IBM Sverige

Sverige har fått en IT Minister!!!

Share this post:

I vår debattartikel ”En CIO för Sverige” förra veckan skrev vi om att ta chansen i regeringsbildningen och göra Sverige världsledande på effektiv statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.

Ibland görs liknelsen vid Sverige som ett företag. Då skulle statsministern kunna vara VD och finansministern CFO. Fram till idag har vi inte haft någon CIO, länken mellan verksamhet och IT. En roll som är självklar i vilken annan koncern som helst.

Idag fick vi en IT-minister som kan leda och bidra till att öka tempot i utvecklingen mot en förvaltning i medborgarnas tjänst.

Det är första gången jag i en regeringsförklaring hör ”använda modern teknik i sitt arbete”, vilket är mycket positivt. Det visar på att regeringen ser den enormt outnyttjade potential som finns i mötet mellan informationsteknik och förvaltningspolitik, där polisens arbete blev dagens konkreta exempel.

Vi får inte glömma att Alliansregeringen i och för sig tog initiativet till E-delegationen under föregående mandatperiod. Ett steg helt i rätt riktning.

E-delegationens arbete syftar till att göra det så enkelt som möjligt för medborgare och företag att utöva rättigheter, fullgöra skyldigheter och ta del av förvaltningens service. E-delegationen ska också samordna den statliga förvaltningens IT-standardiseringsarbete.

En annan positiv aspekt är också att det i direktiven till E-delegationen slås fast att man i sitt arbete ska ”sträva efter att offentlig förvaltning, i så stor utsträckning som möjligt, bygga sina lösningar på öppna standarder, använda sig av programvara som bygger på öppen källkod samt sträva efter lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar.”

Jag tycker att regeringen nu under den kommande mandatperiod bör gå från ord till handling och sätta tydliga måldatum för myndigheterna. Regeringen bör även ge expertmyndigheter som Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionsverket i uppdrag att följa effekterna på statsfinanserna och huruvida de vidtagna åtgärderna faktiskt leder till ökad service.

Det ligger väl inom ramen för ”En ansvarsfull finanspolitik”att myndigheterna inför e-tjänster för att kunna upprätthålla servicenivån i detta förändrade landskap?

Det finns inget bättre tillfälle att ta kommando över utvecklingen än i början av en mandatperiod. Vi på IBM välkomnar utnämningen av Anna-Karin Hatt (C) –någon som  faktiskt kan plocka upp ledartröjan och tar ansvar för leda den tekniska utvecklingen av IS/IT för medborgarna.

EU & Business development expert

More stories

Är Sveriges unga säkrare på nätet nu?

Precis innan sommarlovet skrev vi om de risker barn och ungdomar både utsätts för och medvetet eller omedvetet tar på nätet – och hur ödesdigra konsekvenserna kan bli. Så kan vi inte ha det! IBM sedan har dess tillsammans med Unga Forskare och flera av våra partnerföretag gjort ett gediget arbete för att tillsammans med […]

Läs mer

Angående den svenska konsumentbanksektorn

Tre observationer angående den svenska konsumentbanksektorn Efter nästan 20 år utomlands har jag återvänt till en banksektor som ser väldigt annorlunda än den jag lämnade bakom mig, med en massa spännande innovationer (hej Bank ID) men förvånansvärt få nya operatörer (here’s looking at you Avanza). Som jag diskuterade i mitt förra blogginlägg här på THINK-bloggen […]

Läs mer

När är din AI-modell bra nog?

Hur hög precision behöver en modell ha för att vi ska vara nöjda med den? Frågan kom upp under en introkurs till Data Mining jag höll hos en kund för några år sedan. De som satt i publiken var kundens framtida data scientists som kom från olika delar av organisationen och förväntades sadla om och […]

Läs mer