Hoppa till huvudinnehållet

IBM har en stor mängd smarta lösningar för olika trafikslag och transportaktörer, samt för smartare transporter

 

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem handlar om att med hjälp av information och analys skapa system som kan styra, förutsäga och maximera utnyttjandet av vår transportinfrastruktur.

 

Flyg

Förbättra din kundservice och öka kundlojaliteten för flygresenärer. Med ökad kundinsikt, självservice och riktade erbjudanden blir kunderna nöjdare och lönsamheten ökar.

 

Flygplatser

Skapa smartare flygplatser med kunden i centrum och ett nätverk för mobilitet, information och service. Möjliggör intelligentare beslut, snabbare problemlösning och ökad effektivitet.

 

Godstransport

Godstransport är en mycket kritisk process som kräver en pålitlig transportkedja. Genom att använda information på nya sätt kan effektiviteten ökas, bättre beslut fattas och lönsamheten öka.

 

Kollektivtrafik

Städer brottas med problem med framkomlighet, trängsel och miljöproblem. IBM kan bistå med hur digital intelligens kan bidra till en smartare kollektivtrafik.

 

Järnväg

Intelligens, analys och optimering kan bidra till att omforma spårbunden verksamhet och ge nya affärsmöjligheter. En smartare järnväg kan också ge bättre planering, beslutsfattande och proaktivitet för järnvägen.

 

 

Vill du veta mer om smarta transportsystem, kontakta:

Karl Hedberg
Karl är kundansvarig inom området Transport.

Kontakta Karl


Gunnar Johansson
Gunnar arbetar med försäljning och utveckling av IBMs verksamhet inom offentlig sektor i Norden.

Kontakta Gunnar