Smartare sjukvård & Life Science

Socialt samarbete för hjälparbetare

Share this post:

Just denna vecka diskuteras och debatteras svensk sjukvård i alla dess former. Utspelen och kritiken duggar tätt. Jag har ju många gånger här på bloggen lyft fram möjligheterna som IT ger sjukvården. IBMs Watson-teknik ger sjukvården nya möjligheter att utnyttja de enorma mängderna data i och kring vården och som kan resultera i en bättre patientorienterad vård, ett effektivare och mer pricksäkert förebyggande av sjukdomar, komplikationer och biverkningar. Och det finns många exempel på hur denna nya teknik redan tagits i bruk för att ge nya insikter och förbättrad vård inom flera områden.

Idag skulle jag dock vilja lyfta fram ett annat exempel och en annan teknisk gren, som jag tycker visar på kraften i IT och teknik – och hur den med relativt enkla medel kan bli oerhört verkningsfull på det bästa tänkbara sättet.

Colleagues in Care (CIC) är en organisation som engagerat sig i sjukvård och vårdutbildning för hjälparbetare i Haiti. På Haiti är det mycket sparsamt med medicinsk expertis. Många hjälparbetare inom vårdområdet upplevde också en frustration över att lämna Haiti efter ett utfört uppdrag med vetskapen om de aldrig sinande vårdbehoven. Inom CIC började funderingarna på att hitta ett bättre sätt att hantera viljan från volontärer att vilja hjälpa till och att erbjuda sjukvård med hög kvalitet på plats i Haiti. Med hjälp av IBM kunde CIC ta modern molnbaserad teknik och sociala verktyg till sin hjälp för att skapa ett nätverk av kunskap, erfarenhet och medkänsla hos läkare och vårdpersonal över hela världen som ville bidra till att hjälpa de drabbade människorna i Haiti.

Med ett socialt samarbetsnätverk kan hjälparbetare som fysiskt befinner sig på Haiti få stöd och hjälp från medicins expertis på ett enkelt och effektivt sätt. Lösningen gör det också möjligt för medicins personal att på ett enkelt och effektiv sätt bidra på det sätt de gör det bäst.

I verktyget finns utbildningsmaterial, referensmaterial och ”best practice” så att vårdpersonal på plats direkt kan få stöd och hjälp i behandlingen av en patient.

Denna lösning är specifikt utvecklad för förutsättningarna och behoven i det katastrofdrabbade Haiti, men jag kan se att tanken och modellen är applicerbar inom så många andra områden och jag tycker att det är uppfriskande att se ett angreppssätt som försöker utnyttja all den kompetens och kunskap som finns redan idag. Jag kan inte hålla annat än att hålla med Marie Kenerson, Chief Collaboration and Learning Officer på CIC när hon säger: ”För mycket tid, pengar och resurser går till spillo inom hjälporganisationer för att gång på gång återuppfinna hjulet.” Det tycker jag är klokt och något som bör vara en ledstjärna inte bara inom välgörenhet utan också i dagens svenska sjukvård.

Läs mer om IBMs lösningar inom Smartare Sjukvård

More stories

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer

IBM på Chalmers Initiativseminarium om Big Data, 25-26 mars 2014

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna […]

Läs mer