Smartare transport

Kan du Twittra dig till bättre transporter?

Share this post:

Svaret är faktiskt ja. Åtminstone om du befinner dig i Kanada. Transporter och trafik handlar oftast om vägar, spår, underhåll och kollektivtrafik. Det är mycket viktiga element, men här på bloggen brukar jag försöka lyfta fram hur IT och teknik kan göra transporter smartare, hur information och data kan användas för att styra och förutsäga restider och vägval. Därför tycker jag det var så utomordentligt intressant när jag läste om initiativet i Kanada, där de faktiskt tagit ny teknik till ytterligare en nivå.

Vi på IBM gjorde nyligen ett projekt i Kanada där tweets analyserades för att få en uppfattning om hur kanadensarna uppfattar sin trafiksituation. Baserat på denna analys visade Torontoborna det största engagemanget och det största missnöjet. Under en period på elva månader hade trafiken givit upphov till 10 000 tweets kring Torontos trafik- och transportsystem, där drygt hälften var mycket negativa.

En analys av detta initiativ visade inte bara på en rad innovativa uppslag utan också en bild av den humana kostnaden som trafikproblem innebär. Invånarna i Toronto gav uttryck både hur de upplevde trafikproblemet, hur det påverkade dem men också vad de skulle vilja göra med tiden de nu tvingades offra på ickefungerande och tröga transporter i området. Ytterligare spännande tankar dyker upp då man funderar kring hur den här informationen skulle kunna användas för att i realtid styra och optimera flöden och passagerare i systemet.

Jag tycker att det är ett mycket intressant initiativ, som inte bara angränsar till en ny form av medborgardialog och direktdemokrati utan som också kan involvera medborgarna i vad som krävs för att förbättra transporter och trafikproblem.

För vad detta också visar är att trafik och transporter är ett område som engagerar och en viktig del i att förbättra och skapa livskvalitet för alla människor som är användare i ett alltmer överutnyttjad trafikinfrastruktur.

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer