CSR

Dags för återstart – med vässade företagsstrategier och IT-kompetenser

Share this post:

Vi är redan i slutet av augusti och sommaren börjar lida mot sitt slut. Jag vet inte om det var någon mer än jag som hade den naiva förhoppningen att slutet av sommaren skulle också vara slutet på corona-krisen?  Det är tydligt att så inte är fallet och även om sjukdomsfall och dödstal tack och lov minskat rejält så är det uppenbart att pandemin kommer påverka oss alla under lång tid.

Det har varit fantastiskt att se alla initiativ som växt fram under våren som syftar till att hjälpa människor i riskgrupper för covid-19. Hjälp med att handla, digitalt sällskap till ensamma personer, insamlingar för att stötta utsatta individer med mera. Men nu är vi inne i nästa fas.

Både företagare och arbetstagare är utmanade

Den akuta hjälpen i vardagen behövs i och för sig fortfarande men det har också blivit tydligt hur hårt coronapandemin slagit mot världens, inklusive Sveriges, ekonomi och företagande. De flesta branscher har påverkats och antalet varsel ökade kraftigt redan tidigt i våras. En tydlig ökning av varsel kan ses i nästan alla branscher och visar på ett näringsliv under mycket hård press. Totalt har drygt 93 000 personer varslats om uppsägning sedan den 1 mars, enligt  Arbetsförmedlingen. Bisnode meddelar att antalet företag som försatts i konkurs har ökat med 16% under första halvåret i år och i en undersökning som Konjunkturinstitutet genomförde  27-29 juli, svarade 60 procent av företagen i näringslivet att deras omsättning har minskat i förhållande till ett normalläge. Så siffrorna talar sitt tydliga språk men förmedlar kanske inte så mycket känsla. Men jag tror att vi alla förstår hur mycket oro, osäkerhet och säkert också förtvivlan som ligger bakom dessa siffror. Individer som undrar över om deras jobb kommer att finnas kvar, om deras kompetens är den rätta och hur arbetsmarknaden kommer se ut framöver. Företagsledare och entreprenörer som funderar på hur de ska kunna behålla anställda, om deras livsverk kommer överleva detta och om deras affärsidé och strategi håller i denna nya tillvaro. Tankesmedjor, ekonomer och affärsutvecklare (som exempelvis i denna artikel i Arbetsvärlden) försöker tyda tecknen i skyn och förutspå vad det nya normala – ”newmal” som någon kallat det, blir.  

Med Reignite vill IBM stötta samhällets återstart

Vi på IBM är övertygade om att vi som organisation har en unik möjlighet att göra skillnad vad gäller att hjälpa samhällen, företag och individer att klara denna långsiktiga utmaning. Därför har vi under sommaren lanserat initiativet Reignite.

 

Reignite syftar till hjälpa individer att hitta nya karriärer inom IT-branschen och att hjälpa företagare att tillgodogöra sig ny kunskap som gör att de kan fortsätta utveckla sina företag. Liksom Svenskt näringslivs vd Jan-Olof Jacke är vi övertygade om att företagen kommer vara motorn i samhällets återhämtning. För att klara att vara den motor som behövs, måste deras strategier vara moderna, robusta och ligga i linje med både samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen i en allt mer digitaliserad värld.

Reignite riktar sig till tre olika målgrupper:
• arbetssökande och individer i behov av ny kompetens
• företagare och entreprenörer som behöver vässa arbetssätt och strategier
• företag som vill vara partners med IBM i detta initiativ och i sin tur stötta individer

Upplägget är flexibelt och kan anpassas efter individen eller företagets unika situation och behov men består i huvudsak av tre delar som kan användas enskilt eller i kombination:

  1. Nya färdigheter och kunskaper. Individer kan ta del av utbildningar och kurser kring IT-säkerhet, kundrelationer, webbutveckling, webbdesign men även kurser i mindfullness och resiliens.
  2. Nya innovativa sätt att arbeta. Individer och organisationer kan få stöd i att utveckla nya arbetssätt som agilt arbetssätt, design thinking, virtuellt samarbete samt olika kommunikations-och presentationstekniker.
  3. Affärsstrategier. IBMs experter kan stötta företagare i att utveckla framgångsrika strategier för att hantera utmaningar på kort och lång sikt.

Ett samhälle är, precis som en kedja, inte starkare än dess svagaste länk och det tror jag har blivit väldigt tydligt för oss alla under våren och sommaren. Den här krisen är inget vi kan ta oss ur som enskilda individer. Det krävs att vi alla bidrar där vi gör störst nytta. Vi alla behövs! Genom Reignite vill vi på IBM bidra med vår expertis för att rusta dig och ditt företag för en ny framtid!  Initiativet är helt utan kostnad och all information och mycket material hittar du här:  https://www.ibm.org/initiatives/ibm-service-corps/reignite

//Evelina

Expert inom samhällsansvar

More CSR stories

Perfekt storm i e-handelns ekosystem

Den svenska e-handeln har vuxit sakta men säkert med en knapp procentenhet per år under två decennier med digital teknik som den huvudsakliga möjliggöraren. I två tidigare inlägg har vi liknat handelns ekosystem vid en hage med raserade inträdesbarriärer och fyra djur: Kor: Traditionella fysiska butiksaktörer som servar hemmamarknaden Muterande kor: Kor som gradvis utvecklar […]

Läs mer

Fem år med THINK-bloggen – nu skickas pennan vidare

Sedan jag tog över som chefredaktör för den svenska THINK-bloggen på hösten år 2016, har jag och framförallt mina kollegor tillika THINK-bloggare skrivit och postat drygt 230 blogginlägg. Ämnena har varierat stort, med den gemensamma nämnaren att de alltid handlat om tankar, metoder och lösningar för att göra världen lite bättre. Viljan att beskriva svåra […]

Läs mer

Vi på IBM i Sverige: möt Fredrik Alpen

Det här är Fredrik Alpen, en kreativ IBM:are i Sverige med ett brinnande intresse för att förbättra kundupplevelser och hållbarhet. Fredriks konsultkarriär startade efter att han tagit en MBA i Nederländerna, då han blev management-konsult på PwC Consulting, som år 2002 slogs samman med IBM. Idag har Fredrik två roller på IBM Global Business services: […]

Läs mer