E-delegationen

1352 personer i kommunen gillar min idé – när tas den upp i Kommunstyrelsen?

Ett av IBMs forskningscenter, IBM Institute for Business Value, har nyligen kommit ut med en rapport som heter ”Opening up government”. Där argumenterar man för att stater världen över har mycket att vinna på att öppna upp data (ex såsom i EUs PSI-direktiv). Sverige har en lång tradition vad gäller offentlighetsprincipen och offentliga handlingar. Att […]

Läs mer

Klart att köra igång med det nationella servicecentret!

I torsdags, 3 november, gav regeringen klartecknet att upprätta det nationella servicecentret. Centret får namnet Statens Servicecenter och kommer att fungera som myndigheternas shared services centre. Grundbulten i centret blir Skatteverkets verksamhetsstöd (även kallad VE) samt delar av Försäkringskassans verksamhetsstöd som bildar en ny myndighet. Första fokusområdena kommer vara ekonomi- och personaladministration. Målet är i […]

Läs mer

Sverige har fått en IT Minister!!!

I vår debattartikel ”En CIO för Sverige” förra veckan skrev vi om att ta chansen i regeringsbildningen och göra Sverige världsledande på effektiv statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. Ibland görs liknelsen vid Sverige som ett företag. Då skulle statsministern kunna vara VD och finansministern CFO. Fram till idag har vi inte haft någon CIO, länken […]

Läs mer

Slösa inte med skattebetalarnas pengar!

Nyligen lämnade IBM sitt remissvar till e-delegationens betänkande. IBM delar i stora drag e-delegationens slutsatser. Det är vår uppfattning att staten bör gå i bräschen i arbetet med att förbättra servicen gentemot medborgarna och samtidigt hushålla med våra skattemedel genom att effektivisera förvaltningen. I den fortsatta utveckling tycker vi på IBM att fokus måste ligga […]

Läs mer

Var är E:et i e-delegationen?

Har du någon gång funderat över hur lätt det är att byta glödlampa? Den största anledningen till det är ju att det råder en standard kring skruvsockeln, eller Edisongängan, som det också heter. E27 och E14, ni vet. Det betyder att du kan ta en glödlampa och skruva i den nästan var som helst. Inom […]

Läs mer

Innovation, ambition, motion? – Djärvare tag i e-delegationens betänkande

I Sverige har vi tagit för vana att betala räkningar, handla julklappar och boka biljetter snabbt och enkelt på nätet. Egentligen finns det inget som hindrar att vi också ska kunna rösta, få tillgång till våra patientjournaler och ansöka om bygglov via nätet. Genom att i ännu större utsträckning utnyttja teknik och lösningar som finns […]

Läs mer