Smartare transport

Bilen blir aldrig mer vad den en gång var

Share this post:

Vägtrafiken har varit den tongivande drivkraften i samhällsbyggandet sedan andra världskriget. Med den har våra vanor förändrats och nya ekonomiska förutsättningar skapats.

Den ökade rörligheten som bilen skapat har på ett nästen religiöst sätt kopplats samman med demokratisk frihet och ekonomisk välfärd. Starka ekonomiska och politiska krafter har trummat på och de som ifrågasatt har stämplats som bakåtsträvare. Men, de kanske får upprättelse nu? Bilen är ingen frihetssymbol för den nya generationen.

Färre bilar. Till och med i USA.

Nya studier som lyfts fram av New York Times visar att det köps färre bilar, körs mindre och tas färre körkort för varje år som går i USA. I bilismens förlovade hemland, har biltrafiken minskat med 9 % sedan 1995. Det har visserligen varit en kraftig ekonomisk nedgång i USA men minskningen påbörjades redan innan ekonomin försvagades. Forskare som grävt i detta har hittat fyra orsaker; 1) ökad elektronisk kommunikation, 2) åldrande körkortsinnehavare, 3) utökad användning av lokaltrafik 4) urbanisering.

Har ”peak driving” redan passerats?

Det finns stora skillnader mellan USA och Sverige, men vi har samma trender med allt mer som sker via internet, avtagande idealisering av bilen och kraftig urbanisering. Så, om inte ”peak driving” redan passerats här så står den troligen i farstun. När fler medborgare inser att den framtida ekonomin inte stimuleras av gigantiska vägprojekt (som bara sysselsätter ett mindre antal ofta utländska kapitalintensiva entreprenörfirmor) utan av strategiska initiativ i den accelererande digitaliseringseran kan det bli ett stort tryck på politikerna.

Det här kommer att hända.

Hur kommer då den nya politiken att påverka vårt samhällsbyggande och vårt näringsliv?

  • Vägprojekt som sliter med samhällsekonomisk lönsamhet, kommer troligen aldrig bli lönsamma. Vägprojekterarna får mindre att göra och staten spar pengar här.
  • Gång, cykel och kollektivtrafik kommer återigen styra utformningen av stadsmiljöerna. Stadsplanerare blir troligen ett ”coolt” designyrke. Våra städer måste vara attraktiva för den nya generationen av kräsna och rörliga medborgare. Här finns det mycket att göra för våra tre storstadsregioner.
  • Tågtrafik som är både yteffektiv och miljövänlig har redan fått en renässans. Här måste vi att fortsätta städa i gammal teknik och gamla strukturer. Sverige leder utvecklingen och har Europas mest konkurrensutsatta järnvägstrafik. Parallellt med städandet tillkommer nya stora investeringar. Trafikverkets Kapacitetsutredning har bidragit till ett nytt integrerat synsätt.
  • Vi har investerat 1000-tals miljarder i vägar och de kommer fortfarande vara väldigt viktiga, men användandet av dem kommer långsamt transformeras så att de passar framtiden. Med elektrifiering, ökad styrning samt ”sharing” kommer biltrafiken bli mer effektiv och utvecklas till en ny form av kollektivtrafik. Troligen kommer USA och Asien vara de som först utvecklar dessa koncept.

Här kan du läsa mer om bilkörningens utveckling i Sverige

Läs mer om IBMs lösningar inom Smartare Transporter

/Gunnar

More stories

Mer politik, nej tack!

Såhär i eftervalstider är väl var och en lite lagom avmätt inför mer politiska budskap och tankar, tänk er då att ständigt ha varit under ett politisk hällregn under 30 år, där järnvägen befunnit sig. Järnvägen lider av att vara ett teknisk system som skapar oerhört stor samhällsnytta, en samhällsnytta som attraherar politiker och beslutsfattare […]

Läs mer

Smartare bussar och andra insikter för bättre planering

Varje år, sent på hösten eller tidigt på vintern vet vi att det händer. Det blir trafikkaos. Varje år höjs röster som med ett alldeles självklart tonläge raljerar över fenomenet att vi blir tagna på sängen i år igen trots att vi nog kände till att det fanns en vinter i antågande. Varje år. Jag […]

Läs mer

Peak car – är kollektivtrafiken redo?

Häromveckan fanns det en spännande artikel i svd om fenomenet Peak car. Även om trenden inte är statistiskt säkerställd så dyker fenomenet upp i så många former och så många namn att det är svårt att bortse ifrån. Peak car innbär i korthet att vi håller på att ändra vårt resmönster så radikalt, inte minst […]

Läs mer