Säkerhet

De kapade min identitet, och jag vågade inte berätta för mamma och pappa

Share this post:

Det räcker nu. Hoten blir fler och knepigare. Vi behöver hjälpa våra ungdomar att förstå hur man kan skydda sig online.

Leo, 13, fick sin identitet kapad när han spelade Fortnite. Mot att han skickade nakenbilder skulle han få tillbaka sitt konto”.

Personers identitet kapas på Facebook och bedragaren använder sedan den kapade identiteten för att ta kontakt med den utsattes vänner. De säger att de är i knipa och behöver hjälp snabbt. De vill att personerna de skriver till ska swisha pengar, men det har också förekommit att de försöker komma över bankuppgifter och bankkoder.” .

Detta är bara ett par av den senaste tidens nyhetsrapporteringar om säkerhetshot på nätet. Vi vet att väldigt många inte hänger med när det gäller säkerhet på nätet, som saknar kunskap om hur man skyddar sig och sin data och om hur man beter sig säkert på nätet. Det kan nästan verka som att man tar större risker och agerar annorlunda där än IRL. Känner du som vuxen igen dig i Roger, huvudpersonen i videon från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap?

Eftersom barn idag spenderar en stor del av sin tid online är de särskilt utsatta. Samtidigt vet vi att många föräldrar och lärare saknar verktyg och kompetens för att prata om det här med ungdomarna. Det tror vi att vi i IT-branschen kan ändra på.

Vi vill stärka skolan med kunskap om cybersäkerhet

IBM lanserar med anledning av ovan ett cybersäkerhets-initiativ där vi räcker ut en hand till skolor i hela Sverige, i varje kommun, och erbjuder utbildning i nätsäkerhet till både lärare och elever. Vi kommer dels stärka lärare med material och dels att göra skolbesök för att möta elever och på ett interaktivt sätt få dem intresserade, inse allvaret och ge dem en chans att träna på ett säkert agerande.

Idag ingår IT-säkerhet i kunskapskraven för skolämnena teknik och samhällskunskap, men vår bedömning är att få lärare har tillräcklig kompetens inom ämnet. Det är inte så konstigt – både hoten och verktygen utvecklas i snabb takt. Gårdagens- och dagens hot skiljer sig åt, och det är svårt att hålla sig uppdaterad. Det saknas också bra fortbildning och även bra material som lärare kan använda i klassrummen.

Ordmoln skapat av de studenter som besökte IBMs Cybersecuritydag i maj 2019. Ordmolnet visar studenternas svar på frågan: ”Vad tänker du på när du hör IT-säkerhet?”.

Upprop till IT-branschen: delta i initiativet tillsammans med oss!

Ofta tenderar vi att möta elever och lärare på de orter vi har kontor (Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall) men med det här initiativet vill vi kunna nå elever i hela Sverige, i varje kommun, men det klarar vi inte av själva. Därför ber vi andra företag att sluta upp och tillsammans gå ut i skolor och inspirera och lära elever och lärare. Företag i IT-branschen finns representerade i nästan varje kommun idag.

Vårt initiativ innebär att du och jag avsätter en timme på att gå till en skola, och hålla ett pass med elever som inspirerar dem att vilja förstå mer, och lära sig hur de beter sig säkrare på nätet. Eftersom vi i branschen också vill locka fler elever, inte minst de underrepresenterade tjejerna, att välja en framtid inom IT och teknik passar vi också på att förmedla en tydligare och mer handfast bild av vad jobb i IT-branschen innebär.

Vi på IBM tar därför fram ett material som alla kan använda, med övningar, diskussionsfrågor, filmer och fakta. Materialet anpassas för tre nivåer: mellanstadie-, högstadie-, och gymnasienivå och är neutralt för att passa alla, oavsett företag eller organisation. Vi hjälper också till med bokningen av besöken i skolan så att det ska vara enkelt för volontärerna.

IBM har ett stort ekosystem av affärspartners, leverantörer och kunder, men det finns fler företag i branschen som vi vill få med. Vi ser det som ett branschinitiativ och vi kallar det #290CyberSecurity för att anspela på Sveriges 290 kommuner.

Jobbar du i IT-branschen och känner att det här är angeläget? Dels för egen del eller för dina barns del, men också för Sveriges del? Då föreslår jag att du läser mer på www.290cybersecurity.se och anmäler dig till informationsmötet i augusti.

/Susanna

 

Målen med #290CyberSecurity-initiativet i korthet är att: 

  • skapa en kultur av ett medvetet och säkert beteende på nätet hos unga
  • nå skolor över hela Sverige – 290 kommuner
  • täcka upp ett behov som finns i skolorna, kunskapen och framförallt självförtroende att förmedla kunskapen saknas ofta
  • underlätta för oss själva i framtiden, den svagaste länken i säkerhetssystem tenderar att vara människan
  • stärka ekosystemet inom IT-branschen
  • stärka volontärengagemanget i IT-branschens organisationer

Mer information för den vetgirige

Vill du bli öka din internetkunskap och se över vilka fällor som finns? Kolla filmerna här: https://internetkunskap.se/

Bra rapport Ung Online (2018) Ladda ner undersökningen Ung online i sin helhet här: https://www.cybercom.com/sv/ungonline

 

 

 

CSR expert

More Säkerhet stories

Tjejer + teknik = sant!

Andelen kvinnor som antas till ingenjörsprogrammen ligger mellan 25 och 30 procent. Som jämförelse är andelen kvinnor 51 procent på utbildningarna till civilekonom, 54 procent till läkare och 57 till jurist. Hur kommer det sig egentligen att färre tjejer än killar väljer tekniska program både på gymnasiet och högskolan? Den här frågan diskuterade jag med […]

Läs mer

Vad händer med mina pengar som jag skänkt?

Den som skänker pengar till välgörande ändamål har säkert tänkt tanken många gånger: går mina pengar fram till de som verkligen behöver dem? Nu kan den eviga frågan få ett svar, tack vare tekniker som blockkedjan, där transparens och tillit är grundpelare. ”Svenskar skänker rekordmycket” till välgörenhet och ideella organisationer. Kanske är du en av […]

Läs mer

Tankar från ett robotbygge

Han hade aldrig besökt ett IT-företag förut och man såg hur nyfiken och förväntansfull han var. Han berättade att han själv hade ringt tandläkaren för att boka om besöket bara för att kunna delta. Han är 14 år och går i 8:an på Husbygårdsskolan, och i veckan kom han och alla andra 8:or på skolan […]

Läs mer