Smartare transport

Mer politik, nej tack!

Share this post:

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig.

us__none__rail__rail_ls__980x300Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare att engagera sig för att spegla sig i glansen av dess förträfflighet. Problemet är att politiken har under så lång tid varit en integrerad del av systemet att det nu endast tycks finnas politiska lösningar på de i grunden tekniska problemen… Jag hävdar något annat.

Problemen för järnvägen är tekniska och skall lösas med teknik, inte med politik. Visst, tillgänligheten påverkas säkert marginellt av vem som sitter bakom skrivbordet i Rosenbad, men knappast mer än vad tex. vädret gör…

Grundproblemet synes mig vara att vi har en ägare av infrastrukturen i form av Trafikverket, men att denna ägare inte får styra över hur man på bästa sätt skall förvalta sin tillgång. Frågan kring om underhållet skall köpas externt eller tillhandahållas internt tycks ha lagt sig som en blöt filt över den mer centrala frågan kring vilket underhåll som defacto blir utfört.

En förutsättning för att få tillgänglighet och punktlighet i systemet är som jag tidigare skrivit en fråga om information. Information som ger en gemensam bild över anläggningens status med historik, realtid och prognoser för framtiden. Med sådan information kan alla aktörer i systemet (interna eller externa) utgå från samma lägesbild och därmed tillsammans lösa de problem eller brister som uppstår och helst innan de uppstår (det är ingen utopi). Det är som sagt en fråga om teknik. Den teknik som krävs för att skapa en gemensam bild finns idag att få levererad från oss i IT-branschen, vi är reda att lösa problemet, frågan är om vi får.

Så, snälla politiker, fundera gärna på framtida järnvägsatsningar, de behövs, men låt bli att pilla på järnvägens förvaltning och låt teknikerna jobba igenom problemet och lösa det, sen får ni gärna vara med och sola er i framgångens glans.

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer