Healthcare

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

Share this post:

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter att hantera sin kroniska sjukdom i samverkan med vård smarter_care_IBMoch omsorg och att med analysverktyg motverka läkemedelsresistens för HIV-patienter.

Allt detta och mer har vi sammanställt i en publikation som beskriver lite av IBMs engagemang och fokus inom sjukvård.

Med verktyg för avancerad analys, samordning och samarbete kan hälso- och sjukvården få hjälp att hantera en rad utmaningar, som en allt större andel äldre i befolkningen, fler kroniskt sjuka patienter och ökande kostnader, samtidigt som vården kan utvecklas och förbättras genom att leverera patientcentrerad vård på riktigt.

Läs gärna och inspireras!

 

/Stefan Ohlsson

More stories

Digitalisering i hälsans tjänst

Det ska vara enkelt Det finns flera skäl till att digitalisera sin verksamhet. Ett synnerligen klokt skäl är att göra det enklare för folk. I en serie inlägg framöver kommer vi från IBM Sverige under ”#enklaresverige” ge ett antal konkreta exempel på olika digitala lösningar som syftar just till detta: att göra det enkelt. Ett […]

Läs mer

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer