Molntjänster

Finansinspektionens direktiv är ingen hämsko för Cloud – Titta vi flyger!!

Share this post:

Om du har flugit någon gång känner du säkert igen den där speciella känslan som infinner sig när planet korsar molnen. Uttrycket ”ovan molnen är himlen alltid blå” visar sig ju vara helt sant. Även om det regnar eller snöar på din avreseort eller din destination kommer du att korsa molnen som om ingenting hade hänt. Jo, jag vet, ibland mer eller mindre vingligt beroende på just lokal väderlek, men alltid igenom.

Molnen är alltså något som man genom förfinad teknik i flygplan lyckats lära sig att bemästra och detsamma gäller för det som vi inom IT-världen kallar för cloud. Cloud och dess beskrivningar är idag lätta att misstolka. Särskilt i den finansiella världen, där kraven på trygghet för samtliga inblandade i transaktioner och annan flytt av data är rigorösa.

I remissförslaget presenterat i december 2013 ”Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem” kan man lätt få intrycket av att FI satt en hämsko (enligt Wikipedia; ”i vissa bildliga uttryck betecknar en slags besvärande faktor som hämmar utvecklingen”) på bankers och finansiella institutioners möjligheter att nyttja cloud.

Carl Mikael Dufberg - Vice VD IBM Sverige

Carl Mikael Dufberg – Vice VD IBM Sverige

Bakgrunden till FI:s remiss är att få en finansiell sektor i Sverige som följer de förordningar som sätts inom EU och som syftar till ett säkert, fungerande och långsiktigt hållbart finansiellt system för aktörerna på marknaden såväl som för dig och mig som kunder. Jag förstår att man är restriktiv och tämligen detaljrik i fråga om hur data ska hanteras, var det ska lagras och att säkerhetsaspekterna är A och O. Vid varje givet tillfälle ska man kunna ta reda på var data befinner sig, var det har varit och vart det är på väg.

Det är väl egentligen ganska rimligt, eller?

Men vad är det då jag vill förmedla? Jo, jag vill betona att cloud och FI:s remissförslag inte alls är oförenliga. Cloud är här för att stanna och kommer ändra affärsmodellerna på ett sätt som vi ännu bara kunnat ana. Samtidigt går utvecklingen inom cloud snabbt framåt. Svaret på hur remissförslaget och cloud kan förenas kan idag heta ”SoftLayer”. På det sätt som IBMs clouderbjudande SoftLayer är utformat uppfyller det exempelvis FI:s krav eftersom data är spårbart ”down to the bare metal”, som Ginni Rometty, IBM:s CEO uttrycker det.

Låt inte olyckskorparna, nej-sägarna, bakåtsträvarna eller vad vi nu ska kalla de som tycker sig ha tolkningsföreträde till Finansinspektionens uttalanden, sätta en hämsko på din möjlighet att skapa nya affärer i en modern värld.

Följ mig gärna på LinkedIn och Twitter.

More stories

Framtidens energisamhälle är redan här!

Dagens överflöd och acceleration av ny teknik möter klimatets panikbromsande kamp mot klockan. Det är i denna dystopiska korsning som vi hittar såväl förtvivlan, ignorans som domedagsprofetior. Men i denna korsning möter världens viktigaste problem också hopp, innovation och god energi. Det är inte motsatta poler eller från varsin kortsida, skrikandes på varandra, som vi […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer

Härom dagen undrade en kollega på halvt allvar: Är cloud-plattformarna en ny sorts ransomware?

Jag har jobbat med IT sedan mitten av 80-talet, och hela tiden med att driva på förändring mot nya typer av lösningar och teknik. Fördelen med att ha varit med länge – och också en källa till frustration – är att man kan se mönster i anammandet av den nya tekniken. Ett positivt mönster är […]

Läs mer