Kollektivtrafik

På fäders spår för framtids segrar

Under dagen idag har järnvägen diskuterats flitigt pga av den olycka som skett i hela systemets mest kritiska flaskhals (getingmidjan i Stockholm). I den annalkande vinterns spår kommer säkert tågtrafiken att ytterligare figurera i människors medvetande och i media, förhoppningsvis i positiva ordalag, men risken finns även för motsatsen. Vår järnvägsinfrastruktur är gammal, det blir […]

Läs mer

Hjulen på bussen går runt, runt, runt

Kan ni tänka er någon annan bransch som är så besjungen som kollektivtrafiken? Det är fantastisk marknadsföring mot framtidens målgrupp och ger hopp om att vi slutligen kommer nå målet och fördubbla kollektivtrafiken. Marknadsföring från 3-års ålder brukar ju annars vara föremål för marknadsdomstolen, men i detta fall tror jag vi kan enas om det […]

Läs mer

Bilen blir aldrig mer vad den en gång var

Vägtrafiken har varit den tongivande drivkraften i samhällsbyggandet sedan andra världskriget. Med den har våra vanor förändrats och nya ekonomiska förutsättningar skapats. Den ökade rörligheten som bilen skapat har på ett nästen religiöst sätt kopplats samman med demokratisk frihet och ekonomisk välfärd. Starka ekonomiska och politiska krafter har trummat på och de som ifrågasatt har […]

Läs mer

Parkera rätt

Jag är uppvuxen i Strömstad längst upp på västkusten på gränsen till Norge. En kommun med drygt tolv tusen invånare där gränshandeln spirar. Köerna utanför Systembolaget ringlar långa. Detta trots att det finns två stycken i jämförelse med andra kommuner i samma storlek där man ibland inte har något Systembolag alls. Ni kan tänka er […]

Läs mer

Läste du DN-artikeln om lågtrafiktaxan?

Under en stor del av dygnet rullar bussar, pendeltåg och tunnelbanor nästan tomma, för att sedan fyllas till bristningsgränsen under några få timmars rusningstrafik. Det är en obalans som, utöver trängsel och andra irritationsmoment, också driver upp totalkostnaden. I en debattartikel i Dagens Nyheter beskriver vi tillsammans med Reforminstitutet fördelarna med att införa en lågtrafiktaxa […]

Läs mer

Järnvägen behöver parallella spår

I dagarna diskuteras järnvägsunderhållet flitigt. Det beror sannolikt inte bara på att vädret påminner oss om en annalkande vinter.  Den föreslagna infrastrukturpropositionen, regeringens svar på utförande av drift och underhåll och ett ökat allmänintresse har åter satt vår viktiga infrastruktur i blickpunkten. Vad hände med den nya tekniken? Att järnvägsunderhållet är eftersatt råder det inga […]

Läs mer

Gärna mer, men också smartare

Stockholms Handelskammare släppte i dagarna en välskriven rapport om trafiklösningar i ett växande Stockholm (Kan läsas om i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter). Den beskriver situationen i Stockholm och de behov som finns för en ökad transportkapacitet till, från och inom staden. I all väsentligt kan jag som daglig jobbpendlare mellan Södermalm och Kista […]

Läs mer

Kollektiva tankar

Enighet råder. Inte ens politikerna kan bli riktigt oense, små nyansskillnader visst, men inga egentliga meningsskiljaktigheter. Vad är man då så rörande överens om? Jo, kollektivtrafiken som lösning på en lång rad frågor som det moderna samhället adresserar, till exempel trängsel, miljö och tillgänglighet i storstad såväl som i glesbygd. Kollektivtrafikdagen 2012 innehöll en spännande […]

Läs mer

Anna Grönlund, Bussbranschen: Mer kollektivtrafik för pengarna

Transportslagsövergripande, Hela resan, Källsortering av resor – vi är många som använder samma begrepp för att skildra hur vi kan tänka för att kunna resa men samtidigt minska resornas negativa effekter för vårt klot. Kollektivtrafiken lyfts fram som en del av lösningen på flera av dagens problem i transportsystemet – trängsel, negativ miljöpåverkan, städer utan […]

Läs mer