Innovation

Digitala tvillingar hjälper oss med mat och fred

Share this post:

5 in 5 – Jordbruket

Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den, och en organisation som är i full färd med detta är IBMs forskningsavdelning IBM Research. För att hålla oss underrättade om vad de ser i sin kristallkula, gör de varje år en förutsägelse om fem saker som kan påverka oss alla de närmaste fem åren. Årets fem förutsägelser har ett gemensamt tema: vår mat – från frö, via skörd och butikshylla, till bord, och slutligen till det skräp som matens förpackningar genererar.

Den första förutsägelsen i årets 5-in-5, som också är helt grundläggande för vår överlevnad, handlar om att effektivt uttnyttja och vårda de resurser vi har, till exempel den odlingsbara marken. Mot slutet av detta århundrade kommer vi vara 45% fler på denna planet, samtidigt som den odlingsbara ytan krymper med 20%. Klimatförändringar gör också att gamla invanda spår inte kan följas. IBMs forskare har tagit fram en om virtuell modell av världens jordbruksmark. Man tar indata från satelliter som ser bland annat växtlighet och väder, och en del sensorer som kan ge kalibrerande eller kompletterande information om till exempel jordens kvalitet. De sammanställer datat så det blir effektivare att jobba med, och sedan analyserar de fram tillståndet hos marken och växtligheten, så att det går att göra förutsägelser. Det gör att vi kan få svar på frågor som: Vad växer? Hur mår marken/skogen/växtligheten? Hur stor är risken för angrepp av skadeinsekter eller svamp? När ska man skörda för att få en optimal skörd?

Tillsammans med olika partners kan vi hjälpa till att utnyttja resurserna effektivt och hållbart. Det storskaliga samarbetet med Yara är ett exempel där Yaras kunskaper om jordbruk kombineras med förståelse genom digitala data och analyser om väder och växtlighet.

Men även små partners kan göra stora insatser. För flera småbrukare är brist på arbetskraft ett problem.

I Sverige ersatte vi ju drängarna med traktorer för länge sedan, men det är inte säkert att ett litet familjejordbruk i Afrika har råd med en egen traktor. Startupen Hello Tractor kopplar ihop små lantbruk med utrustning, data och analys så de kan få tillgång till maskiner när det behövs, och tillgång till finansiering.

Och som Per Frankelius påpekar i sin debattartikel i NyTeknik, så är jordbrukarna viktiga för 

världsfreden.

Jag återkommer i nästa inlägg om hur vi bland annat kan minska slöseriet med den mat vi odlat fram.

//Mikael

 

Mer information för den vetgirige

Lär dig mer om årets 5-in-5 på denna site

Chief Technologist & Watson expert

More Innovation stories

Artificiell Intelligens vs COVID-19

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att prata om artificiell intelligens (AI) i kontrast till mänsklig intelligens och artificiell intelligens som ett hot mot oss människor. Stephen Hawkins, Bill Gates och Elon Musk har alla hissat varningsflaggor. Alibabas grundare Jack Ma har betonat hur viktigt det är för oss människor att hitta […]

Läs mer

Pandemin gör nätsäkerhet viktigare än någonsin

Det var inte många veckor sedan jag skrev ett inlägg på Think-bloggen om det fantastiska arbete våra volontärer gör ute på skolorna genom initiativet ”Är du säker?” #290CyberSecurity. Ändå känns det som väldigt, väldigt länge sedan. Sedan dess har vi tvingat lära oss massor av nya ord. Ord som hemarbete, social distansering, självisolering och frivillig […]

Läs mer

Skogsnäringen i täten för bioekonomi – med hjälp av AI

I det här inlägget tänkte jag titta närmre på hur artificiell intelligens (AI) kan användas – och i viss mån redan används – inom skogsindustrin. I ett senare inlägg kommer två magisterstudenter från KTH (Marcus Nystad och Lukas Lindblom) som skriver en gemensam magisteruppsats hos oss på IBM att presentera fördjupande insikter i hur artificiell […]

Läs mer