Usługi zarządzane SD-WAN: Budowanie niezawodnej, bezpiecznej i elastycznej internetowej sieci WAN

Coraz trudniej jest wprowadzać nowe technologie i sprawnie integrować oraz obsługiwać sieci heterogeniczne

Oferowane przez IBM zarządzane usługi dla sieci ułatwiają zwiększenie sprawności i elastyczności, obniżenie kosztów i zmniejszenie złożoności sieci LAN i WAN działających w chmurach hybrydowych i centrach przetwarzania danych. Wykorzystując rozwiązania zdefiniowane programowo, narzędzia analityczne i mechanizmy automatyzacji, możemy w ramach Twoich chmur hybrydowych integrować sieci obsługiwane przez różnych operatorów i w różnych krajach. Nasze rozwiązania projektujemy tak, aby skracały czas nieplanowanych przestojów, poprawiały elastyczność i sprawność w skali globalnej, usprawniały zarządzanie i zapewniały większą przepustowość sieci, obniżając jednocześnie koszty.

Wyróżniona usługa

Większa sprawność i elastyczność, mniejsza złożoność i niższe koszty sieci

Usługi IBM Integrated Managed Infrastructure (IMI) Services for Networking zapewniają ekonomiczną, elastyczną i modułową strukturę, która pozwala skonsolidować heterogoniczną sieć w jednym scentralizowanym systemie zarządzania.

 

 

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertem w dziedzinie usług dla sieci

Bezpłatnie, bez zobowiązań, bez nachalnej sprzedaży. Umów się na 30-minutową rozmowę z ekspertem IBM Network Services, by uzyskać odpowiedzi, których potrzebujesz.

Oferta usług

Zintegrowana zarządzana infrastruktura sieciowa

Uprość zarządzanie, ogranicz koszty i zwiększ wydajność, korzystając z przeznaczonych dla sieci modułowych i skatalogowanych usług monitorowania, zarządzania i raportowania, które zapewniają wsparcie w obsłudze fizycznych, wirtualnych i zdefiniowanych programowo środowisk sieciowych.

Usługi MultiNetwork Services

Zbuduj niezawodną, globalną, hybrydową i zdefiniowaną programowo sieć WAN, aby poprawić sprawność i elastyczność w skali globalnej, uprościć zarządzanie i zwiększyć przepustowość sieci przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Usługi Network Transformation and Outsourcing Services

Przeprowadź transformację swojej sieci, wykorzystując w chmurze hybrydowej innowacyjne, zdefiniowane programowo rozwiązania, narzędzia analityczne i mechanizmy automatyzacji.

ISG wskazuje IBM jako lidera na rynku sieci zdefiniowanych programowo

W ramach naszego kompleksowego podejścia tworzymy rozwiązania dla sieci SDN/SD-WAN działające niezależnie od operatora, które obejmują integrację urządzeń, dostarczanie aplikacji w chmurze, opcje zaawansowanych zabezpieczeń i innowacyjne usługi dla sieci.

Poznaj ekspertów IBM w dziedzinie usług dla sieci

Chetan Sharan

Globalny menedżer oferty usług sieciowych IBM

Archana Vemulapalli

Dyrektor generalna, IBM Network Services

Rick Qualman

Wiceprezes ds. usług IBM dla sieci

William Chalk

Architekt sieci w chmurze hybrydowej

Eksperci IBM w dziedzinie usług dla sieci chętnie pomogą Ci w rozwijaniu firmy.

Najnowsze analizy

Jak zautomatyzować sieć WAN

Brian O’Connell, Distinguished Engineer i Master Inventor, oraz Steve Currie, Distinguished Engineer, omawiają podejście IBM do budowy sieci i ścisłe ukierunkowanie firmy na działalność oraz aplikacje klientów, stojące w opozycji do tradycyjnego podejścia, w którym to sama sieć znajdowała się w centrum uwagi.

Przejdź na zdefiniowaną programowo sieć WAN „z autopilotem”

Badanie przeprowadzone niedawno przez SDxCentral wśród użytkowników sieci SD-WAN ujawniło korzyści z wdrożenia takiego rozwiązania.

Usługi w dziedzinie zintegrowanej infrastruktury zarządzania siecią

Zobacz, jak dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych i wsparcia ekspertów, które zapewniają usługi IMI wykorzystujące zautomatyzowane i powtarzalne procesy, można wyeliminować problemy i przestoje.

Realizacja bezpiecznych usług sieciowych

SD-WAN uwalnia potencjał bezpośredniego dostępu do Internetu, połączeń szerokopasmowych i tańszych, ogólnodostępnych łączy, stając się fundamentem dla sieci łączącej lokalizacje. IBM MultiNetwork WAN Services to usługa zarządzana zorientowana na wymagania korporacyjnych sieci WAN i uwzględniająca ich złożoność, liczbę ośrodków, oczekiwaną przepustowość, wydajność aplikacji oraz wirtualizację usług sieciowych.

Powiązane usługi

Ośrodki Client Innovation Centers — Usługi sieciowe

To tutaj można testować, integrować i wypróbować nowe technologie sieciowe.

Usługi Network Services for Software-Defined Networks

Zbuduj zdefiniowane programowo i zwirtualizowane sieci, by obsługiwać chmurę hybrydową i wdrożenia infrastruktury IT jako usługi (ITaaS).

Usługi Technology Support Services for Network Security

IBM oferuje pojedynczy punkt kontaktu w zakresie wsparcia w obsłudze sieci i urządzeń zabezpieczających niezależnie od producenta i lokalizacji.