Smartare bank & finans

Förnya lagom, storbanker

Share this post:

Under sommaren har det i det svenska nyhetsflödet dykt upp artiklar om bankernas behov av förnyelse, t ex för att leverera lösningar för mobil användning. Det finns också indikationer på att det finns krav på att bli bättre på att hantera säkerhet. Är detta två krav som är omöjliga att hantera samtidigt, eller finns det en väg där en kombination kan skapas?

Vad säger forskningen?

När jag tog del av debatten i tidningarna drog jag mig till minnes ett forskningsmaterial* som jag kom i kontakt med i samband med i våras. I korthet säger en del av denna forskning att det är bra för ett företag att vara stor och ha levt i många år eftersom omgivningen litar på att du troligtvis kommer att finnas i många år till. Motsatt finns det ett problem med att vara ny, då du behöver kämpa mot den existerande strukturen och de väl etablerade aktörerna. MEN, det kan så klart straffa sig att vara inaktiv också… alltså:¨ett dilemma!

Förnyelse eller kontinuitet?

Allt detta talar för att de existerande företagen i finansbranschen har en god position och med andra ord borde prioritera säkerhet och ordning före flexibilitet och förnyelse. På andra sidan finns slutsatsen att den som inte förnyar sig och anpassar sig har svårt att överleva. Så vad skulle då kunna bli rekommendationen till aktörerna i finansbranschen?

Avvakta utvecklingen

Som jag ser det (faktiskt!) ska de stora aktörerna göra det man gör nu: vara försiktiga med alltför stora och radikala förändringar och att avvakta utvecklingen inom t ex mobila betalningar, digital säkerhet och automatiserade processer. Detta gör att man kan utnyttja sin ålders- och förtroendefördel. Denna fördel ska dock bevakas och bevattnas. Mer om det i mitt tidigare blogginlägg.

För nya och små aktörer gäller att manövrera runt nackdelen av att vara liten och ny. Till exempel genom att vara extremt snabb, eller att ha erbjudanden som är helt annorlunda mot det som erbjuds av de existerande aktörerna. Till slut kan det vara värt att minnas (som jag skrev i mitt senaste inlägg) att värdet för en bank kanske ligger mer i säkerhet och förtroende än i coola nya tekniska lösningar (?)

* Structural Inertia and Organizational Change, Michael T. Hannan and John Freeman, American Sociological Review, Vol. 49, No. 2 (Apr., 1984), pp. 149-164

 

Läs mer om IBMs lösningar inom bank och finans

Banking & Watson expert

More stories

Finn balanspunkten mellan bedrägeri och kundnöjdhet

I takt med den ökande digitaliseringen av samhället i stort samt de svenska bankernas produkter och tjänster i synnerhet ser vi att kriminella organisationers intresse för nätbrott är på stark frammarsch. Enligt 2013 års Norton Report utsätts 12 personer varje sekund för någon form av nätbedrägeri. Vidare visar andra internationella studier att drygt 70 % […]

Läs mer

Finansinspektionens direktiv är ingen hämsko för Cloud – Titta vi flyger!!

Om du har flugit någon gång känner du säkert igen den där speciella känslan som infinner sig när planet korsar molnen. Uttrycket ”ovan molnen är himlen alltid blå” visar sig ju vara helt sant. Även om det regnar eller snöar på din avreseort eller din destination kommer du att korsa molnen som om ingenting hade […]

Läs mer

I finansbranschen är företagen 0,2 % kundorienterade

I mitt tidigare inlägg förespråkade jag en konkret (och radikal) förändring i synsättet på kundfokus i finansbranschen. Sen började jag plötsligt tveka: ”Har jag fel? Är det trots allt så att man fokuserar på kunderna och inte på produkterna”. Så kom resultatet från Svenskt Kvalitetsindex om hur (miss)nöjda kunderna är med sina banker och jag fick […]

Läs mer