Smartare transport

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Share this post:

smarter_transportVarje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag erkänner – det händer även att jag blir raljant över detta fenomen. Jag hörde en anekdot om Londons borgmästare Boris Johnson som fick springa gatlopp i pressen när samhällets infrastruktur fallerade under en alldeles svår och alldeles ovanlig snöstorm. Han tog sig ur den mediala knipan genom att lyfta frågan till opinionen om att han visst hade en lösning på problematiken, budgetera några hundra miljoner pund för att köpa snöröjningsfordon så infrastrukturen kan bibehålla sin leveransprestanda även under svåra förhållanden, eller spara in på den investeringen och konstatera att saker händer och ibland får Londons befolkning leva i umbäranden skapade av vädrets makter. Givetvis tystnade de kritiska rösterna. Boris hade en poäng,  dock bara en halv poäng,  i sitt resonemang. Han anför två alternativa vägar att gå; Köpa sig fri från besvär eller att gilla läget – gott så, men jag tror att det finns en tredje väg att gå. Nämligen att utifrån de förutsättningar man har maximera nyttan.

Alltså, om vi tänker oss en bussflotta som ska serva en given region – vi skulle kunna köpa jättemånga bussar och serva dem varje dag för att på så sätt säkerställa att vi i varje givet läge har en buss tillhands när den behövs. En ganska dyr lösning men med hög servicegrad. Alternativet är att vi funderar lite på hur vi ska underhålla våra bussar optimalt för att kunna utföra planerat och förebyggande underhållsarbete på tider som få passagerare ändå behöver resa. Vi låter data som bussarna löpande genererar diagnostisera bussens kondition, en kunskap som ger oss möjligheten att förekomma akuta reparationsinsatser med svåra produktionsbortfall som resultat. Inte nog med att vi kommer att få en bussflotta som är maximerad med avseende på antal fordon, vi kommer även att få en smidigare underhållsapparat där vi kan planera vilka reservdelar vi kan förvänta oss behöva inom kort för smartare lagerhållning. Dessutom kommer vår personal som jobbar med underhåll kunna planera sitt arbete smartare.

Så, Boris, det finns en gyllene medelväg. Nämligen göra det bästa under rådande omständigheter för att maximera effekten därvidlag och kanske minska Londonbornas frustration över att bli styrda av vädrets makter.

Onsdagen den 6 maj ägde kollektivtrafikdagen rum, där pratade jag om analys och hur analys kan bidra med insikter som gör att man kan planera verksamheten på ett bättre sätt. Vill ni veta mer om vad jag pratade om eller om ni vill att jag ska utveckla mitt resonemang kring analysens betydelse för smartare kommunikation är ni hjärtligt välkomna att höra av er till mig.

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer