Smartare transport

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Share this post:

us__none__traffic__traffic_congestion_ls__980x300Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst i urbana miljöer, att bilanvändningen minskar till förmån för andra transporter.

Över detta faktum borde politikerna, i stort sett i alla läger, slå upp en lägereld, hålla handen och klappa varandra på ryggen för ett arbete väl genomfört. Frågan är dock vart persontransporterna tar vägen?

Ingen som åkt kollektivt under senare tid har svårt att svara på den frågan. Trängsel i tunnelbanan är den enskilt största ”icke-nöjdehets-faktorn” för resenärer i Stockholm enligt Trafikförvaltningens egen undersökning. Jag gissar att detta inte bara beror på inflyttning utan också på ändrade resvanor (och ryggsäckar!).

Den 6e Maj gick den årliga kollektivtrafikdagen av stapeln, det är en viktig mötesplats för branschen och också en bra pulsavkännare över vad som är i rörelse. Med stor glädje tycker jag mig ha märkt en skillnad över de år jag varit med. Vi pratar nu betydligt mer om samarbeten, koordinering, gemensamma plattformar och ibland också resenären vilket är utmärkt, men är det tillräckligt?

Trafikutskottet som närvarade verkar på det stora hela eniga om gemensamma betalsystem och intermodala trafiklösningar, men var tog kapacitetsfrågan vägen?

Mitt skäl att ställa dessa frågor är ett farhåga att branschen riskerar att slänga ut barnet med badvattnet. Vi kanske fokuserar för mycket på koordinering och för lite på att skapa en effektiv och punktlig kollektivtrafik för den enskilde resenären som i slutändan är den som både betalar och röstar.

Vi har genom våra projekt runt om i världen sett vad man med smart teknik kan genomföra för att snabbt öka kapaciteten utan att för den skull behöva bygga ny infrastruktur. Det handlar i allt väsentligt om att nyttja den betfinliga och växande(!) råvaran data, för att på ett smart sätt optimera resurserna, komunicera med resenärerna och underhålla vårt gemensamma kollektivtrafiksystem.

Två tänkvärda citat från kollektivtrafikdagen har etsat sig fast i mitt primärminne:

”Om du gör det du alltid gjort, kommer du att få det du alltid fått.”- Andreas Nilsson om innovation

”If data is the new oil – analytics is the refinery” – Som får bli dagens citat från min kollega Robert Moberg

 

 

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer