Smartare transport

Hjulen på bussen går runt, runt, runt

Share this post:

Kan ni tänka er någon annan bransch som är så besjungen som kollektivtrafiken? Det är fantastisk marknadsföring mot framtidens målgrupp och ger hopp om att vi slutligen kommer nå målet och fördubbla kollektivtrafiken. Marknadsföring från 3-års ålder brukar ju annars vara föremål för marknadsdomstolen, men i detta fall tror jag vi kan enas om det goda undantaget.

Men skall man hålla sig till sanningen borde vi nog lära barnen sjunga ”Pengarna får bussen att gå runt, runt, runt” (även om lönsamheten i branschen är låg, jag vet). För visst kan man debattera i dagar om var pengarna kommer i från (resenärer eller subventioner), men kontentan är: inga pengar – ingen kollektivtrafik.

Märkligt är då att vi, med så stor medvetenhet om nödvändigheten av kollektivtrafik här i Sverige, har skapat system som inte kan kallas för annat än kontraproduktivt. Jag avser här våra betalsystem för kollektivtrafiken. Inte nog med att det finns olika system i olika delar av landet, de är heller inte kompatibla med varandra och ibland inte ens med sig själva… Här behövs innovation, initiativ, mod och resenärsfokus för att komma framåt.

Glädjande nog ser man en ökad debatt om betalsystemen i kollektivtrafiken på flera håll och detta har bidragit till att få upp frågan på de viktigaste aktörernas bord.

Tar man i beaktande den nyaste tekniken och den smartaste användningen av till exempel Big Data finns det mycket mer ett smart betalsystem kan uträtta än att skapa ett enkelt sätt för resenären att betala sin resa.

Med ett smart system:

  • Kommer man kunna få och ge information om och till resenären, inte bara i backspegeln utan även i realtid.
  • Kan man säkerställa att de operatörer som utför tjänsterna får betalt baserat på det faktiska resandet.
  • Skapar man möjligheter att styra efterfrågan genom till exempel tids-differentierade taxor.

Utöver att man vinner stora fördelar för användare och brukare i ett smart system så finns det också en möjlighet att nu skapa ETT nationellt system där alla landsting successivt kan ”koppla upp sig” och därmed drastiskt minska sina kostnader för utveckling och drift genom att samordna sina insatser. Tänk att som resenär dessutom kunna betala på samma sätt för sin kollektivtrafik oavsett var man befinner sig i landet!

För att komma framåt med detta behövs samlade insatser av alla de stora aktörerna i branschen. Samarbetet har påbörjats och vi ser fram emot att få vara en del av denna spännande utveckling!

 

Läs mer om IBMs lösningar inom Smartare trafik och transport

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer