Veri Merkezleri

menu icon

Veri Merkezleri

Kurumsal bilgi işleme olanak sağlayan fiziksel tesisler olan veri merkezleri, bunların neleri barındırdığı, bir veri merkezi kurmanın neleri kapsadığı ve paylaşılan veri merkezi kaynaklarının avantajları ve riskleri hakkında bilgi edinin.

Veri merkezi nedir?

Bir veri merkezi, kurumsal bilgi işleme olanak sağlayan bir fiziksel tesistir ve aşağıda belirtilenleri barındırır:

 • Kurumsal bilgisayar sistemleri.
 • Bilgisayar sistemlerinin İnternete veya diğer iş ağlarına kesintisiz bir biçimde bağlı kalmasının sağlanması için gerekli olan ekipmanı ve ilgili donanım.
 • Veri merkezi donanımını koruyan ve çalışır durumda tutan güç kaynakları ve alt sistemler, elektrik anahtarları, yedek jeneratörler ve ortam kontrolleri (örneğin, klima ve sunucu soğutma aygıtları).

Veri merkezi, bir kuruluşun BT operasyonlarının merkezini oluşturur. İşle ilgili birçok verinin depolandığı, işlendiği ve kullanıcılara dağıtıldığı, iş açısından kritik sistemlerin çoğu için bir depo niteliğindedir.

Veri merkezlerinin güvenliğinin ve güvenilirliğinin sürdürülmesi, bir kuruluşun operasyonel sürekliliğinin veya bir başka deyişle kesintisiz olarak iş yapmaya devam etme yeteneğinin korunması bakımından asli önem taşır.

Bir veri merkezinde neler bulunur?

Bir veri merkezinde bulunan BT ekipmanı, bir bilgi işlem ortamının işlevlerini yerine getirmesi için gerekli olan üç ana öğeden oluşur:

 1. Hesaplama: Uygulamaların çalıştırılması için gerekli olan ve genellikle kurumsal sınıf sunucular tarafından sağlanan bellek ve işlem gücü.
 2. Depolama: Veri merkezleri, birincil ve yedek depolama aygıtlarını içerir. Bunlar, sabit disk ve hatta manyetik bant sürücüler olabilir, ancak sınıfının en iyisi olan tesisler tipik olarak tümü flash diziler içerir.
 3. Ağ: Yönlendiricilerden ve anahtarlardan denetleyicilere ve güvenlik duvarlarına kadar çok geniş bir ağ ekipmanı yelpazesi içerir.

Her veri merkezi, içerdiği BT ekipmanına ek olarak, aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere bu BT ekipmanının destek altyapısını barındırır:

 • Ortam kontrolleri: Tesisteki hava akışı, nem ve sıcaklık, sensörler tarafından sürekli olarak izlenir ve sıcaklık ile nemin donanım üreticisinin belirtmiş olduğu aralıklarda kalmasını garanti eden sistemler bulunur.
 • Sunucu rafları: Çoğu veri merkezi ekipmanı, özel olarak tasarlanan raflarda veya amaca yönelik olarak üretilmiş kabinlerde ya da raf düzeneklerinde barındırılır.
 • Güç kaynakları: Çoğu veri merkezi, kısa süreli güç kesintilerini telafi etmesi için pil tabanlı yedek güç sistemleri ve daha uzun süreli ticari elektrik şebekesi kesintileri gerçekleşmesi durumunda güç beslemesi sağlayabilen daha büyük jeneratörler kullanır.
 • Kablo tesisatı ve kablo yönetimi sistemleri: Bir kurumsal veri merkezi, yüzlerce kilometrelik fiber optik kablo içerebilir. Bu kablo tesisatının düzenli ve erişilebilir durumda tutulmasına yönelik sistemler ve ekipman bir zorunluluktur.

Veri merkezi tesisleri

Çoğu büyük veri merkezi, özel olarak ayrılmış, amaca yönelik inşa edilmiş binalarda bulunur. Daha küçük veri merkezleri, birden çok işlevi yerine getirmek üzere inşa edilmiş binalardaki özel olarak tasarlanmış odalarda bulunabilir. Veri merkezleri çok yüksek miktarda enerji tükettiğinden, bunları barındıran fiziksel yapıların sıcaklık kontrolünü ve enerji verimliliğini optimize etmek amacıyla iyi tasarlanmış ve uygun biçimde izolasyon uygulanmış olmasının sağlanması önemlidir.

Veri merkezleri, güvenilir elektrik ve yüksek hızlı ağ bağlanırlığı kaynaklarına yakın olmalıdır. Tesis, sel bölgesinde ya da sel bölgesi yakınında veya diğer çevresel tehditlere karşı savunmasız olmamalıdır. Bina duvarlarının ve zeminlerinin yük taşıma kapasiteleri, barındıracağı donanımın, rafların ve diğer destek altyapısının ağırlığı için yeterli olmalıdır. Ayrıca, tesisin yeterli güvenlik ve yangın söndürme sistemleri ile uygun izleme sistemlerine sahip olması gerekir.

Bulut veri merkezleri

Kuruluşlar verilerini ve iş yüklerini bulut veri merkezlerine geçirdiklerinde, bunlar tıpkı sınıfının en iyisi olan şirket içi veri merkezleri gibi fiziksel altyapılarda barındırılır. Bulut müşterisi, artık fiziksel bir binayı tasarlamak, inşa etmek, bakımını yapmak, bu binaya güç, personel veya güvenlik sağlamak zorunda değildir. Bunun yerine, yüksek düzeyde kullanılabilir, hatalara dayanıklı bilgi işlem kaynaklarının hizmet olarak sunulmasından bulut sağlayıcısı sorumludur. Bu, kurumsal bulut tüketicilerinin daha fazla kaynağı kendi işlerine odaklamalarına olanak sağlar.

Bulut bilişim kullanımı giderek yaygınlaşırken, bulut veri merkezleri de giderek artan oranda kurumsal iş yükü barındırır. Araştırma firması Gartner'a (bağlantı IBM dışındadır) göre, kuruluşların %80'i 2025 yılına kadar geleneksel şirket içi veri merkezlerini kapatmış olacak.

Bulut sağlayıcısı, müşterileri için tipik olarak sanallaştırılmış bilişim kaynaklarına (örneğin, sanal makineler) paylaşılan erişim ya da belirli bağımsız fiziksel bilgisayarlara, depolama ve ağ donanımına özel olarak ayrılmış erişim sağlar. Burada, farklı bulut barındırma düzenlemesi türleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bulut veri merkezlerinin avantajları

Bulut sağlayıcılar, ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanır ve buna bağlı olarak kiracılara güncel donanım, son teknoloji ürünü güvenlik ve kiracı kuruluşun kendi veri merkezini kurması durumunda maliyetini karşılayabileceğinden daha yüksek düzeyde erişilebilirlik ve dayanıklılık sunabilir.

Bulut veri merkezlerinin başlıca avantajları arasında şunlar yer alır:

 • Kaynakların verimli kullanımı: Genel bulut mimarilerinde, çok sayıda kiracı aynı fiziksel altyapıyı paylaşır. Bu, bağımsız kuruluşların yalnızca kullanımın en yüksek düzeye çıktığı dönemlerde kullanılabilir olmasını veya arıza durumunda yedek sisteme geçiş yeteneklerini sağlamak amacıyla bilgi işlem ve depolama gibi kaynaklar satın almak, oluşturmak ve bunların bakımını gerçekleştirmek zorunda olmadığı anlamına gelir.
 • Hızlı devreye alma ve ölçeklenebilirlik: Kaynaklar yalnızca birkaç tıkla tahsis edilebilir, böylece yeni hizmetlerin devreye alınması, devreye almanın desteklenmesi için şirket içi tesislerin kurulmasına gerek duyulması halinde harcanacak zamandan çok daha kısa sürede gerçekleştirilebilir.
 • Daha düşük sermaye gideri maliyetleri: Bulut kiracıları, genellikle bir abonelik modeli aracılığıyla ihtiyaç duyulan hizmetler için ödeme yaptığından, başlangıçta yeni donanıma önemli ölçüde yatırım yapılmasına gerek yoktur.
 • BT personelinin iş yükünü hafifletir: Bulut sağlayıcı, altyapının güvenliğinin ve bakımının sorumluluğunu üstlenir; böylece müşterilerin, BT birimlerinin günlük donanım bakımı görevleri için zaman harcamasına gerek kalmaz.
 • Küresel bir veri merkezleri ağına erişim: Önde gelen bulut sağlayıcıları, veri merkezlerini çok sayıda bölgeye ve kıtaya dağıtmıştır. Bu, müşterilerin güvenlik gereksinimlerini ve yasal düzenlemelerden doğan gereksinimleri karşılamasına imkan tanır ve kendi müşteri tabanları için dünyanın neresinde olursa olsun işlem performansının optimize edilmesini sağlar. Küresel ağların performansı, verilerin taşınması gereken mesafe ile ışığın fiber içindeki hareket hızı karşılaştırılarak tahmin edilebilir ve bu karşılaştırma sonucunda, veriler için potansiyel gidiş-dönüş süresi (RTT) elde edilir. Verileriniz kullanıcılarına ne kadar yakında depolanırsa, hizmetlerinizin performansı o kadar yüksek olur.

Veri merkezi için sunucu barındırma (colocation)

Sunucu barındırma, bulut bilişim ile özel olarak ayrılmış veri merkezleri kurulması arasında bir orta yol bulmaya çalışan kuruluşlar için ek bir seçenek sunar. İşletmeler, sunucu barındırma hizmetleriyle, kendilerine ait bilişim donanımı için bir veri merkezi tesisinden alan kiralayabilirler.

Sunucu barındırma müşterisi, tipik olarak sunucu raflarında veya odalarda alan kiralar ve enerji, İnternet bağlanırlığı ile bant genişliği, fiziksel güvenlik ve ortam kontrolleri sunucu barındırma tesisi tarafından sağlanır. Kendi donanım aygıtlarının bakımından ve yönetilmesinden genellikle müşteriler sorumlu olur.

Müşteriler, sunucu barındırma ile bulut bilişimin bazı avantajlarından yararlanırlar. Buna daha düşük sermaye gideri maliyetleri ve veri merkezi tesisleri kurma ve bakımını yapma yükünden kurtulma dahildir-aynı zamanda kendi ekipmanlarının kontrolünü ellerinde tutarlar.

Veri merkezi güvenliği

Kurumsal sınıfta veri merkezleri, katı fiziksel ve mantıksal güvenlik kontrolleri kullanılarak korunmalıdır. Fiziksel güvenlik önlemleri arasında izleme, yangın önleme ve söndürme sistemleri ile yalnızca doğrulanmış çalışanların tesise girmesine olanak sağlayan erişim kontrolleri yer almalıdır.

Veri güvenliği önlemleri, tesiste depolanan ya da işlenen verileri atıl durumdayken (herhangi bir depolama ortamı üzerinde), taşıma sırasında (tesise ya da tesisten) ve kullanım sırasında (işleme veya bellekte barındırılma sırasında) korumalıdır.

Mantıksal güvenlik kontrollerine veri şifreleme, ağ izleme (genellikle 7x24 etkin bir güvenlik operasyonları merkezinden (SOC) çalışan bir güvenlik ekibi tarafından) ve tüm kullanıcı aktivitelerinin log dosyasına kaydedilmesi ve denetlenmesi dahil olmalıdır. Bulut uzmanlarının çoğu, güvenlik için paylaşılan sorumluluk modelini önerir: Altyapının fiziksel güvenliği sağlayıcılar tarafından garanti edilir, ancak erişim kontrolleri, yapılandırma yönetimi ve güvenlik izleme dahil olmak üzere kendi verilerinin güvenliğinden kiracı sorumludur.

Veri merkezleri ve IBM

IBM Cloud ağı, Antarktika dışında tüm kıtalarda, 19 ülkedeki 60'ın üzerinde veri merkezinden oluşan fiziksel bir omurga üzerine kurulmuştur. Bu veri merkezleri, küresel müşterilerin yerel veri erişimi, yüksek düzeyde güvenilirlik ve performans ile düşük gecikme süresi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. IBM Cloud veri merkezi ağı, dayanıklılık, yedeklik ve yüksek erişilebilirlik sağlamak üzere tasarlanmış 18 adet küresel erişilebilirlik bölgesine ayrılmıştır.

IBM veri merkezi tesislerinin tümü standartlaştırılmış, en iyi uygulamaları temel alan tasarımlar kullanılarak kurulmuş olup sektördeki en gelişmiş donanımı ve destek ekipmanını içerir. Düşük gecikme süresinin ve tutarlı performansın garanti edilmesi için yüksek bant genişliği mevcuttur. Katı fiziksel güvenlik kontrolleri uygulanır ve IBM Cloud, şifreleme anahtarlarını hiçbir zaman kamu kuruluşlarına ya da diğer herhangi bir üçüncü kişiye (kendi iç ekipleri dahil) sağlamaz.

IBM Cloud'un küresel veri merkezi ağı, 170'ten fazla kurumsal düzeyde ürünün ve hizmetin desteklenmesi için gerekli fiziksel altyapıyı, diğer bir deyişle ileri düzey iş analitiğinden ve yapay zekadan en son teknoloji ürünü geliştirici araçlarına ve bunlara uygun birinci sınıf hesaplama ve depolama kaynaklarına kadar her şeyi sağlar.

IBM'in küresel veri merkezi ağında barındırılan zengin kaynaklara anında erişim elde etmek üzere hemen ücretsiz bir IBM Cloud hesabı almak için kaydolun.