Innovation

Digitala tvillingar hjälper oss med mat och fred

Share this post:

5 in 5 – Jordbruket

Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den, och en organisation som är i full färd med detta är IBMs forskningsavdelning IBM Research. För att hålla oss underrättade om vad de ser i sin kristallkula, gör de varje år en förutsägelse om fem saker som kan påverka oss alla de närmaste fem åren. Årets fem förutsägelser har ett gemensamt tema: vår mat – från frö, via skörd och butikshylla, till bord, och slutligen till det skräp som matens förpackningar genererar.

Den första förutsägelsen i årets 5-in-5, som också är helt grundläggande för vår överlevnad, handlar om att effektivt uttnyttja och vårda de resurser vi har, till exempel den odlingsbara marken. Mot slutet av detta århundrade kommer vi vara 45% fler på denna planet, samtidigt som den odlingsbara ytan krymper med 20%. Klimatförändringar gör också att gamla invanda spår inte kan följas. IBMs forskare har tagit fram en om virtuell modell av världens jordbruksmark. Man tar indata från satelliter som ser bland annat växtlighet och väder, och en del sensorer som kan ge kalibrerande eller kompletterande information om till exempel jordens kvalitet. De sammanställer datat så det blir effektivare att jobba med, och sedan analyserar de fram tillståndet hos marken och växtligheten, så att det går att göra förutsägelser. Det gör att vi kan få svar på frågor som: Vad växer? Hur mår marken/skogen/växtligheten? Hur stor är risken för angrepp av skadeinsekter eller svamp? När ska man skörda för att få en optimal skörd?

Tillsammans med olika partners kan vi hjälpa till att utnyttja resurserna effektivt och hållbart. Det storskaliga samarbetet med Yara är ett exempel där Yaras kunskaper om jordbruk kombineras med förståelse genom digitala data och analyser om väder och växtlighet.

Men även små partners kan göra stora insatser. För flera småbrukare är brist på arbetskraft ett problem.

I Sverige ersatte vi ju drängarna med traktorer för länge sedan, men det är inte säkert att ett litet familjejordbruk i Afrika har råd med en egen traktor. Startupen Hello Tractor kopplar ihop små lantbruk med utrustning, data och analys så de kan få tillgång till maskiner när det behövs, och tillgång till finansiering.

Och som Per Frankelius påpekar i sin debattartikel i NyTeknik, så är jordbrukarna viktiga för 

världsfreden.

Jag återkommer i nästa inlägg om hur vi bland annat kan minska slöseriet med den mat vi odlat fram.

//Mikael

 

Mer information för den vetgirige

Lär dig mer om årets 5-in-5 på denna site

Chief Technologist & Watson expert

More Innovation stories

IBM på Almedalen 2019

Vi är övertygade om att möten och samtal under #Almedalen kommer att leda till nya sätt att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen öppnar för oss – exempelvis att vi på nationell nivå kan använda och dela värdefulla resurser som patientrapporterade data, hälsodata i befolkningsregister, kvalitetsregister och biobanker. Det här skulle kunna hjälpa oss […]

Läs mer

Att få något gjort

Vad innebär det att få något gjort? Det finns väldigt många tänkbara svar på detta, oavsett om det är en privatperson, en förening, ett företag eller en offentlig organsation som ställer sig frågan. Svaret påverkas såklart också av om vederbörande har en stor och näraliggande utmaning att ta tag i eller inte. En bra början […]

Läs mer

De kapade min identitet, och jag vågade inte berätta för mamma och pappa

Det räcker nu. Hoten blir fler och knepigare. Vi behöver hjälpa våra ungdomar att förstå hur man kan skydda sig online. ”Leo, 13, fick sin identitet kapad när han spelade Fortnite. Mot att han skickade nakenbilder skulle han få tillbaka sitt konto”. ”Personers identitet kapas på Facebook och bedragaren använder sedan den kapade identiteten för […]

Läs mer