Innovation

Det femte paradigmet

Share this post:

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.” 

Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det inte längre att famla sig fram inom forskning och produktutveckling på det sätt som impliceras i citatet. 

Hur tar vi oss an våra utmaningar? 

En detalj som kanske var lätt att missa i IBM Researchs senaste förutsägelse ‘5-in-5’ som kom i slutet av 2020, är det fokus organisationen lägger på att omvandla hur forskning går till 

Mänskligheten står inför enorma utmaningar – bland andra, klimatförändringar och pandemier. Men nu finns det en möjlighet att accelerera forskning på ett sätt som gör att det är rimligt att tala om en ny era för forskning – ett femte paradigm. Sofistikerad AI gör det möjligt att läsa in all kunskap inom ett visst område. Med beräkningar och analyser kompletteras detta baskunnande. Generativa AI-modeller kommer med nya förslag på nya varianter där man inte tänkt på att forska tidigare. Människa och maskin i samarbete väljer ut lovande områden. Syntes och testning sker med robotstöd.

 

forskning och utveckling, fem paradigm

 

forskning och utveckling - exempel från projekt fotoresistPå sidan om hur IBM Research genom att använda detta nya sätt att arbeta utvecklade en ny fotoresist , finns en film som ger en god översikt över vad man faktiskt gjorde – på rekordtid!  

 Vill man veta mer om hur IBM Research ser på framtiden, och vad man satsar på, så finns det en Science and Technology  Outlook  för 2021 .   

IBMs forskningsorganisation är fascinerande, och som min vän John Cohn säger i slutet av  filmen om vad IBM Research gör: There’s never been a better time to be a nerd! 

/Mikael 

Chief Technologist

More Innovation stories

AI-modeller som säkrar AI-modeller

Att IBM för tredje året i rad utsetts till ett av världens mest etiska bolag av Ethisphere grundar sig bland annat i vårt arbete med att förespråka och möjliggöra implementation av etisk och tillförlitlig AI. Men vad menas då med begreppet ”etisk AI”? Vi på IBM menar förklarbarhet, rättvisa, teknisk robusthet, transparens och integritet. Det […]

Läs mer

Förvandlar du dina kunddialoger till ovärderliga insikter?

Digitaliseringen har lett till att vi idag har fler kommunikationsvägar än någonsin tidigare. Trots det föredrar många att använda sig av traditionella kanaler, som telefonsamtal, när de vill komma i kontakt med kundservice. Men en mängd företag anser att det blivit för kostsamt att erbjuda denna typ av tjänster och ser inte potentialen i datainsamlingen. […]

Läs mer

Att tänka på när man väljer verktyg och plattform för en interaktiv assistent

När jag för någon vecka sedan var en av talarna på webinariet “Interaktiva Assistenter – Ge kunden rätt svar i alla lägen” fick jag frågan hur man undviker att få med känslig data i chatbot-loggar och de problem som det kan medföra med tanke på datasäkerhetsfrågor. Det är en mycket relevant och viktig fråga -och […]

Läs mer