Hoppa till huvudinnehållet

Smartare ekonomi
på en smartare planet

Idag kan banker snabbt och enkelt införa specialinriktade analysverktyg som ger omedelbara fördelar.

Lösningar som gör din bank smartare


Bedrägeri, penningtvätt och förebyggande av ekonomisk brottslighet

IBM erbjuder en rad tjänster som kan hjälpa dig att förebygga och ta ett helhetsgrepp på ekonomiska brott i din driftsmiljö och för att hjälpa dig att hantera riskerna för bedrägeri och penningtvätt.


Analys för smartare betalningar

Ett stort utbud av avancerade analys- och betalningslösningar som innehåller betalningsspecifika processer, tjänster och datamodeller. Detta hjälper dig att få bättre insikt och flexibilitet.


Cloud computing för finansiella tjänster

Cloud computing ger en plattform som kan optimera hanteringen av finansiella tjänster och samtidigt skapa och leverera den typ av innovativa tjänster som särskiljer och driver ditt företag framåt.


Kundinformationslösningar för banker

IBM erbjuder en kundinformationslösning för banker, som ger en enhetlig kundupplevelse oavsett kanal. Detta uppnås genom att integrera data och analyser från olika kanaler och optimera informationshanteringen.


Lösningar för ökad kundinsikt i banker

Branschen för finansiella tjänster är mycket konkurrensutsatt. För att driva lönsam tillväxt och behålla kunderna måste banker förstå kunderna på nya sätt. IBM kan erbjuda lösningar som kan hjälpa banker att uppnå dessa mål med smarta analyser som kan vända data till insikt.


Lösningar för ökad kundinteraktion

Att leverera vad bankkunderna vill ha, när, var och hur de önskar är ingen lätt uppgift. Lösningar från IBM kan ge en bättre upplevelser för kunderna i alla kanaler genom att smidigt länka data från alla kanaler till kundinformationssystem och affärsprocesser.


Mobila bank- och betalningslösningar

Utnyttja molntekniken för att möjliggöra snabbare, billigare, säkrare och mer tillgängliga mobila bank- och betalningstjänster. Våra mycket driftskompatibla molnlösningar kan hjälpa till att sänka driftskostnaderna och underlätta anpassningen till nya krav från marknaden och regulatorisk enheter.


Operativ riskhantering för finansiella tjänster

Omvandla, optimera och anpassa din strategi för riskhantering och förenkla regelefterlevnaden med IBMs portfölj av operativa lösningar för riskhantering.


Smartare betalningslösningar för konsumenter

IBM erbjuder betalningslösningar för att möjliggöra mer effektiva och konsumentinriktade betalningsmodeller. Lösningarna har ett omfattande utbud av funktioner som kan bidra till en konsolidering av dina betalningssystem och processer.


 

Vill du veta mer om Smartare bank, kontakta:

Anna-Lena Andrén

Anna-Lena Andrén
Anna-Lena Andrén är försäljningschef för bank- och finanssektorn på IBM i Sverige
Tel: + 46 707 93 30 26

Mail: annalena.andren@se.ibm.com


Åke Freij

Åke Freij
Åke är lösningsutvecklare och innovationsforskare
Tel: + 46 70 7935881

Mail:ake.freij@se.ibm.com