Åke Freij

I finansbranschen är företagen 0,2 % kundorienterade

I mitt tidigare inlägg förespråkade jag en konkret (och radikal) förändring i synsättet på kundfokus i finansbranschen. Sen började jag plötsligt tveka: ”Har jag fel? Är det trots allt så att man fokuserar på kunderna och inte på produkterna”. Så kom resultatet från Svenskt Kvalitetsindex om hur (miss)nöjda kunderna är med sina banker och jag fick […]

Läs mer

Big data i finansbranschen: ge makten till kunderna!

Ett av de hetaste ämnena just nu är Big data. Idag gav orden 1,930,000,000 träffar (alltså nästan TVÅ MILJARDER!!!) på en sökning via Google. I korthet verkar debatten i finansbranschen gå ut på följande: om du som företag samlar in och använder all information du har och inte har om dina kunder så får du […]

Läs mer

Ur kundlig synvinkel i finansbranschen

Det är bra när företagen i en bransch börjar prata om att fokusera på kunden och vilka behov denne har. Som en kollega till mig uttrycker sig: ”riv produktsilos och sätt bankkunden i centrum”. Det är ju ännu bättre när man sedan gör något åt det. Här har vi sett klara tecken på förbättringar i […]

Läs mer

Förnya lagom, storbanker

Under sommaren har det i det svenska nyhetsflödet dykt upp artiklar om bankernas behov av förnyelse, t ex för att leverera lösningar för mobil användning. Det finns också indikationer på att det finns krav på att bli bättre på att hantera säkerhet. Är detta två krav som är omöjliga att hantera samtidigt, eller finns det en […]

Läs mer

"Säkert som pengar på banken" – eller…?

Finansbranschen generellt och speciellt banker har sedan urminnes tider varit ett säkert ställe att förvara sina pengar på. ”Det är säkert som pengar på banken” är ett uttryck som är välkänt. Denna känsla av förtroende har gett bankerna möjligheter att få en ersättning (även kallad vinst) för sin roll i hantering och lagring av betalningsmedel. […]

Läs mer

Fyra paradoxer för framtida succé i finansbranschen

Under de senaste åren har jag (både som IBMare och som forskare) samlat på mig en stor mängd observationer av och i finansbranschen. I början på det nya året tog jag mig en titt på all denna information. Vad kunde jag se för mönster? Vilka spänningar och konflikter finns det att hantera för branschens företag […]

Läs mer

Nästa jobb att försvinna i finansbranschen: rådgivaren!?

Under 2012 har vi läst upprepade gånger om tendenser i bankernas rapporter att aktiehandeln minskar, med personalnedskärningar som följd. Detta har delvis kopplats till den ökade datorbaserade handeln (för kommentar om detta se mitt tidigare blogginlägg). Ledande företrädare för traditionella finansiella företag har uttalat sig negativt över denna trend. Under alla tider har nya teknologier […]

Läs mer

En publikationsmäklare i gapet mellan akademi och näringsliv

Vad krävs för att sprida kunskap från forskning till både affärsmän och en akademisk publik? Jag har försökt under de senaste åren och erfarenheterna från denna resa presenterar jag i en artikel på konferensen Academy of Management i Boston i augusti i år. Mitt enkla svar i denna artikel är: Du behöver bli en ”publikationsmäklare”. […]

Läs mer

Den moderna synen på vetenskap!

Med mitt förra samt detta inlägg ger jag min syn på vetenskap och innovationer, från ett populärkulturellt perspektiv. I mitt förra inlägg började jag långt bak i tiden, en tid då vetenskap innebar att göra guld av aska och förhandla med djävulen. Den moderna synen på vetenskap ser betydligt mer annorlunda ut. Modern tid: tåg, […]

Läs mer