Innovation

Det femte paradigmet

Share this post:

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.” 

Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det inte längre att famla sig fram inom forskning och produktutveckling på det sätt som impliceras i citatet. 

Hur tar vi oss an våra utmaningar? 

En detalj som kanske var lätt att missa i IBM Researchs senaste förutsägelse ‘5-in-5’ som kom i slutet av 2020, är det fokus organisationen lägger på att omvandla hur forskning går till 

Mänskligheten står inför enorma utmaningar – bland andra, klimatförändringar och pandemier. Men nu finns det en möjlighet att accelerera forskning på ett sätt som gör att det är rimligt att tala om en ny era för forskning – ett femte paradigm. Sofistikerad AI gör det möjligt att läsa in all kunskap inom ett visst område. Med beräkningar och analyser kompletteras detta baskunnande. Generativa AI-modeller kommer med nya förslag på nya varianter där man inte tänkt på att forska tidigare. Människa och maskin i samarbete väljer ut lovande områden. Syntes och testning sker med robotstöd.

 

forskning och utveckling, fem paradigm

 

forskning och utveckling - exempel från projekt fotoresistPå sidan om hur IBM Research genom att använda detta nya sätt att arbeta utvecklade en ny fotoresist , finns en film som ger en god översikt över vad man faktiskt gjorde – på rekordtid!  

 Vill man veta mer om hur IBM Research ser på framtiden, och vad man satsar på, så finns det en Science and Technology  Outlook  för 2021 .   

IBMs forskningsorganisation är fascinerande, och som min vän John Cohn säger i slutet av  filmen om vad IBM Research gör: There’s never been a better time to be a nerd! 

/Mikael 

Chief Technologist

More Innovation stories

Ett holistiskt perspektiv gjorde Region Blekinge till en effektivare organisation

Som många andra organisationer hade Region Blekinge en mängd olika IT-system och applikationer. Teamet som ansvarade för IT-infrastrukturen hade stora utmaningar med övervakning av systemen. Övervakningslösningar hade implementerats för varje enskilt system, men det fanns ingen överblick över hela IT-miljön. Dessutom saknades en integration mellan verktygen som användes, vilket ledde till dubbelarbete och längre ledtider […]

Läs mer

Två hundraåringar spekulerar – kommer AI att ta våra jobb?

När IBM nyligen blev inbjudna att hålla en traditionsenlig gästföreläsning på Stockholms Handelshögskola och kursen ”Humans vs. Algorithms: Judgment, Prediction and Nudges” var det AI & etik som stod på schemat, med extra fokus på interaktiva assistenter. Som du kanske anar saknades det hundraåringar både framför och bakom katedern denna dag. Dock fanns det gott […]

Läs mer

Lära för (arbets)livet – AI med New Minds

“Om du vill ge någon en bott, lär upp den först. Men om du vill ge någon en bott för livet, så lär denna någon hur man lär upp botten.” En av de trender som vi tror kommer fortsätta är att saker omkring oss blir mer och mer intelligenta. Vi kommer allt oftare stöta på […]

Läs mer