Innovation

Digitala tvillingar hjälper oss med mat och fred

Share this post:

5 in 5 – Jordbruket

Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den, och en organisation som är i full färd med detta är IBMs forskningsavdelning IBM Research. För att hålla oss underrättade om vad de ser i sin kristallkula, gör de varje år en förutsägelse om fem saker som kan påverka oss alla de närmaste fem åren. Årets fem förutsägelser har ett gemensamt tema: vår mat – från frö, via skörd och butikshylla, till bord, och slutligen till det skräp som matens förpackningar genererar.

Den första förutsägelsen i årets 5-in-5, som också är helt grundläggande för vår överlevnad, handlar om att effektivt uttnyttja och vårda de resurser vi har, till exempel den odlingsbara marken. Mot slutet av detta århundrade kommer vi vara 45% fler på denna planet, samtidigt som den odlingsbara ytan krymper med 20%. Klimatförändringar gör också att gamla invanda spår inte kan följas. IBMs forskare har tagit fram en om virtuell modell av världens jordbruksmark. Man tar indata från satelliter som ser bland annat växtlighet och väder, och en del sensorer som kan ge kalibrerande eller kompletterande information om till exempel jordens kvalitet. De sammanställer datat så det blir effektivare att jobba med, och sedan analyserar de fram tillståndet hos marken och växtligheten, så att det går att göra förutsägelser. Det gör att vi kan få svar på frågor som: Vad växer? Hur mår marken/skogen/växtligheten? Hur stor är risken för angrepp av skadeinsekter eller svamp? När ska man skörda för att få en optimal skörd?

Tillsammans med olika partners kan vi hjälpa till att utnyttja resurserna effektivt och hållbart. Det storskaliga samarbetet med Yara är ett exempel där Yaras kunskaper om jordbruk kombineras med förståelse genom digitala data och analyser om väder och växtlighet.

Men även små partners kan göra stora insatser. För flera småbrukare är brist på arbetskraft ett problem.

I Sverige ersatte vi ju drängarna med traktorer för länge sedan, men det är inte säkert att ett litet familjejordbruk i Afrika har råd med en egen traktor. Startupen Hello Tractor kopplar ihop små lantbruk med utrustning, data och analys så de kan få tillgång till maskiner när det behövs, och tillgång till finansiering.

Och som Per Frankelius påpekar i sin debattartikel i NyTeknik, så är jordbrukarna viktiga för 

världsfreden.

Jag återkommer i nästa inlägg om hur vi bland annat kan minska slöseriet med den mat vi odlat fram.

//Mikael

 

Mer information för den vetgirige

Lär dig mer om årets 5-in-5 på denna site

Chief Technologist & Watson expert

More Innovation stories

Låt oss tillsammans sätta smart teknik i arbete!

Det är ett par veckor kvar till vårt stora event Think Summit Stockholm den 3 oktober. Det ger mig skäl att stanna upp och reflektera över var vi befinner oss – som yrkesmänniskor och privatpersoner här i Sverige, idag. Utan tvivel lever vi i en brytningstid. Aldrig tidigare har vi haft tillgång till så kraftfulla […]

Läs mer

Varför vill en läkare börja jobba på IBM?

Varför byta vit rock och stetoskop mot skjorta och kavaj? Varför byta en vardag där man varje dag hjälper sjuka människor mot en vardag fylld av resor och möten? Varför vill man byta dryga 20 års utbildning, forskning och kunskap inom medicin mot ett helt nytt område där man är helt grön? Redan som 20-åring […]

Läs mer

Från matsäkerhet till en bättre informerad konsument

5 in 5, andra delen. Klicka här om du missade del ett.  Så när nu maten, eller snarare dess råvaror, är odlad eller uppfödd, hur minskar vi slöseriet i den kedja som leder fram till våra kök? Vi vill också ha råvarorna färska, och med de egenskaper vi betalat för, till exempel att de odlats […]

Läs mer