Molntjänster

Norra Djurgårdsstaden – ett hem bland molnen

Share this post:

”Det finns ingen konst i universum, konstens uppgift är ju att vara en spegel mot naturen och en så stor spegel finns ju inte eftersom universum är så oändligt stort.”
Citat: Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams 

Jag har nyligen flyttat! Det är så härligt. Jag har blivit Djurgårdsbo. Mitt nya hem är nu i Norra Djurgårdsstaden. Det känns bra. Tanken med Norra Djurgårdsstaden är att boende i området ska belasta miljön så lite som möjligt. Det innebär bland annat att det finns bra tillgång till kollektivtrafik och att bilpooler har inrättats. I mitt kök finns också en avfallskvarn som förvandlar matrester till råvaror för biobränsle. Norra Djurgårdsstaden är även en testplats för ett forskningsprojekt inom hållbara energisystem med lokal produktion av el och värme. Det är spännande att vara del av detta, på många sätt. Det är en modernt tänkt stadsplanering där staden experimenterar med ny teknik och innovation för att skapa en hållbar stadsdel och att bidra till att både Stockholm och landet i stort ska uppnå miljö- och klimatmålen.

Mycket av strukturen i Djurgårdsstaden bygger på ett utnyttjande av gemensamma resurser. Det är smart. Jag hoppas och tror att mycket mer kommer att ha fokus på gemensamt utnyttjande som kan minska miljöpåverkan framöver. Och gissa vad jag också tänker på då? Jo, hur smart det är med molnteknik även ur den aspekten.

Jag hoppas verkligen att basen för den IT som kommer krävas både för att följa upp hur Djurgårdsstaden ”mår” och för att kunna tillvarata de erfarenheter som projekten i stadsdelen ger, kommer att ligga i molnet.

Här borde verkligen det offentliga gå i bräschen, tycker jag. Istället för att varje kommun har sin egen datahall, sina egna servrar och sina egna system, skulle de kunna utnyttja molnresurser, både för att hushålla med allmänna medel, men också för att ett effektivare utnyttjande ger en lägre energiförbrukning och därmed mindre miljöpåverkan. Här tycker jag att IT-cheferna har en väldigt viktig roll att spela. Deras uppgift är att knyta samman IT-resurserna så att nyttan för brukare och invånare blir så högt som möjligt. Jag är helt övertygad om att molntjänster är vägen framåt.

Ett exempel är i skolan. Jag vet att det köps mycket IT till skolorna. Frågan är bara på vilket sätt denna IT kommer elever och medborgare till nytta. Allt är inte heller bara kostnader. Det finns många andra fördelar som molnteknik kan ge. Det finns konkreta exempel.

I ett av Storbritanniens största lärosäten, Birmingham Metropolitan College (BMet), till exempel, ville man göra det möjligt för studenter att få tillgång till utbildningsmaterial hemifrån och med teknikens hjälp också stimulera grupper till studier som annars inte skulle läsa vidare. Tillsammans med IBM har BMet skapat ”Classroom in the Cloud” , ett molnbaserat koncept där filer och material kan delas och studenter och lärare samarbeta, interagera och nätverka. Det är alltså en molnbaserad utbildningsplattform som ser till moderna lärares och elevers behov och förutsättningar. Bara kort efter att lösningen hade sjösatts fick det positiva effekter. Lärarna kunde spara tid genom att minska resandet mellan olika utbildningslokaler och eleverna var positiva till att ta del av undervisning när det passade deras schema bäst. Dessutom har konceptet bidragit till att unga, som annars inte kunnat ta del av utbildning, på grund av att de är omhändertagna eller helt enkelt utomlands, får möjlighet att studera.

Jag tycker att det finns så mycket som moln kunde bidra med till det offentliga – och börja gärna i min ”hood”!

Här kan du läsa mer om IBMs smarta molnlösningar

Cloud Advisor

More stories

Så gör du resan mot molnen till en god tur

Det finns otaliga studier, analyser och stora mängder statistik om transformationsprojekt och resan till molnet. Men i mötet med våra kunder väljer jag oftast att fokusera på två siffror: 20 och 5. 20% har redan flyttats till molnet – 80% kvarstår… Den första siffran – 20% – kommer ifrån en McKinsey-rapport, där man analyserade hur […]

Läs mer

Kunskap är hårdvaluta när vi stöttar Sveriges entreprenörer

Att jobba med entreprenörer handlar om att finnas där för dem och bidra med kunskap. Kunskap som hjälper entreprenörerna att lyckas med sitt företagande. Vi pratar alltså om att bistå med kunskap, erfarenhet, tips och handfasta råd inom allt från affärsmodell, hur man beskriver sitt erbjudande, vilka kundsegment som är viktiga, hur man tänker ta […]

Läs mer

Mikrotjänster till din tjänst, för ökad innovationstakt och flexibilitet – del 2 av 2

Jag har tidigare skrivit här på THINK-bloggen om mikrotjänster ( ”Mikrotjänster till din tjänst – del 1 av 2”) , och dess huvudsakliga fördelar: kontinuerlig leverans och distribution av tjänster, skalbarhet och ökad kvalitet. En våra kunder här i Norden, som har sett mätbara fördelar av att modernisera sina applikationer och gå över till en […]

Läs mer