Molntjänster

Tillsammans tar vi bort de sista hindren för förnybar energi

Share this post:

De allra flesta är idag medvetna om det brådskande behovet av att skifta till förnyelsebar energi. Debatten om huruvida energi från vind och sol är tillräckligt effektiv har mer övergått till att det är svårt att balansera mot konsumtion. Det vill säga att vi inte kan styra eller planera intermittent förnybar el utifrån samhällets växlande elbehov. Denna utmaning är ett av de sista hindren att överkomma för att driva igenom ett verkligt skifte till ett hållbart energisystem.

Vi kan inte styra över varken väder eller årstider. Men med hjälp av djupgående kunskap om energi och meteorologi i kombination med den senaste tekniken, som AI och cloud, kan vi förutse hur produktion av el från förnyelsebara källor kommer att se ut i realtid. På så sätt kan vi ge värdefulla insikter som eldistributörerna snabbt kan agera på. I och med det möjliggör vi bättre förutsättningar för en mer hållbar energiproduktion. För oss på Greenlytics har resan bara börjat. Vi har kommit långt på en kombination av kunskap, passion, tekniskt kunnande och målmedvetenhet. Men vi hade inte kommit så här långt utan stöd från etablerade aktörer. Vi är stolta över att vara en del av Startup with IBM Accelerator Sweden. Tillsammans med IBM parar vi en etablerad spelares stabilitet och robusthet med innovationen och flexibiliteten i en startup. Greenlytics är ett exempel på hur små företag kan få fantastiska saker att hända tillsammans med stora företag, när de sträcker ut en hand och erbjuder inte bara sina tekniska plattformar utan även sitt affärskunnande.

 

 

De är framför allt tre saker som har gjort vårt samarbete med IBM och “Startup with IBM” så framgångsrikt:

  • personlig kontakt och flexibel approach, inte bara gällande teknik, utan faktiskt i allt som rör vår affärsmodell
  • utmärkt support och den tekniska lösningen samt långsiktiga synergier som gemensamma projekt och investeringsplaner
  • IBM har en annan syn på startups än de flesta andra storföretag, de vill skapa ett tydligt samhällsvärde och den tekniska aspekten är bara en av många viktiga faktorer.

Vår resa mot den rätta affärsmodellen har gått mycket snabbare tack vare all input vi har fått från det erfarna IBM-team vi arbetat med. Inte bara gällande den avgörande cloud-lösningen, utan också om alla aspekter i att skapa, driva och hantera ett företag. Vi är inte klara på långa vägar, men vi har nu alla verktyg att gå vidare och jaga vår dröm om en bättre, mer hållbar värld.

// Sebastian Haglund El Gaidi, CEO and Co-Founder Greenlytics

 

 

Om Greenlytics

Greenlytics är ett företag inom Startup with IBM Accelerator Sweden som kombinerar sin kunskap inom energi, meteorologi och datavetenskap för att möjliggöra en effektivare och mer pålitlig användning av el från förnyelsebara energikällor. Genom att kombinera sina olika expertkunskaper skapar de en möjlighet för marknaden att ta smartare och datadrivna beslut, baserade på väderanalys.

Läs mer om molnlösningar från IBM här

More stories

Framtidens energisamhälle är redan här!

Dagens överflöd och acceleration av ny teknik möter klimatets panikbromsande kamp mot klockan. Det är i denna dystopiska korsning som vi hittar såväl förtvivlan, ignorans som domedagsprofetior. Men i denna korsning möter världens viktigaste problem också hopp, innovation och god energi. Det är inte motsatta poler eller från varsin kortsida, skrikandes på varandra, som vi […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer

Härom dagen undrade en kollega på halvt allvar: Är cloud-plattformarna en ny sorts ransomware?

Jag har jobbat med IT sedan mitten av 80-talet, och hela tiden med att driva på förändring mot nya typer av lösningar och teknik. Fördelen med att ha varit med länge – och också en källa till frustration – är att man kan se mönster i anammandet av den nya tekniken. Ett positivt mönster är […]

Läs mer