckla sin egen strategi baserat på en gemensam uppsättning principer och bästa praxis.

Sju principer har identifierats. De bygger naturligt en hierarki, som visas i diagrammet nedan:

Hierarkin är viktig eftersom nästa princip bygger på den föregående. Det är till exempel osannolikt att informationen kan återanvändas om den inte har definierats och hanterats som en värdefull tillgång, förvaltats och är ändamålsenlig samt standardiserad.

De första två (nr 1 och 2) principerna utgör en grund som de övriga principerna bygger på och är beroende av. Det är viktigt att information värderas som en värdefull tillgång och hanteras därefter, skyddas och exploateras under hela dess livscykel. Användning av informationen måste regleras med hänsyn till förordningar och baseras på en konsekvent strategi för riskbedömning. Organisatoriska roller och ansvar bör vara på plats samt färdigheter och förmågor utvecklas.

De följande två principerna (nr 3 och 4) bidrar till att skapa insikt och frigöra värdet som finns i data. Datan behöver inte vara perfekt, men den behöver vara ändamålsenlig – både i termer av dess tekniska format men även att uppfylla väl definierade kvalitativa egenskaper. Datan blir också mer värdefull när den görs tillgänglig i standardiserade format och är kopplingsbart till andra informationskällor.

Med dessa förutsättningar på plats kan principen om återanvändning (nr 5) kan uppnås. Återanvändning undviker både onödigt dubbelarbete och gör det dessutom möjligt att skapa värde på nya och innovativa sätt.

Det översta lagret (nr 6 och 7) bygger på alla lager under, vilket ger en genomskinlighet genom att öppna upp tillgången till information. I detta exempel visas två principer – publicering av offentlig information, och att medborgare och företag har tillgång till information om sig själva.

Behöver vi något liknande i Sverige för att kunna skapa en sammanhållen informatikkedja? Vad tycker ni?
Kommentera gärna!

More stories

Mångfald och legobitar

“Pappa, upplevde du bronsåldern som en stor förändring?” frågade min yngsta dotter. Jag är inte riktigt så gammal, men jag har upplevt flera intressanta skiften i IT-världen, och den gryende kvantdator-eran tycker jag skiljer sig på ett spännande sätt. Kvinnor hade viktiga roller i tidig databehandling, men någonstans på vägen skaffade sig IT-branschen som helhet […]

Läs mer

Jämna Plågor

Om jag minns rätt var det komikern Ronny Eriksson som funderade över det måhända specifikt svenska i svaret ”Jämna plågor”, på frågan ”Hur är det?”. Det är som att säga “Visst gör det ont, men det gör lika ont hela tiden!”. Och lite så har 2019 varit. Visst har där funnits diverse politiska kontroverser, långbänkar och tråkigheter, som […]

Läs mer

Digitala tvillingar hjälper oss med mat och fred

5 in 5 – Jordbruket Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den, och en organisation som är i full färd med detta är IBMs forskningsavdelning IBM Research. För att hålla oss underrättade om vad de ser i sin kristallkula, gör de varje år en förutsägelse om fem saker som kan påverka oss […]

Läs mer