Innovation

Fyra paradoxer för framtida succé i finansbranschen

Share this post:

Under de senaste åren har jag (både som IBMare och som forskare) samlat på mig en stor mängd observationer av och i finansbranschen. I början på det nya året tog jag mig en titt på all denna information. Vad kunde jag se för mönster? Vilka spänningar och konflikter finns det att hantera för branschens företag och de anställda i dessa?

Jag fann fyra intressanta paradoxer som finansbranschen behöver balansera för att lyckas i framtiden:

  1. Kunden är i fokus MEN produkterna styr organisationen.
  2. Det krävs ny och avancerad funktionalitet från kunderna MEN allting ska (helst) vara gratis.
  3. Ny informationsteknologi skapar möjligheter MEN gammal teknik begränsar.
  4. Nya konkurrenter kommer fram MEN branschstrukturen skapar tröghet.

Min första betraktelse är att kunden är i fokus MEN produkterna styr organisationen. Det är självklart att ett företag vill sätta kunden i centrum (så också de finansiella företagen). Det finns också en trend att se på erbjudanden mer som tjänster än som produkter. När jag betraktar det som erbjuds av företagen är det dock oftast produkterna som kommer främst. Denna vilja att sälja produkter genomsyrar också processer, systemstöd, utbildning och organisationsstrukturer.

En andra utveckling är att det krävs ny och avancerad funktionalitet från kunderna MEN allting ska (helst) vara gratis. Det finns en förväntan att erbjudanden ska bli bättre och billigare hela tiden. Detta drivs kanske på av att utvecklingen inom informationsteknologi är sådan (den berömda Moore’s lag). Ett exempel är bolånedebatten: vi vill låna mer och mer till en lägre och lägre kostnad. Aktiehandel: ”price performance” på denna har förbättrats runt 100 gånger de senaste 20 åren. Kan bankerna utveckla ny funktionalitet om ingen betalar för den? Läs mer om detta i mitt tidigare blogginlägg.

Den tredje paradoxen är att ny informationsteknologi skapar möjligheter MEN gammal teknik begränsar. Förenklat skulle man kunna säga att integration är den viktigaste innovationsförmågan. Den som lyckas vara både stor, stark och snabb kommer att ta framtidens kunder.

Till sist en betraktelse som gör att jag funderar på hur innovativ branschen kommer att vara i framtiden. Det kommer fram nya konkurrenter MEN branschstrukturen skapar tröghet. Detta skulle kunna vara bra för de stora aktörerna, men dåligt för de små. Här finns en utmaning för myndigheter och skapare av regelverk. Hur kan ni skapa strukturer som gör att det finns stabilitet i systemet, samt öppningar för nya lönsamma koncept (både för entreprenörer och kunder)?

Och vinnaren är… en klok person jag intervjuade för ett par år sedan som sade: ”Förtroende blir en konkurrensfördel, vinnaren är den som fanns där på en regnig dag…”. Så min fråga till dig (oavsett om du är ett företag, en division, en enhet eller en individ) är: Kan du balansera dessa spänningar? I så fall är du en vinnare!

Slutligen: Hur ser det ut där du jobbar? Dessa paradoxer kanske inte gäller ditt företag? Eller?

 

Läs mer om IBMs lösningar för Smartare bank och finans

Banking & Watson expert

More stories

Design Thinking är en process för att ta sig framåt

Ideér kommer inte från ingenstans. Design Thinking är en process för att ta sig framåt, oavsett om man har  – eller inte har  – idéer. Från inga idéer till många idéer, och från många idéer till den ”rätta” idén. ”Design Thinking” har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren eller så, men det är inget […]

Läs mer

Det femte paradigmet

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.”  Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer