CSR

Var finns digital kompetens i Anna-Karin Hatts ambition

Jag var och lyssnade på Sveriges nya IT-minister, Anna-Karin Hatt, när hon i höll sitt öppningsanförande på Internetdagarna i Stockholm. Hon nämnde ambitionen med en dator per lärare och elev. Men det räcker inte. ydliga mål, en tydlig handlingsplan och ett ökat initiativ för att etablera digital kompetens i skolan, hos lärare och elever samt en tydlig utbildningsplan för nuvarande och framtida lärarna. Det är inte bara viktigt för oss som föräldrar och medborgare, utan också för Sverige i stort.

Läs mer

CSR – en brinnande fråga!

Jag heter Jolanda van Rooijen och har nu jobbat med IBMs CSR-frågor i drygt ett år. CSR är enormt brett. Det kan handla om hur man utvärderar affärsprocesser och fabriker eller hur man mäter och genomför åtgärdsprogram för produktion och återvinning. Det kan också handla om globala policies för mänskliga rättigheter, internationella standarder eller medarbetarnas välbefinnande. CSR betyder också att engagera sig i det samhälle man lever och verkar, med exempelvis frivilliga insatser från personalen.

Läs mer

Var finns digital kompetens i Anna-Karin Hatts ambition

Jag var och lyssnade på Sveriges nya IT-minister, Anna-Karin Hatt, när hon i höll sitt öppningsanförande på Internetdagarna i Stockholm. Hon nämnde ambitionen med en dator per lärare och elev. Men det räcker inte. ydliga mål, en tydlig handlingsplan och ett ökat initiativ för att etablera digital kompetens i skolan, hos lärare och elever samt en tydlig utbildningsplan för nuvarande och framtida lärarna. Det är inte bara viktigt för oss som föräldrar och medborgare, utan också för Sverige i stort.

Läs mer

En eko-effektiv ekonomi efterfrågas

Tidigare i år samlade IBM 1600 representanter från företag, organisationer och institutioner samt forskare, journalister och miljöexperter från över 60 länder för att diskutera vad som är effektivt och samtidigt skapar en hållbar utveckling. Deltagarna var överens om att en eko-effektiv ekonomi kan komma att bli en av de viktigaste frågorna de närmaste 20 åren. Och det är inte svårt att se varför. Vi går mot en framtid med ett förändrat klimat och en ökad urbanisering. Således ökar inte bara kraven på tillväxt och minskad miljöpåverkan, utan även ett erkännande av vår planets brist på resurser och effektiv resurshantering.

Läs mer

Den ljusnande IT-framtiden… är allas!

IT blir en allt viktigare del i samhället i stort känns det i vissa fall som att skolan inte riktigt håller jämna steg. IBM jobbar en hel del med att försöka överbrygga digitala klyftor i skolan och att bidra till att barn och ungdomar intresserar sig för teknik och IT.

Läs mer

Forskning 50 gånger snabbare

World Community Grid är det största officiella humanitära nätverket som finns. Till nätverket kan frivilliga donera sin datorkraft, när den inte används.

Läs mer

Att bry sig i näringslivet!

IBM genomför årligen en CSR-undersökning (Corporate Social Responsibility) bland företag och när resultatet nyligen publicerades är det glädjande att se att så mycket som 60 procent av de tillfrågade säger att CSR är viktigare för deras verksamhet än vad det var för ett år sedan.

Läs mer